... Pass saw was wearing telling arrives is 10 smells PART C: READING I pt (0.1 point/answer) B A B D A C C A D 10 B II pt (0.1point/answer) F T T F F F T F T 10 T PART D: WRITING I 1.4 pts (0.2 point/answer) ... Be (imagine) Should English be a (compel) foreign language in Vietnam? 10 I’m very proud lớn be chosen for the (nation) team 10 III Circle the underlined word/phrase that is incorrect in each sentence ... D 10 The Smiths never go out in the evening, don’t they? A B C D IV Put each verb in brackets in the correct tense or khung Write your answer in the box provided (1 pt.) A This is...

Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh không chuyên hà nội


*

... Repaired C visit D visited several times this year B has been repaired C was repaired D repaired B economy C economical D economically They alldayswimming & sunbathing on the beach A passed D didn’t ... Be (imagine) Should English be a (compel) foreign language in Vietnam? 10 I’m very proud lớn be chosen for the (nation) team 10 III Circle the underlined word/phrase that is incorrect in each sentence ... D 10 The Smiths never go out in the evening, don’t they? A B C D IV Put each verb in brackets in the correct tense or khung Write your answer in the box provided (1 pt.) A This is...
*

... A 45 A D 16 C 26 B 36 A 46 B B 17 A 27 D 37 D 47 C D 18 B 28 C 38 B 48 C D 19 B 29 D 39 C 49 C 10 A 20 D 30 A 40 C 50 C ...
*

... HẾT -Cán coi thi không giải thích thêm ! bọn họ tên sỹ tử Số báo danh PHÒNG GD& ĐT YÊN LẠC ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ VÀO LỚP 10 thpt MÔN TIẾNG ANH NĂM HỌC 2015 - năm nhâm thìn Thang điểm: 10 trường đoản cú đáp ... Who live with smokers C People who live with non-smokers D People who live in the country VII Viết đoạn văn ngắn (khoảng 100 từ) giờ Anh công ty đề: “What can you at school or at home to protect ... Surprised khổng lồ speak anything V 31 D 32 A 33.B 34.D 35.D 36 C 37 D 38.C 39.B 40.B VI VII bài viết đoạn văn - thiết yếu tả, ngữ pháp: 0,5 điểm - Viết hình thức, bố cục tổng quan đoạn văn: 0,5 điểm - Đúng nội dung,...
*

... Holidays?” I asked them (use reported speech) > 37 People built this bridge ten years ago (change into passive) > 38 He is tired,...
*

... Never => ever 10 stand => standing PART C I (14 pts.) D B A B B C A B D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 A II (8 pts.) 1-D 2–K 3-L 4-A 5-B 6-I 7-E PART D I (8 pts.) I can’t make head or tail of this document ... Write your answer in the box provided (10 pts.) The attack in the đô thị center last night (example) the kind of behavior amongst young people that many object to lớn This matter is very (confidence) Don’t ... With this particular drug is (neglect) A (dominate) friend is one who likes power Suddenly without (provoke), the dog sank its teeth into my leg Street-fights are an everyday (occur) in this...
... We _(4-be) in big trouble now When I entered his room, I saw him (5 – sleep) _in a chair Hardly he (6-take) up the book when the phone (7-ring) He resented (8-ask) (9-wait) He ... In the box below (10 pts) (0.5pt/sentence) D – terms D – had never seen A – you took B – it impossible B - hooked C – resist B – shelved D – faith C – taste 10 B - delay 11 B - certificate 12 ... Certificate 12 B – returns 13 C – missing 14 D -filled 15 B - credible 16 D – nature 17 A – should have done 18 C - nevertheless 19 A-would have failed trăng tròn D - tell 14 b Supply the correct khung of the...
... ĐÁP ÁN B A C 13 B 17 D 21 D 25 C 29 D 33 A 37 C C C 10 D 14 B 18 A 22 A 26 B 30 B 34 B 38 D A B 11 B 15 A 19 C 23 B 27 C 31 A 35 A 39 C D D 12 B 16...
... Ever 10 stand => standing V (5 pts.) PART C I (14 pts.) D B A B B C A B D 10 C 11 A 12 C 13 B 14 A 2–K 3-L 4-A 5-B 6-I 7-E II (8 pts.) 1-D 8-G PART D I (8 pts.) I can’t make head or tail of this ... C B C 10 A 11 D 12 B 13 D 14.C 15.B XXX PART B I (15 pts.) II (5 pts.) advantage fire faith victory leave III (10 pts.) exemplified/exemplifies confidential mid-sentence dependants down-pour ... With this particular drug is (neglect) A (dominate) friend is one who likes power Suddenly without (provoke), the dog sank its teeth into my leg Street-fights are an everyday (occur) in this...
... 99 - 100 It rained continuously but we all enjoyed the trip (IN SPITE OF)   The kết thúc  khuyên bảo chấm Tổng điểm toàn bài: 100 (Thang điểm cuối = 10) - ... 81 100 = điểm/câu PART ONE: PHONETICS – GRAMMAR và VOCABULARY I Questions - 5: C A D B D D B B C 10 C 11 D 12 D 13 D 14 B 15 C 16 A 17 A 18 A 19 C đôi mươi C II Questions - 20: III Questions 21 - 30: ... D 75 C 78 A 79 C 80 C II Questions 61 - 70 III Questions 71 - 75: 71 B 72 B PART THREE: WRITING I Questions 76 - 80: 76 B 77 D II Questions 81 - 90: 81 - 82 After three hours traveling by boat,...
... HẾT - họ tên thí sinh: PHÒNG GD&ĐT ANH SƠN Số báo danh: KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG TUYỂN SINH VÀO 10 thpt NĂM 2 015 -2 016 ĐÁP ÁN MÔN TIẾNG ANH Câu 1: (1 điểm) tìm kiếm từ bao gồm phần gạch men chân phân phát ... 60 từ) Anh tô theo bảng thông tin sau, bắt đầu câu cho sẵn Đáp án gợi ý: Anh Son Distict is/is located in the west of Nghe An province, about 10 0 km from Vinh City & it was founded in 19 63 It ... Was founded in 19 63 It now comprises/has an area of 597 sq km The population of Anh Son is/ Anh son has a population of about one hundred thirteen thousand people It is not only famous for tourist...
... THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 ) Trang / TRƯỜNG thcs HƯƠNG SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 thpt NĂM HỌC 2 015 -2 016 ĐỀ THI THỬ-LẦN Môn thi: TIẾNG ANH Ngày thi: 15 /03/2 015 thời hạn làm bài: ... The given words (1pt) They have just bought some English books → Some English books Minh last wrote to lớn his pen pal five months ago ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 ) Trang / → Minh ... (1pt) They / not see / each other / since / they / leave / school → He/ not pass/ coming exam/unless/ work/ hard → i The kết thúc – ĐỀ THI THỬ VÀO 10 - LG (2 015 -2 016 )...
... But he finished his homework  Although 3/5 KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2015 - năm nhâm thìn PHÒNG GD-ĐT HỒNG NGỰ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI ĐỀ XUẤT MÔN TIẾNG ANH (Hướng dẫn chấm bao gồm có: 02 trang) I READING:( ... First one 2/5 I began studying this lesson a week ago  I have It was raining, so we decided to postpone our camping  Because You must this exercise carefully  This exercise “Can you speak English ... One (3ms) SENTENCES CONTENTS MARKS I have studied this lesson for a week 0,5 Because it was raining, we decided khổng lồ postpone our camping 0,5 This exercise must be done carefully (by you) 0,5 She...

Xem thêm: Giải Thích Ý Nghĩa Nhan Đề Đoạn Trường Tân Thanh Nghĩa Là Gì


... PHONETICS Tổng điểm điểm/ câu trả lời 0,2 điểm 1-C 2-B 3-B 4-D 5-A PART B: GRAMMAR & VOCABULARY Question I/ Tổng điểm điểm/ câu trả lời 0,2 điểm 1-B 2-A 3-D 4-C 6-D 7-A 8-B 9-C Question II:/ Tổng điểm điểm/ đáp ... Have worked in this company for two years When I came yeterday , my car was being repaired 5-B 10 - A PART C: READING Question I/ Tổng điểm điểm/ câu trả lời 0,2 điểm 1-C 2-A 3-A 4-B Question II:/ ... December 10th) 4-A 5-B PART D: WRITING Question I/ Tổng điểm điểm/ đáp án 0,25 điểm Although the weather was bad, we went to lớn school on time They haven’t visited their trang chủ village for five years This...
từ bỏ khóa: đề thi demo vào lớp 10 môn giờ anh 2013đề thi test vào lớp 10 môn giờ anh 2015đề thi demo vào lớp 10 môn giờ anh gồm đáp anđề thi thử vào lớp 10 môn giờ anh violetđáp án đề thi demo vào lớp 10 môn giờ anh năm 2014 đề số 2 đề thi tuyển chọn vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anhbộ đề thi tuyển chọn vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anhđề thi vào lớp 10 môn giờ đồng hồ anh ko chuyênbộ 10 đề thi tuyển chọn vào lớp 10 môn giờ anh có đáp ánđề thi đầu vào cao học môn tiếng anh đh sư phạm hà nộiđề thi thử vào lớp 10 môn ngữ vănđề thi thử vào lớp 10 môn toán 2014đề thi demo vào lớp 10 môn toán hà nộiđề thi thử vào lớp 10 môn văn năm 2014đề thi demo vào lớp 10 môn vănBáo cáo quy trình mua sắm CT CP công nghệ NPVNghiên cứu vớt sự hiện ra lớp đảm bảo và khả năng chống bào mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPBiện pháp cai quản hoạt hễ dạy hát xoan trong trường trung học đại lý huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài bác 13: thực hành thực tế phát hiện diệp lục cùng carôtenôitGiáo án Sinh học tập 11 bài 13: thực hành thực tế phát hiện nay diệp lục với carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANTrả làm hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm thiết lập có đặc điểm chiếm chiếm theo pháp luật Tố tụng hình sự vn từ thực tiễn tp.hcm (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa vào thuật toán k meansNghiên cứu tài năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Thiết kế và sản xuất mô hình biến hóa tần (inverter) mang lại máy cân bằng không khíTổ chức và hoạt động của Phòng tứ pháp từ thực tế tỉnh Phú lâu (Luận văn thạc sĩ)Tăng trưởng tín dụng hộ sản xuất nông nghiệp & trồng trọt tại bank Nông nghiệp và trở nên tân tiến nông thôn việt nam chi nhánh thức giấc Bắc Giang (Luận văn thạc sĩ)chuong 1 tong quan quan tri rui roNguyên tắc phân hóa trọng trách hình sự so với người bên dưới 18 tuổi tội trạng trong pháp luật hình sự nước ta (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học tập 11 bài xích 14: thực hành thực tế phát hiện hô hấp nghỉ ngơi thực vậtChiến lược sale tại ngân hàng Agribank đưa ra nhánh tp sài thành từ 2013-2015Đổi mới thống trị tài thiết yếu trong vận động khoa học xã hội trường phù hợp viện hàn lâm kỹ thuật xã hội vn
Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Văn Tài liệu new Chủ vấn đề liệu mới đăng cầm tắt văn bạn dạng trong lòng bà mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong gia đình trong dịp nghỉ lễ hội tết đặc điểm chung với vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về nhỏ trâu lập dàn ý bài xích văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập vật dụng lý 8 chuyện cũ trong che chúa trịnh giải bài tập trang bị lý 9 biên soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài bác cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve bé trau bài bác ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của tự vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại việt nam lớp 11 bài tập xác suất thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem ngu van lop 8