Đề kiểm soát 1 tiết Chương chuyển hóa vật chất và tích điện Sinh lớp 11 năm 2018-2019 - Trường trung học phổ thông Yên Dũng


Bạn đang xem: Điểm bù ánh sáng là gì

Đề khám nghiệm 1 máu Chương chuyển hóa vật chất và tích điện Sinh lớp 11 năm 2018-2019 - Trường trung học phổ thông Ngô Gia Tự
Đề chất vấn ôn tập giữa HK2 môn Sinh học lớp 11 năm 2020 - Trường trung học phổ thông Năng khiếu TDTT huyện Bình Chánh

A.Cường độ tia nắng mà ngơi nghỉ đó cường độ quang hợp to hơn cường độ hô hấp

B. Cường độ ánh nắng mà sống đó cường độ quang hợp với cường độ hô hấp bởi nhau

C.Cường độ tia nắng mà ở đó độ mạnh quang hợp nhỏ dại hơn cường độ hô hấp 

D.Cường độ ánh sáng mà nghỉ ngơi đó độ mạnh quang hợp phệ gấp gấp đôi cường độ hô hấp


* khuyên bảo giải

Điểm bù ánh sáng là điểm cường độ ánh nắng mà nghỉ ngơi đó ccường độ tia nắng mà sống đó độ mạnh quang hợp cùng cường độ hô hấp bởi nhau.


Đề đánh giá 1 ngày tiết Chương chuyển hóa vật chất và tích điện Sinh lớp 11 năm 2018-2019 - Trường trung học phổ thông Yên Dũng
Xem thêm: Thế Nào Là Nhóm Gen Liên Kết Là Gì, Thế Nào Là Nhóm Liên Kết Gen

*