Bộ đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông tư 22 tất cả 25 đề thi môn Toán, có đáp án, lí giải chấm và bảng ma trận 4 mức độ kèm theo. Qua đó, góp thầy cô xem thêm để thiết kế đề thi học kì 2 cho học sinh của bản thân mình theo đúng đắn Thông bốn 22.

Bạn đang xem: 60 đề kiểm tra cuối học kì 2 toán lớp 4

Với 25 đề học tập kì 2 môn Toán lớp 4 này, những em cũng luyện giải đề thiệt nhuần nhuyễn, để chuẩn bị thật xuất sắc kiến thức mang lại kỳ thi cuối năm 2021 – 2022. Lân cận đề thi môn Toán, các em tất cả thể đọc thêm đề thi môn giờ đồng hồ Việt, lịch sử dân tộc – Địa lý. Cụ thể mời thầy cô và những em cài đặt miễn tổn phí 25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4:


Bài viết sát đây

Nội dung

1 Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tứ 22 – Đề 12 Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông bốn 22 – Đề 2

Đề thi học tập kì 2 môn Toán 4 theo Thông tư 22 – Đề 1

Ma trận bài xích kiểm tra môn Toán cuối học kì II lớp 4

Mạch loài kiến thức, kĩ năngSố câu với số điểmMức 1 (20%)Mức 2 (30%)Mức 3 (40%)Mức 4 (10%)Tổng
TNTLTNTLTNTLTNTLTNTL
Phân sốCâu số 4218  523
Số điểm 2,01,01,00,5  1,01,54,0
Đại lượng và đo đại lượngCâu số  3 69  21
Số điểm  1,0 1,01,5  2,01,0
Yếu tố hình họcCâu số    7   1 
Số điểm    1,0   1,0 
TổngSố câu 12131 154
Số điểm 2,02,01,02,51,5 1,05,05,0

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4

PHÒNG GD&ĐT…….TRƯỜNG TH……LỚP 4C

Bạn sẽ xem: tuyển tập 25 đề thi học kì 2 môn Toán lớp 4 theo Thông bốn 22


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CUỐI HỌC KÌ IINĂM HỌC……..MÔN TOÁN

Câu 1: Điền vết >,

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 2: Chọn tác dụng đúng (M2)

a. Phân số bởi phân số nào dưới đây?

A.

*

B.

*

C.

*

D.

*

b. Diện tích hình bình hành tất cả độ dài đáy 3dm, chiều cao 23cm là:

A. 690cm

B. 690cm2

C. 69dm2

D. 69cm2

c. Trên bản đồ tỉ trọng 1 : 150, chiều lâu năm phòng học tập lớp kia đo được 6cm. Chiều nhiều năm thật ở trong phòng học lớp sẽ là :

A. 9m

B. 5m

C. 10m

D. 6m

Câu 3: Chọn hiệu quả đúng: (M2)

a. 2km2 45m2 = …… m2

A. 2000045

B. 200045

C. 20045

D. 2045

b. 3 tấn 20kg = ….. Kg

A. 30020

B. 3020

C. 320

D. 302

c. 3h 15 phút = …. Phút

A. 175

B. 185

C. 195

D. 215

d.

*
thế kỉ = …. Năm

A. 75

B. 85

C. 95

D. 105

Câu 4: Tính rồi rút gọn: (M1)

a.

*

b.

*

c.

*

d.

*

Câu 5: Viết số vào vệt * (M4)

a.

*

b.

*

Câu 6: Đúng ghi Đ, sai ghi S (M3)

Một khu đất hình chữ nhật bao gồm chu vi 320m cùng chiều lâu năm gấp tứ lần chiều rộng. Vậy diện tích khu khu đất đó là:

a. 16 384 m2

b. 4096 m2

Câu 7: Hình bên có: (M3)


A. 3 hình thoi

B. 4 hình thoi

C. 5 hình thoi

D. 6 hình thoi


 

*
*

Câu 9: (M3)

Một miếng vườn hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 90 dm, chiều rộng bằng

*
chiều dài. Tính diện tích s mảnh vườn kia ra đơn vị mét vuông.

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Câu 1: 1 điểm. Mỗi câu đúng 0,25 điểm

a. =

b. >

c. 25

d.

*

c. 21

d. 3

Câu 5: 1 điểm. Từng câu đúng 0,5 điểm a. 4 b. 1

Câu 6: 1 điểm.Mỗi câu đúng 0,5 điểm) a. S b. Đ

Câu 7: 1 điểm: C

Câu 8: 0, 5 điểm

*

Câu 9. 1,5 điểm

*
*
là : (M1)

A. 1 B. 2C. 5D. 50

Câu 3. Số phù hợp điền vào nơi chấm của 3 giờ 25 phút = … phút là: (M1)

A. 205 B. 325C. 55 D. 3025

Câu 4. Số tương thích điền vào địa điểm chấm của 6 mét vuông 25 cm2 = … cm2 là: (M2)

A. 625 B. 6 025C. 60 025D. 600 025

Câu 5. tứ giờ bằng một phần mấy của một ngày? (M1)

A.

*
ngàyB.
*
ngàyC.
*
ngàyD.
*
ngày

Câu 6. Phân số nào lớn hơn 1 là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 7. Hình bình hành có diện tích s là 30 dm2. Biết độ lâu năm đáy là 6dm.Tính đường cao của hình bình hành đó. (M2)

A. 24 dm B. 5 dm C . 180 dmD. 5 dm2

Câu 8: Phân số

*
bằng phân số nào bên dưới đây: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 9: Trung bình cộng của 5 số là 15. Tổng của 5 số đó là: (M3)

A. 70 B. 75C. 92D. 90

Câu 10: Trên bản đồ tỷ lệ 1 : 200, chiều rộng lớn phòng học tập của lớp em đo được 3cm. Hỏi chiều rộng lớn thật của phòng học đó là mấy mét? (M2)

A. 9m B. 4m C. 8mD. 6m

Câu 11. Trong những phân số sau, phân số buổi tối giản là: (M1)

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 12. Chữ số nên điền vào ô trống nhằm 13 phân tách hết cho cả 3 với 5 là (M1)

A. 5

B. 2

C. 0

D. 8

II. Phần tự luận: 4 điểm

1. Tính: (2 đ) (M3)

*

*

Câu 2. Tìm kiếm x (1 điểm) (M2)

a) x – 2008 = 7999 b) x + 56789 = 215354

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Câu 3. Một mảnh đất hình chữ nhật gồm chiều dài là 20m, chiều rộng bởi 2/5 chiều dài. Tính diện tích của mảnh đất nền đó. (1 điểm) (M4)

Bài giải

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

Xem thêm: Điểm Bù Ánh Sáng Là Gì ? Nghĩa Của Từ Điểm Bù Trong Tiếng Việt

………………………………………………………………………………………………………………………..

Đáp án đề thi học tập kì 2 môn Toán lớp 4

Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm)

CâuCâu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5Câu 6Câu 7Câu 8Câu 9Câu 10Câu 11Câu 12
Đáp ánDBACCCBABDDA
Điểm 0,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,50,5

PHẦN II. TỰ LUẬN