Tổng hợp bộ 3 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 bao gồm đáp án và giải mã chi tiết. Cung ứng các em ôn luyện giải đề đạt công dụng nhất, chuẩn bị tốt cho kỳ thi đặc trưng sắp tới.

Bạn đang xem: Đề thi toán lớp 4 học kì 1 năm 2021


Nội dung bài viết

Đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề tiên phong hàng đầu Đề thi học tập kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2 Đề thi học kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

Kì thi cuối học tập kì 1 chuẩn bị tới, nhu cầu tìm kiếm nguồn tư liệu ôn thi chính thống bao gồm lời giải cụ thể của các em học sinh là vô cùng lớn. Thấu hiểu điều đó, công ty chúng tôi đã dày công tham khảo Bộ 3 đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ 1 năm 2021 (Có đáp án) với nôi dung được review có cấu tạo chung của đề thi cuối kì trên cả nước , cung cấp các em có tác dụng quen với kết cấu đề thi môn Toán lớp 4 cùng nội dung kỹ năng thường xuất hiện. Mời những em thuộc quý thầy cô theo dõi và quan sát đề tại đây.

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

Hãy khoanh vào vần âm đặt trước kết quả đúng của các câu sau.

Câu 1: (1 điểm) trong những số 5 784; 8 574; 4 785; 8 547 số lớn số 1 là:

A. 5 784 B. 8 547 C. 8 574 D. 4 785

Câu 2: (1 điểm) Số: nhì mươi bố triệu chín trăm mười; được viết là:

A. 23 910 B. 23 000 910 C. 23 910 000 D. 230 000 910

Câu 3: (1 điểm) quý hiếm của chữ số 3 trong các 653 297 là:

A. 3 000 B. 300 C. 30 000 D. 300000

Câu 4: (0,5 điểm) 10 dm2 = ......cm2

A. 1000 B. 100 C. 10000 D. 10

Câu 5. (0,5 điểm) 482 tạ =…… kilogam ?

A. 4820 B. 48200 C. 482000 D. 482

Câu 6: (0,5 điểm) Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là:

A. 16m B. 16m2 C. 32 m D. 32m2

Câu 7. (0,5 điểm) Hình mặt có các cặp cạnh vuông góc là:

A. A. AB với AD; BD cùng BC. B. B. Cha và BC; DB và DC. C. C. AB với AD; BD và BC; DA cùng DC. D. D. AB và AD; DA cùng DC

II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 8: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a. 186 254 + 240 436 b. 839 084 – 206 937 c. 428 × 109 d. 4935 : 44

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 9: (2 điểm) hiện nay, tuổi của mẹ và tuổi của bé cộng lại là 45 tuổi. Mẹ hơn con 29 tuổi.

a. Hỏi bà mẹ bao nhiêu tuổi, con từng nào tuổi?

b. Cách đây 2 năm, con từng nào tuổi?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Câu 10: (1 điểm) tra cứu số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau mà số đó vừa phân tách hết mang đến 2 cùng vừa chia hết mang đến 5?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

Đáp án đề thi Toán học kì 1 lớp 4 năm 2021 - Đề số 1

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (5 điểm)


II. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)

Bài 1: (2 điểm) từng phép tính đúng được 0,5 điểm

Bài 2: (2 điểm)

Bài giải:

a. Tuổi của con là: (0.25đ)

(45 – 29 ) : 2 = 8 (tuổi) (0,5 đ)

Tuổi của người mẹ là: (0,25đ)

29 + 8 = 37 (tuổi) (0.5đ)

b. Tuổi của con cách đây 2 năm là : (0.25đ)

8 – 2 = 6 (tuổi) (0,25đ)

Đáp số: a. Con 8 tuổi ; bà mẹ 37 tuổi

b. 6 tuổi

Bài 3: (1 điểm)

Số lớn nhất có 4 chữ số mà vừa phân chia hết đến 2 vừa phân tách hết đến 5 bao gồm tận cùng là chữ số 0. Nhưng mà số lớn số 1 ấy bao gồm 4 chữ số khác nhau nên số kia là: 9870

Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Hãy khoanh vào ý trước câu trả lời đúng.

Câu 1: (0,5 điểm) cực hiếm của chữ số 8 trong số 83 574 là:

A. 80 B. 800 C. 8000 D. 80000

Câu 2: (0,5 điểm) Tính mức độ vừa phải cộng của những số 96; 99, 102; 105; 108 là:

A. 12 B. 102 C. 112 D. 510

Câu 3: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào nơi chấm 6m29dm2 =…. Dm2 là:

A. 609 B. 690 C. 6009 D. 69

Câu 4: (0,5 điểm) Số tương thích để viết vào nơi chấm 2 tấn 75kg =…..kg là:

A. 275 B. 27500 C. 200075 D. 2075

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1đ)

Cho hình mẫu vẽ ABCD là hình chữ nhật A B

a. Đoạn thẳng BC vuông góc với các đoạn thẳng ……và .......

b. Đoạn trực tiếp BC tuy nhiên song cùng với đoạn trực tiếp ……

Câu 6: (0,5 đ) Viết số “6 trăm nghìn, 2 nghìn, 5 trăm, 7 đối kháng vị” được viết là

A. 602 507 B. 600 257 C. 602 057 D. 620 507

Câu 7: (2đ) Đặt tính rồi tính:

a) 307 x 40 b) 672 : 21 c) 572863 + 280192 d) 728035 - 49382

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận luôn tiện nhất:

2 x 39 x5

Câu 9: (1đ) Tính giá trị biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

Câu 10: (2,5đ) Một mảnh đất nền hình chữ nhật gồm tổng chiều dài với chiều rộng bằng 270m, chiều dài hơn nữa chiều rộng lớn là 56m.

a, Tính chu vi mảnh đất nền đó?

b, Tính diện tích s mảnh đất đó?

Đáp án đề Toán lớp 4 kì 1 năm 2021 - Đề số 2

I. PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: D (0.5 đ)

Câu 2: B (0.5 đ)

Câu 3: A (0.5 đ)

Câu 4: D (0.5 đ)

Câu 6: D (0.5 đ)

II. PHẦN II: TỰ LUẬN

Câu 5: (1 đ)

a) AB ; DC b) AD

Câu 7: (2 đ) HS để tính đúng và tất cả kết quả:

a) = 12280 b) = 32

c) =853055 d) = 678653

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất:

2 x 39 x5 =39 x ( 2x5)

= 39 x10

= 390

Câu 9: ( 1 đ ) Tính cực hiếm biểu thức

( 2100 + 45 ) x 4 + 1537 – 249

= 2145 x 4 + 1537 – 249

= 8580 + 1537 – 249

= 10117 – 249

= 9868

Câu 10: (2,5đ)

Giải

Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là : (0,25đ)

(270 + 56) : 2 = 163 (m) (0,25đ)

Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 - 56 = 107 (m) (0,25đ)

Chu vi mảnh đất hình chữ nật là: (0,25đ)

(163 + 107) x 2 = 540 (m) (0,25đ)

Diện tích hình chữ nhật là: (0,25đ)

163 x 107 = 17441 (m2) (0,25đ)

Đáp số: Chu vi 540 m (0,25đ)

Diện tích 17441m (0,25đ)

Đề thi học tập kì 1 Toán lớp 4 năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng.

Câu 1: (1 điểm) Số bốn trăm linh nhị nghìn bốn trăm nhì mươi viết là:

A. 4 002 400 B. 4 020 420 C. 402 420 D. 240 240

Câu 2: (1 điểm) giá trị của biểu thức 45 m bằng bao nhiêu khi m = 11?

A. 495 B. 459 C. 594 D. 549

Câu 3: (1điểm) Số thích hợp để viết vào nơi chấm của 65 dm2 = ..............cm2 là:

A. 6050 B. 650 C. 6500 D. 65 000

Câu 4: (1 điểm) Tổng của tía số từ bỏ nhiên liên tiếp là 333. Số lớn số 1 trong cha số kia là:

A. 999 B. 333 C. 112 D. 111

II. Từ luận (6 điểm)

Câu 5: (1 điểm) Đặt tính rồi tính:

15548 + 5244 3168 x 24

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 6: (2 điểm) Tính quý giá biểu thức:

a.32147 + 423507 x 2 b.609 x 9 - 4845

............................................................................................................

............................................................................................................

Câu 7: (1 điểm) Một hình chữ nhất có chiều lâu năm 112cm, chiều rộng lớn 80cm. Tính diện tích s hình chữ nhật đó.

Câu 8: (2 điểm): Hai thửa ruộng thu hoạch được 45 tấn 7 tạ thóc. Số thóc thửa đầu tiên thu hoạch được ít hơn số thóc thửa thứ hai 5 tạ thóc. Hỏi từng thửa ruộng thu hoạch được từng nào tạ thóc?

Đáp án đề thi Toán lớp 4 học tập kỳ một năm 2021 - Đề số 3

I. Trắc nghiệm: 2 điểm. Mỗi giải đáp đúng được 1điểm

Câu 1: C Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: C

II. Từ bỏ luận

Câu 3: 1 điểm

Mỗi phép tính để và thực hiện đúng được 0,5 điểm. Đặt tính sai, hiệu quả đúngkhông cho điểm. Nếu không viết công dụng theo sản phẩm ngang, mỗi phép tính trừ 0,25điểm.

Câu 4: 2 điểm. Từng phần 1 điểm

a) 32147 + 423507 x 2

= 32147 + 847014 0,5 điểm

= 879161 0,5 điểm

b) 609 x 9 - 4845

= 5481 - 4845 0,5 điểm

= 636 0,5 điểm

Câu 7: 1 điểm

- Tính được diện tích s ( 0,75 điểm)

- Đáp số (0,25 điểm)

Lưu ý: Câu trả lời không có chân thành và ý nghĩa với phép toán hoặc kết quả phép tính saithì ko được điểm. HS thiếu thốn hoặc sai tên đơn vị chức năng toàn bài trừ 0,25 điểm.

Câu 8: 2 điểm

- Đổi đúng được 0,25 điểm

- tìm kiếm đúng nhị lần số thóc làm việc thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2 ) được 0,25 điểm

- tra cứu đúng số thóc làm việc thửa ruộng 1 (hoặc thửa ruộng 2) được 0,5 điểm

- kiếm tìm đúng số thóc nghỉ ngơi thửa ruộng 2 (hoặc thửa ruộng 1) được 0,5 điểm

- Đáp số 0,5 điểm

Lưu ý: Câu vấn đáp không có ý nghĩa sâu sắc với phép toán hoặc công dụng phép tính saithì không được điểm. (Học sinh có tác dụng sai trường đoản cú đâu thì ko chấm tiếp từ đó)

HS thiếu hoặc không nên tên đơn vị chức năng toàn diệt trừ 0,25 điểm. Ko yêu cầu học viên vẽ sơ đồ.

Lưu ý - Điểm toàn bài bác làm tròn theo lý lẽ sau:

+ 5,25 điểm có tác dụng tròn thành 5 điểm.

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh 2015 Tp Hồ Chí Minh Có Đáp Án

+ 5,5 điểm; 5,75 điểm có tác dụng tròn thành 6 điểm.

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để mua về Bộ 3 đề thi học tập kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2021 (Có đáp án) File Word, PDF hoàn toàn miễn phí!