Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm học tập 2018 - 2019 theo Thông tứ 22 là đề thi định kì cuối học kì 1 bao gồm đáp án chi tiết và bảng ma trận kèm theo. Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán này để giúp các em học sinh ôn tập, củng cố kiến thức, sẵn sàng cho bài bác thi cuối học tập kì 1 đạt tác dụng cao, đồng thời đó cũng là tư liệu hữu ích cho các thầy cô ra đề thi học kì 1 cho những em học tập sinh. Tiếp sau đây mời các thầy cô cùng các em tham khảo.

Bạn đang xem: Đề thi học kì 1 môn toán lớp 4 năm 2018

Đề bài: Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm)

Em hãy khoanh vào chữ cái trước ý vấn đáp đúng và hoàn thành bài tập dưới đây.

Câu 1: Số tất cả 5 triệu, 7 chục nghìn, 6 trăm được viết là: (M1)

A. 5 070 600

B. 5 007 600

C. 5 700 600

D. 5 706 000

Câu 2: trong những số: 5 785; 6874; 6 784 ; 6 487, số lớn số 1 là: (M1)

A. 5785

B. 6 784

C. 6 874

D. 6 487

Câu 3: Trung bình cùng của cha số: 36; 42 cùng 57 là: (M2)

A. 35

B. 305

C. 145

D. 45

Câu 4: Số tương thích điền vào ô trống để: 1tấn = …. Kg là: (M1)

A. 10

B. 100

C. 1000

D. 10000

Câu 5: Số thích hợp để viết vào khu vực chấm để: 6m29dm2 =…. Dm2 là: (M2)

A. 690

B. 609

C. 6009

D. 69

Câu 6: Số tự nhiên và thoải mái nào sau đây chia hết cho 2; mang lại 3 và mang lại 5: (M2)

A. 12

B. 10

C. 15

D. 30

Câu 7: đến hình vẽ ABCD là hình chữ nhật (M3)

a) Đoạn trực tiếp BC vuông góc với những đoạn thẳng …… cùng ……

b) Đoạn thẳng BC tuy vậy song cùng với đoạn trực tiếp ……

II. Phần từ luận (6 điểm)

Câu 8: Đặt tính rồi tính (M2)

a) 182 954 + 245 416

b) 935 807 – 52 455

c) 237 × 24

d) 16050 : 75

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: Tính bằng cách thuận tiện thể nhất: (M3)

876 x 64 – 876 x 54

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10: Một miếng vườn hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi 90 m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn 22 m. Tính diện tích s mảnh sân vườn hình chữ nhật đó? (M3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 11: tra cứu số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau. Biết chữ số hàng nghìn là chữ số 5, nhưng mà số đó vừa chia hết đến 2 với vừa chia hết mang lại 5? (M4)

Đáp án: Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4

1. TRẮC NGHIỆM

Câu 1 cho câu 6: từng câu đúng được 0,5 điểm.

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

A

C

D

C

B

D

Điểm

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

Câu 7: (1 điểm)

a) Đoạn trực tiếp BC vuông góc với các đoạn thẳng ba và CD (0,5đ)

b) Đoạn thẳng BC tuy vậy song với đoạn trực tiếp AD (0,5đ)

2. TỰ LUẬN

Câu 8: từng phép tính triển khai đúng được 0,5 điểm

a) 428 370

b)883 352

c)5 688

d)214

Câu 9: (1 điểm)

876 x 64 – 876 x 54

= 876 x ( 64 – 54 )

= 876 x 10

= 8760

Câu 10: (2 điểm)

Bài giải

Chiều nhiều năm của mảnh vườn là: (0,25 đ)

(90 + 22) : 2 = 56 (m) (0,25 đ)

Chiều rộng miếng vườn là: (0,25 đ)

56 – 22 = 34 (m) (0,25 đ)

Diện tích của mảnh vườn hình chữ nhật là: (0,25 đ)

56 x 34 = 1904 (m2) (0,5 đ)

Đáp số: 1904 m2 (0.25 đ)

Câu 11: Số cần tìm: 9580

Bảng ma trận đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4:

Mạch loài kiến thức, kĩ năng

Số câu với số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

TN

TL

Số học

Số câu

3

1

1

1

1

4

3

Câu số

1,2

3, 6

8

9

11

1,2,3,6

8,9,11

Số điểm

1

1

2

1

1

2

4

Đại lượng với đo đại lượng.

Xem thêm: " Bring It Up Là Gì ? Bring It Up Có Nghĩa Là Gì

Số câu

1

1

2

Câu số

4

5

4,5

Số điểm

0,5

0,5

1

Yếu tố hình học tập

Số câu

1

1

Câu số

7

7

Số điểm

1

1

Giải toán bao gồm lời văn

Số câu

1

1

Câu số

10

10

Số điểm

2

2

Tổng

Số câu

4

2

1

1

2

1

7

4

Số điểm

1,5

1,5

2

1

3

1

4

6

xem thêm các đề ôn tập môn Toán lớp 4:

Ngoài ra các bạn có thể theo dõi chi tiết đề thi các môn học tập kì 1 lớp 4 luyện tập các dạng bài bác tập SGK Toán 4 với SGK giờ đồng hồ Việt 4 chuẩn bị cho bài xích thi cuối học kì 1 đạt kết quả cao. Mời các em cùng các thầy cô tham khảo, update đề thi, bài xích tập tiên tiến nhất trên kiếm tìm Đáp Án.