Tuyển tập các đề thi tuyển vào lớp 10 môn Tiếng Anh của các tỉnh trong cả nước (có đáp án HD chấm)

... Sở giáo dục và đào tạo Đào tạo thành ĐÁP ÁN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: giờ Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) mỗi câu 0,5 điểm ... Student Sở giáo dục Đào tạo nên KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 HỆ CHUYÊN Long An Đề thức Môn thi: tiếng Anh (Chung) Ngày thi: 05 2012 Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) 35 (Thí sinh làm cho giấy ... Ký:………………………… SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 thpt CHUYÊN NGUYỄN TRÃI ĐỀ CHÍNH THỨC NĂM HỌC 2014-2015 Môn thi: tiếng Anh (Chuyên) A LISTENING Part I (5.0 points):...Bạn vẫn xem: Đề thi vào lớp 10 môn giờ anh không chuyên gồm đáp án


Bạn đang xem: Đề thi vào lớp 10 môn tiếng anh không chuyên có đáp án

*

... 2.99 + ( 33+333+3333+ +333 33) = 198 + ( 99+999+9999+ +999 99) 198 + ( 102
-1 +103 - 1 +104 - 1+ +101 00 1) = 198 33 + 101 01 10 +165 B= 27 Câu 2: 1)x2 -7x -18 = x2 -4 7x-14 = (x-2)(x+2) ... để phơng trình tất cả nhị nghiệm tách biệt x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A= ... để phơng trình tất cả nhì nghiệm rõ ràng x 1; x2 thỏa mãn: 3x1 - 4x2 = 11 đáp án Câu 1a) f(x) = x x + = ( x 2) = x Suy f(-1) = 3; f(5) = b) x = 10 x = 12 f ( x) = 10 x = 10 x = c) A=...
*

... Holidays?” I asked them (use reported speech) > 37 People built this bridge ten years ago (change into passive) > 38 He is tired,...
*

... Answer key khổng lồ this test / now ……………………………………………………………………………………… Trêng thcs B¶o §µi DE ON THI
VAO LOP 10 trung học phổ thông TEST I Choose the best answer to lớn complete the following sentences: ( 2.0p ) 1.This is the ... Terrfic I"m so proud of him and love him so much 1.Who you think the writer sends this poscard to? 2.What does he think about his father? 3.What chất lượng ... 4.Computers are used to design new models People ………………………………………………… Trêng thcs B¶o §µi DE ON THI VAO LOP 10 thpt TEST i.Choose the word whose the underlined part is pronounced differently from that...
*Xem thêm: Nhu Cầu Dinh Dưỡng Của Vật Nuôi, Công Nghệ 10 Bài 28: Docx

*