cultureldjazair2007.com chia sẻ bài thi 40 phút Môn Toán cuối học kì 2 lớp 5 mới update và có đáp án. Đề bao gồm 9 câu tất cả trắc nghiệm với tự luận. Câu chữ đề xoay quanh loài kiến thức: Số học; Đại lượng với đo đại lượng; nguyên tố hình học; Số đo thời hạn và toán chuyển động đều.

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II

 Môn: Toán

 Năm học: 2017- 2018

 Thời gian: 40 phút

1: Chữ số 5 trong số 162,57 chỉ: (0,5đ)

A. 5 1-1 vị

B. 5 phần trăm

C. 5 chục

D. 5 phần mười

2: Số 2 được viết bên dưới dạng phân số là: (1đ)

A. 1/2

B. 2/2

C. 3/2

D. 4/2

3: 5840g = …. Kilogam (0,5đ)

A. 58,4kg

B. 5,84kg
Bạn đang xem: Đề thi lớp 5 cuối kì 2 2018

Quảng cáo


C. 0,584kg

D. 0,0584kg

4: 5% của 120 là:

A. 0,06

B. 0,6

C. 60

D. 6

5: Khoảng thời hạn từ lúc 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút là: (1đ)

A. 10 phút

B. đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 40 phút
Xem thêm: Đại Học Khánh Hòa Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Khánh Hòa 2017, Điểm Chuẩn Ukh

Quảng cáo


6: Một huyện có 320ha đất trồng cây coffe và 480ha đất trồng cây cao su. Hỏi diện tích s đất trồng cây cao su thiên nhiên bằng bao nhiêu xác suất diện tích đất trồng cây cafe ?: (1đ)

A. 150%

B. 15%

C. 1500%

D. 105%

7: Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình đó là: (2đ)

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

8: tra cứu y, biết: (1đ)

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

b) 21,22 + 9,072 + 24,72 : 12 = y : 2

9: Một bạn đi xe cộ máy xuất hành từ A dịp 8 giờ 1/2 tiếng và cho B lúc 9h 30 phút. Quãng đường AB lâu năm 60km. Hãy tính tốc độ trung bình của xe máy với đơn vị chức năng đo là km/giờ? (1đ)

10: Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm dài 120m, chiều rộng bằng 90m. Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó, trung bình cứ 100m2 nhận được 15kg thóc. Tính:

a) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật đó?

b) trên cả thửa ruộng đó, fan ta thu hoạch được bao nhiêu tạ thóc? (1đ)

Đáp án và lí giải giải:

Câu1234567
Ý đúngDDBDABA
Điểm0,510,51112

8: search y, biết:  

a) 34,8 : y = 7,2 + 2,8

34,8 : y = 10

y = 34,8 : 10

y = 3,48

b) 21,22 + 9,072 + 24,72 : 12 = y : 2

21,22 + 90,72 + 2,06 = y : 2

114 = y: 2

y = 114 x 2

y = 228

9: Thời gian xe lắp thêm đi không còn quảng mặt đường AB là:

9 giờ 1/2 tiếng – 8 giờ 1/2 tiếng = 1 (giờ)

Vận tốc vừa phải của xe sản phẩm công nghệ là:

60 : 1 = 60 (km/giờ)

Đáp số: 60 km/giờ 

10: a ) diện tích s thửa ruộng hình chữ nhật là :

120 90 = 10800 (m2)

b) Cả thửa ruộng đó, bạn ta thu hoạch được số tạ thóc là: 10800 : 100 15 = 1620 (kg) = 1,62 ( tấn )