D. một lãnh thổ nhất định có những điều kiện thuận lợi để xây dựng các xí nghiệp công nghiệp.

Bạn đang xem: Điểm công nghiệp là gì

Trả lời:

Đáp án: B

Lời giải:

Điểm công nghiệp là một điểm dân cư có vài xí nghiệp công nghiệp

Cùng Top lời giải tìm hiểu về Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp các em nhé!

*
Điểm công nghiệp là gì?" width="592">

I. Vai trò của tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

1. Khái niệm

Tổ chức lãnh thổ công nghiệp:

Là sự bố trí sắp xếp phối hợp giữa các ngành sản xuất giữa các xí nghiệp công nghiệp trên một lãnh thổ nhất định.

Nhằm phát huy những nguồn lực sẵn có để đạt được những hiệu quả cao.

2. Vai trò

- Sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên, vật chất và lao động

- Góp phần thực hiện việc công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

II. Một số hình thức của tổ chức lãnh thổ công nghiệp

1. Điểm công nghiệp

Khái niệm: Là hình thức tổ chức đơn giản nhất, trên đó gồm có một hoặc hai, ba xí nghiệp được phân bố ở nơi gần nguồn nguyên, nhiên liệu.

Đặc điểm:

Gồm nhiều xí nghiệp phân bố lẻ tẻ, phân tán

Nằm cùng với một điểm dân cư

Phân công lao động về mặt địa lí, các xí nghiệp độc laaoj về kinh tế có công nghệ sản phẩm hoàn chỉnh.

Quy mô: Nhỏ, được hình thành hầu hết ở các tỉnh, thị xã, thành phố, nhằm khai thác nguồn tài nguyên tại chỗ và tận dụng nguồn lao động tại chỗ.

2. Khu công nghiệp tập trung (KCN)

a) Khái niệm

- Là khu vực có ranh giới nhất định, có cơ sở hạ tầng tương đối tốt, sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới.

b) Đặc điểm

- Vị trí địa lí thuận lợi, không có dân cư sinh sống.

- Có ranh giới rõ ràng.

- Tập trung nhiều xí nghiệp công nghiệp có khả năng hợp tác sản xuất cao.

- Chi phí sản xuất thấp, các sản phẩm để tiêu dùng trong nước hoặc xuất khẩu.

- Được hưởng các chính sách ưu tiên của Nhà nước.

- Quy mô: Diện tích 50 ha đến vài trăm ha.

3. Trung tâm công nghiệp

a) Khái niệm

- Là hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp ở trình độ cao, là khu vực tập trung công nghiệp gắn với đô thị vừa và lớn.

b) Đặc điểm

- Vị trí địa lí thuận lợi.

- Gồm nhiều điểm công nghiệp, khu công nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ về quá trình công nghệ.

- Có các xí nghiệp nòng cốt hay hạt nhân và các xí nghiệp dịch vụ hỗ trợ.

- Là nơi tập trung các thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến.

- Nơi có dân cư sinh sống, có cơ sở vật chất kĩ thuật và cơ sở hạ tầng tương đối hoàn hảo.

- Công nhân có trình độ tay nghề cao.

- Có tầm ảnh hưởng lớn đối với nền kinh tế quốc dân.

- Quy mô lớn.

4. Vùng công nghiệp:

a. Khái niệm: đây là hình thức cao nhất của tổ chức lãnh thổ công nghiệp, phân bố trên một vùng lãnh thổ rộng.

b. Đặc điểm:

- Có nét tương đồng về tài nguyên, vị trí địa lý, nhiều lao động cùng sử dụng chung năng lượng, giao thông vận tải.

- Có một vài ngành chủ đạo tạo hướng chuyên môn hóa.

c. Phân loại: chia làm 2 vùng

- Vùng công nghiệp ngành: là tập hợp về lãnh thổ các xí nghiệp cùng loại (cùng chức năng).

Xem thêm: Đặc Điểm Nổi Bật Nhất Trong Phong Trào Kháng Chiến Của Nhân Dân Ba Tỉnh Miền Tây Nam Kì Là Gì

- Vùng công nghiệp tổng hợp: là vùng công nghiệp không gian rộng lớn gồm nhiều xí nghiệp, cụm công nghiệp, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có mối liên hệ với nhau.

- Vùng công nghiệp nổi tiếng trên thế giới như: Vùng Loren ở Pháp, vùng Rua ở CHLB Đức…