Đề thi Toán lớp 4 thân kì 1 năm học 2021 - 2022 Đề số 1

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 1Đáp án đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022

Đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 1 là tài liệu được biên soạn giúp các bạn học sinh ôn luyện, củng ráng kiến thức những dạng bài bác tập hay chuẩn bị cho bài xích thi giữa học kì 1 xuất sắc nhất. Sau đây mời các em cùng xem thêm và sở hữu về nhằm ôn tập thi thân kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Bạn đang xem: Đề toán lớp 4 giữa kì 1

Bộ đề thi thân học kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 2


Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 3

Đề thi thân kì 1 lớp 4 môn Toán năm học tập 2021 - 2022 Đề 4

Đề thi giữa kì 1 lớp 4 môn Toán năm học 2021 - 2022 Đề 5

Để mua đề thi, mời ấn vào đường liên kết sau: Đề thi Toán lớp 4 giữa kì 1

PHÒNG GD&ĐT……..

TRƯỜNG TH……

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

Đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2021 – 2022 Đề 1

I. Phần trắc nghiệm (6 điểm)

Câu 1: Số “Hai trăm tứ mươi bảy ngàn tám trăm mười sáu” được viết là:

A. 247 816

B. 274 816

C. 247 861

D. 274 861

Câu 2: quý hiếm của chữ số 9 trong số 832 963 là:

A. 90

B. 900

C.9 000

D. 90 000

Câu 3: Số thích hợp để điền vào địa điểm chấm 4 tấn 15kg = …kg là:

A. 4105

B. 415

C. 4150

D. 4015

Câu 4: Trung bình cùng của 4 số bởi 15. Tổng 4 số bằng:

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60


Câu 5: Năm 1738 thuộc cầm cố kỉ nào?

A. XVI

B. XVII

C. XVIII

D. XIX

Câu 6: Diện tích hình vuông vắn có độ dài cạnh bởi 5cm là:

A. 25cm2

B. 50cm2

C. 75cm2

D. 100cm2

II. Phần từ luận (4 điểm)

Câu 7 (1 điểm):

a) Đặt tính rồi tính:

26482 + 58283

83752 – 62749

b) Tính quý giá của biểu thức:

137 x a + 263 x a cùng với a = 2

Câu 8 (1 điểm): Trung bình cùng của nhì số bằng 65, biết số bé xíu bằng 30. Tìm số lớn.

Câu 9 (1 điểm): Một hình chữ nhật gồm chiều rộng bằng 8cm, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính diện tích s của hình chữ nhật đó

Câu 10 (1 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được tất cả 4 tấn 5 tạ thóc. Biết rằng thửa ruông đầu tiên thu hoạch được thấp hơn thửa ruộng trang bị hai 7 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2021 – 2022

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1: A

Câu 2: B

Câu 3: D

Câu 4: D

Câu 5: C

Câu 6: A

II. Phần từ luận

Câu 7:

a) học sinh tự đặt phép tính rồi tính

26482 + 58283 = 84765

83752 – 62749 = 21003

b) với a = 2 thì 137 x a + 263 x a = 137 x 2 + 263 x 2 = (137 + 263) x 2 = 500 x 2 = 1000


Câu 8:

Tổng hai số là:

65 x 2 = 130

Số phệ là:

130 – 30 = 100

Đáp số: 100

Câu 9:

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

8 x 3 = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

24 x 8 = 192 (cm2)

Đáp số: 192cm2.

Xem thêm: Đáp Án Đề Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Văn 2016, Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Môn Ngữ Văn

Câu 10:

Đổi 4 tấn 5 tạ = 45 tạ

Thửa ruộng đầu tiên thu hoạch được số tạ thóc là:

(45 – 7) : 2 = 19 (tạ)

Thửa ruộng sản phẩm công nghệ hai thu hoạch được số tạ thóc là:

19 + 7 = 26 (tạ)

Đáp số: Thửa máy nhất: 19 tạ thóc

Thửa máy hai: 26 tạ thóc

---------------

Ngoài Đề thi Toán giữa học kì 1 lớp 4 trên. Chúng ta có thể đọc thêm nhiều đề thi tuyệt và hóa học lượng, các dạng toán cải thiện hay và nặng nề dành cho chúng ta học Toán lớp 4 được chắc chắn, củng thế và cầm chắc kiến thức nhất.