Ôn tập và thử sức với đề thi thân học kì 1 môn Toán lớp 4 có đáp án kèm theo. Đề gồm gồm 10 câu hỏi, thời gian làm bài xích 40 phút như sau

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ 1

Môn: Toán Lớp 4

Họ với tên học tập sinh:…………………………………………………..

Bạn đang xem: Đề thi giữa kì 1 môn toán lớp 4

Lớp:…………..

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng (từ câu 1 đến câu 5)

Câu 1. Số gồm “46 triệu, 6 trăm nghìn, 3 nghìn, 5 chục, 8 đối chọi vị” viết là:

A. 466 358C. 46 603 058
B. 46 603 508D. 46 630 805

Câu 2. 87 560 325 = 80 000 000 + 7 000 000 + … + 60 000 + 300 + trăng tròn + 5

Chỗ chấm điền số nào?

A. 50 000B. 5000 000C. 500 000D. 5000

Câu 3. cân nặng của bốn chúng ta Hằng, Lan, Hoa, Huệ thứu tự là: 29kg; 33kg; 32kg; 30kg. Trung bình khối lượng của mỗi các bạn là:

A. 30kgB. 31kgC. 32kgD. 33kg

Câu 4. trường hợp m = 10, n = 25 thì quý hiếm của biểu thức m + n : 5 là:

A. 35B. 7C. 40D. 15

Câu 5. đồ vật tự từ nhỏ xíu đến lớn của những số: 45 310; 453 310; 345 103; 463 301 là:

A. 45 310; 453 310; 345 103; 463 301.

B. 45 103; 345 310; 453 310; 463 301.

C. 45 103; 463 301; 345 310; 463 301.


Quảng cáo


D. 45 103; 453 310; 463 301; 345 103.

Câu 6. Điền số vào ô trống:

*

*

Câu 7. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

a. 3tạ 8kg = 3800kg <…> c. 2 chũm kỉ = 20 năm <…>

b. 2 tiếng 2 phút > 150 phút <…> d. 2400kg = 2 tấn 400kg <…>

Câu 8. Tính bằng cách thuận một thể nhất:


Quảng cáo


a. 126 + 250 + 474 b. 378 + 293 + 207 + 122

Câu 9. Một thửa ruộng hình chữ nhật gồm chu vi là 90m, nếu bớt đi chiều lâu năm 35m thì được chiều rộng. Tính diện tích thửa ruộng hình chữ nhật đó?

Câu 10. tìm 2 số chẵn thường xuyên có tổng bởi 4010.

Xem thêm: Công Nghệ 10 Bài 53: Xác Định Kế Hoạch Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp

Hai số chẵn tiếp tục đó là: ……………………………………………………………………………….

ĐÁP ÁN ĐỀ THI GIỮA KÌ 1 LỚP 4 MÔN TOÁN

Khoanh vào vần âm đặt trước câu vấn đáp đúng ( từ câu 1 mang lại câu 5 )

CâuKết quảĐiểm
1C0,5
2C0,5
3B0,75
4D0,75
5B1

Câu 6: một điểm (làm đúng từng phần được 0,25 điểm)

a. 3 góc nhọn b. 4 góc vuông c. 1 góc phạm nhân d. 1 góc bẹt

Câu 7: 1 điểm (làm đúng mỗi phần được 0,25 điểm)

a. S b. Đ c. S d. Đ

Câu 8: 1 điểm (làm đúng từng phần được 0,5 điểm)

a. 126 + 250 + 474

= (126 + 474) + 250

= 600 + 250

= 850

b. 378 + 293 + 207 + 122

= (378 + 122) + (293 + 207)

= 500 + 500

= 1000

Câu 9: 3 điểm

Bài giải

Điểm

Ghi chú

Nửa chu vi thửa ruộng hình chữ nhật là :0,25
90 : 2 = 45 (m)0,5HS viết thiếu thốn (sai) đơn vị trừ 0,25 điểm
Chiều nhiều năm thửa ruộng kia là:0.25
(45 + 35) : 2 = 40 (m)0,5HS viết thiếu (sai) đơn vị trừ 0,25 điểm
Chiều rộng thửa ruộng đó là:

0,5

45 – 40 = 5(m)

Hay: (45 – 35) : 2 = 5 (m)

Hay: 40 – 35 = 5 (m)

HS viết thiếu thốn (sai) đơn vị trừ 0,25 điểm
Diện tích thửa ruộng đó là:0,25
40 x 5 = 200 (m2)0,5HS viết thiếu (sai) đơn vị trừ 0,25 điểm
Đáp số: 200m20,25
Câu 10: 0,5 điểm