STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 52140209 Sư phạm Toán học A00; A01 ---
2 52140209_1 Sư phạm Toán học tập (TS hộ khẩu ngoại trừ Khánh Hòa) A00; A01; B00; D07 ---
3 52140211 Sư phạm vật dụng lý A00; A01; B00; D07 ---
4 52140211_1 Sư phạm đồ dùng lý (TS hộ khẩu ngoài Khánh Hòa) A00; A01; B00; D07 ---
5 52140217 Sư phạm Ngữ văn C00; D01; D14; D15 ---
6 52140217_1 Sư phạm Ngữ văn (TS hộ khẩu ko kể Khánh Hòa) C00; D01; D14; D15 ---
7 52220113 Việt phái mạnh học A01; D01; D14; D15 ---
8 52220201 Ngôn ngữ Anh A01; D01; D14; D15 ---
9 52340103 Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành A01; D01; D14; D15 ---
10 52420203 Sinh học ứng dụng A00; A01; B00; D07 ---
11 52440112 Hóa học A00; A01; B00; D07 ---
12 51140202 Giáo dục tiểu học.

Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học khánh hòa 2016

A00; B00; C00; D01 ---
13 51140206 Giáo dục Thể chất. A00; A01; B00; D07 ---
14 51140210 Sư phạm Tin học. A00; A01; B00; D07 ---
15 51140212 Sư phạm Hóa học. A00; A01; B00; D07 ---
16 51140213 Sư phạm Sinh học. A00; A01; B00; D07 ---
17 51140221 Sư phạm Âm nhạc. C00; D01; D14; D15 ---
18 51140222 Sư phạm Mỹ thuật.

Xem thêm: Bring It On Nghĩa Là Gì ? Hãy Xem Các Ví Dụ To Bring On/Off, To Bring Out

C00; D01; D14; D15 ---
19 51140231 Sư phạm giờ đồng hồ Anh. A01; D01; D14; D15 ---

*

Trường Đại học tập Khánh Hòa ( UKH )