... RRR (đvdt).11 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI tuy N SINH VÀO L p 10 THPT Ụ Ạ Ể Ớ THANH HÓA NĂM H C 2009-2 010 Môn thi : Toán Ngày thi: 30 tháng 6 năm 2009 Th i gian làm cho bài: 120 phútờBài ... S báo danhố 37 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI tuy N SINH L phường 10 THPT Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2 010 Môn thi TOÁN ( phổ biến cho t t c các thí sinh) ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i ... ).ề ệ ề ỉ ể ề5 S GIÁO D C VÀ ĐÀO T O KỲ THI mặc dù N SINH L p. 10 THPT Ụ Ạ Ể Ớ QU NG NAMẢ NĂM H C 2009-2 010 Môn thi TOÁN ( thông thường cho t t c những thí sinh) ấ ả Th i gian 120 phút (không k th i...

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 môn văn 2015

Bạn đang xem: De thi tuyển sinh lớp 10 môn văn 2015


*

... Ngữ văn
9, tập một)Phân tích và phát biểu cảm giác của em về đoạn thơ trên.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt 2008-2009 TH tp hcm Posted on mon Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông ... Viếng lăng bác của Viễn Phương.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2008-2009 ĐÀ NẴNG Posted on mon Sáu 24, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông NĂM HỌC 2008-2009 ĐÀ NẴNGCâu ... Quang đãng Sáng (Ngữ Văn 9, tập 1 – NXB giáo dục – 2005) ( 6 điểm )ĐỀ 1 VĂN THI VÀO 10 thpt – THAM KHẢO Posted on mon Sáu 4, 2008 by van6789 ĐỀ VĂN THI VÀO 10 thpt – THAM KHẢOĐỀ SỐ 01Câu 1:...
*

... Tiến Duật .KỲ THI
TUYỂN SINH LỚP 10 thpt HÀ NỘI 2008- 2009Posted on tháng Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt HÀ NỘI 2008-2009Ngày 18 – 6 – 2008 Môn: Ngữ Văn Phần I: ( 4 ... Ngữ văn 9, tập một)Phân tích cùng phát biểu cảm giác của em về đoạn thơ trên.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt 2008-2009 TH tp hcm Posted on tháng Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt ... Yên,Giữa một vầng trăng sang dịu hiền”ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 trung học phổ thông – HƯNG YÊN (2007-2008) Posted on tháng Sáu 8, 2008 by van6789 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 thpt – HƯNG YÊN Thời gian:...
*

... Tiến Duật .KỲ THI
TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông HÀ NỘI 2008- 2009Posted on mon Sáu 21, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 trung học phổ thông HÀ NỘI 2008- 2009Ngày 18 – 6 – 2008 Môn: Ngữ Văn Phần I: ( 4 ... Ngủ bình yên,Giữa một vầng trăng sang dịu hiền”ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 thpt – HƯNG YÊN (2007 -2008) Posted on tháng Sáu 8, 2008 by van6789 ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO 10 thpt – HƯNG YÊN Thời ... Lăng bác của Viễn Phương.KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt NĂM HỌC 2008- 2009 ĐÀ NẴNG Posted on mon Sáu 24, 2008 by van6789 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt NĂM HỌC 2008- 2009 ĐÀ NẴNGCâu 1: (1 điểm)...
*

*

... …………………………………………UBND TỈNH BẮC NINHSỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠOKỲ THI
TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 trung học phổ thông Môn: tiếng Anh thời gian làm bài: 60 phút (Không kể giao đề) Đề xác nhận 10/ Nam……………goes fishing ... Said………………………………………………………….SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LƠP 10 THPTNăm học 2 010- 2011QUẢNG NGÃI Môn thi: tiếng Anh (THPT) thời gian làm bài: 60 phút ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi gồm 2 trang, tất cả 7 phần)I. ... TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐÀ NẴNG NĂM HỌC 2009-2 010 Khoá ngày 23 tháng 06 năm 2009 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi : ANH VĂN Thời gian: 60 phút (không tính thời gian giao đề) I....A!YIJ > Đề ChÝnh Thøc TUYỂN TẬP ĐỀ THI VÀO 10 MỘT SỐ TỈNH + ĐỀ NGHỊ LUẬN XH SỞ GIÁO DỤC và ĐÀO TẠO ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 thpt QUẢNG TRỊ MÔN: NGỮ VĂN (Không ... D:&}!&N%EQ!Qp&A!"%'!O" RSở giáo dục đào tạoĐồng Nai Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm học 2 010 –2011 Môn thi: Ngữ Văn thời hạn làm bài xích : 120 phútNgày thi: 29 / 06 / 2 010 (Đề này có một trang, 3 cõu)Cõu 1(2 ):/!!p&2 ... Hi sinh củangời lính vẫn cao cả, hào hùng.S Giỏo dc đàotạoQuảng nam giới Đề thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 năm học2 010 – 2011 Môn thi: Ngữ Văn thời gian làm bài xích :120 phútNgày thi: 24 / 06 /2 010 Cõu...

Xem thêm: Khái Niệm Phản Ứng Thủy Phân Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thủy Phân Trong Tiếng Việt

... –SỞ GD&ĐT ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGBẾN TRE NĂM HỌC: 2 010- 2011 MÔN: TIẾNG ANH Thời gian: 60 phút ( không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Thí sinh KHÔNG làm bài ... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 thpt NĂM HỌC 2011 – 2012 ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH thời gian làm bài xích 60 phút, không kể thời gian giao đề Ngày thi: 22 . 6 . 2011.Chọn tự ... Friend.25 Sở giáo dục và huấn luyện và đào tạo phú thọKỳ thi tuyển chọn sinh vào lớp 10 thpt năm học tập 2 010- 2011MÔN Thi: giờ đồng hồ Anh thời hạn làm bài 60 phút ko kể thời hạn giao đề I.Choose the word whose underlined...