Câu 10: Một thửa ruộng hình thang bao gồm độ dài hai lòng lần lượt là 36m với 28m, độ cao của thửa ruộng bởi trung bình cộng hai đáy?. Hỏi bên trên thửa ruộng đó tín đồ ta thu hoạch được bao nh (1)PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG TIỂU HỌC ……… Lớp: Năm …. bọn họ tên:……… KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: Tốn lớp 5 Năm học: 2018- 2019 Thời gian: 40 phút (không nói phát đề) Điểm thi nhận xét giáo viên Chữ kí giáo viên Khoanh trịn vào chữ đặt trước câu trả lời nhất: Câu 1: a) Chữ số số thập phân 98,235 có mức giá trị là: A B 103 C 1003 D 10003 b) Số thập phân 718,45 sút lần ta dịch chuyển dấu phẩy sang trái một chữ số: A lần B 10 lần C Không thay đổi D 100 lần Câu 2: a) Số phù hợp để điền vào phép tính 2832=7 ❑ là: A B C D b) Phân số 34 viết dạng tỉ số tỷ lệ là: B 25% A 34% C 75% D 85% Câu 3: Khoảng thời hạn từ 15 phút mang lại 15 phút là: A 15 phút B trong vòng 30 phút C 45 phút D Câu 4: Biểu thức 6,72 + 3,4 x 2,5 có mức giá trị là: A 15,22 B 25,3 C 16,32 D 20,4 Câu 5: Số dư phép phân chia 27,16 : 25 = 1,08 là: A 1,6 B 0,16 C 16 D 0,016 Câu 6: Viết số tương thích vào khu vực chấm: a 5km 2m = … … … km c 7635 kg = … … … … kg b 3,6 = … … … … phút d 6m2 3dm2 = … … mét vuông Câu 7: Thùng to tất cả 46,6l dầu, thùng nhỏ xíu có 13,4l dầu Số dầu chứa vào chai như nhau, chai chứa 0,75l Hỏi có tất chai dầu? (2)Câu 8: cho thấy 35 số 375 Vậy 80% số bao nhiêu? A 180 B 625 C 500 D 550 Câu 9: Một ca nô từ bỏ A thời gian 30 phút, cho B thời điểm 45 phút với vận tốc 24 km/giờ Tính quãng con đường ca nô Bài giải Câu 10: Một ruộng hình thang có độ dài hai lòng 36m 28m, độ cao của ruộng trung bình cùng hai đáy Trên ruộng 10m2 bạn ta thu hoạch được 60kg ngô Hỏi ruộng người ta thu hoạch ngô? Bài giải MA TRẬN RA ĐỀ KIỂM TRA MƠN TỐN CUỐI HỌC KÌ II (3)1 Số học tập Số câu 2 6 Câu số 1,2 5,7 2 Đại lượng đo đại lượng Số câu 1 2 Câu số 3 nguyên tố hình học Số câu 1 Câu số 10 4 vận động Số câu 1 Câu số toàn bô câu 2 3 10 ĐÁP ÁN KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II Năm học tập 2018 – 2019 Mơn: Tốn – Lớp Câu 1 (1 điểm) 2 (1 điểm) 3 (0,5 điểm) 4 ( 0,5 điểm) 5 (0,5 điểm) 8( 0,5điểm) a b a b Đáp án C B C C B A B A Câu 6: điểm (mỗi câu 0,25đ) a 5km 2m = 5,002 km c 7635 kilogam = 635 kg. b 3,6 = 36 phút d 6m2 3dm2 = 6,03 m2 Câu 7: 1,5 điểm Bài giải Số lít dầu nhị thùng là: (0,25đ) 46,6 + 13,4 = 60 (lít) (0,5đ) Số chai dầu gồm tất là: (0,25đ) 60 : 0,75 = 80 (chai) (0,5đ) Đáp số: 80 chai Câu 9: 1,5 điểm Bài giải thời gian ca nô không còn quãng mặt đường là: (0,25đ) 45 phút – nửa tiếng = 15 phút (0,25đ) 15 phút = 1,25 (0,25đ) (4) 24 x 1,25 = 30 (km) (0,5đ) Đáp số: 30 km Câu 10: điểm Bài giải độ cao ruộng là: (0,25đ) (36 + 28) : = 32 (m) (0,25đ) diện tích ruộng là: (0,25đ) (36 + 28) x 32 : = 1024 (m2) (0,25đ) Số kg ngơ thu hoạch ruộng là: (0,25đ) 1024 : 10 x 60 = 6144 (kg) (0,25đ) Đổi: 6144 kg = 6,144 (0,25đ)

Tai lieu Mục lục bài viết Tìm kiếm new Luận Văn Tài liệu new Chủ đề bài liệu bắt đầu đăng bắt tắt văn bạn dạng trong lòng người mẹ võ thuật với cối xay gió ngữ văn 8 đã từng em cùng phụ huynh đi thăm mộ người thân trong dịp lễ tết điểm sáng chung với vai trò của ngành ruột vùng thuyết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác văn trường đoản cú sự lớp 10 giải bài xích tập thiết bị lý 8 chuyện cũ trong tủ chúa trịnh giải bài bác tập đồ lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ buộc phải giuộc soạn bài bác cô nhỏ bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve nhỏ trau bài xích ca ngắn đi trên bến bãi cát sự cách tân và phát triển của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn học trung đại nước ta lớp 11 bài tập phần trăm thống kê có giải thuật bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai teo be ban diem đần độn van lop 8