Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Coi và cài ngay bản đầy đầy đủ của tư liệu tại trên đây (236.99 KB, 3 trang )
Bạn đang xem: Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 năm 2018

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2017 - 2018Mơn : Tốn - Lớp 4

(Thời gian làm bài: 40 phút)

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: ( Khoanh vào chữ cái đặt trước câu vấn đáp đúng) Câu 1: Phân số

65

bởi phân số nào dưới đây? A.

2014

B.

1615

C.

1815

D.


156

Câu 2: trong những phân số sau, phân số nào to hơn 1?

A. 98

B.

911

C.

99

D.

91

Câu 3: Phân số nào béo nhất trong những phân số sau?

A.


41

B.

83

C.

43

D.

85

Câu 4: Một hình bình hành có diện tích s bằng 60 dm2, cạnh đáy dài 12 dm. Chiều cao của hình bình hành kia là:

A. 10 dm B. 5 dm C. 6 dm D. 12 dm

Câu 5: Số phù hợp để điền vào nơi chấm 2 dm2 5 cm2 ... Cm2 là:

A. 205 B. 2005 C. 25 D. 250

Câu 6: tác dụng đúng của phép tính 3 x 52

= ... Là: A.

53

B.

32

C.

56

D.

152

Câu 7: trong các số sau, số vừa chia hết cho 3 vừa phân tách hết đến 5 là:

A. 2018 B. 1990 C. 1235 D. 2025

Câu 8: kết quả đúng của phép tính 92


... Câu 2: Tính bởi hai cách: (

31

+ 41

) x 21

Câu 3: Một hình bình hành gồm cạnh đáy 18 cm, độ cao bằng 32

độ nhiều năm đáy. Tính diện tích s của hình bình hành đó.

Câu 4: An nghĩ ra một số. Nếu lấy số đó trừ đi 21

được bao nhiêu nhân cùng với 31rồi trừ đi


2

1, tiếp đến lại nhân với 31

rồi trừ đi 21

thì được công dụng là 0. Hỏi An nghĩ ra số nào?

Đáp án mơn Tốn 4B:

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 đ - Khoanh đúng từng câu đến 0,5 đ) Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: C Câu 7: D Câu 8: D II. PHẦN TỰ LUẬN: (6 đ)

Câu 1: (2 đ) a, 1513

b, 83

c,


3518

d,

78

(HS hoàn toàn có thể có công dụng chưa rút gọn)

Câu 2: (1,5 đ. Làm cho đúng mỗi biện pháp cho 0,75 đ): Cách 1: (

31

+ 41

) x 21

= 12

7 x


21

= 2 (0,2 đ) Số nhân với

31

được 2 là: 2 : 31

= 6 (0,2 đ) Số trừ đi

21

được 6 là: 6 +

21

=

213

(0,2 đ)

*
Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4 năm năm trước 2 775 4
*
de thi giua hoc ki 2 tháng toan lop 4 nam 2016 2017 truong TH Phu Long 4 262 6
*
de thi giua hoc ki 2 mon toan lop 4 nam năm 2016 2017 truong TH xuan minh 5 201 1
*
de thi giua hoc ki 2 mon toan lop 4 nam 2016 2017 truong TH kien thanh 5 188 0
*
de thi giua hoc ki 2 tháng toan lop 4 nam năm nhâm thìn 2017 4 244 1
*
mua Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm 2018 - 2019 theo Thông tứ 22 - Đề 2 - Đề khám nghiệm giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 tất cả bảng ma trận đề thi 4 32 0
*
tải Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2017 - 2018 theo Thông tư 22 - Đề kiểm soát giữa học tập kì 2 môn Toán lớp 4 tất cả bảng ma trận đề thi 4 17 0


Xem thêm: Lý Thuyết Tương Tác Gen Là Gì, Tương Tác Gen Và Tác Động Đa Hiệu Của Gen Là Gì

*
thiết lập Đề thi thân học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2016 - 2017 theo Thông tư 22 - Đề bình chọn giữa học tập kì 2 môn Toán lớp 4 bao gồm bảng ma trận đề thi 5 18 0