Đề kiểm soát cuối học kì 2 môn Toán lớp 1 năm 2014 trường đái học cắm Muộn 2, tỉnh tỉnh nghệ an Đề thi học tập kì II môn Toán lớp 1 gồm đáp án


Bạn đang xem: Đề thi cuoi hoc ki 2 lop 5

Đề bình chọn cuối học tập kì 2 môn Toán lớp một năm 2014 trường tiểu học cắn Muộn 2, tỉnh tỉnh nghệ an Đề thi học tập kì II môn Toán lớp 1 bao gồm đáp án 1,165 2
ĐỀ BÀI: Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) Hãy khoanh vào chữ để trước câu vấn đáp đúng. Câu 1: Số thập phân tương thích điền vào vị trí trống 2m 2 65cm 2 = ………….m 2 là. A. 20,65 m 2 B. 2,065m 2 C. 2,0065m 2 D. 2865m 2 Câu 2: cho biết 9,7 x 2 〈 9,712 vậy x là: A. 1 B. 2 C. 0 D. 3 Câu 3: Một hình lập phương có cạnh 5cm thể tích của hình lập phương kia là. A. 125cm 3 B. 105cm 3 C. 115cm 3 D. 135cm 3 Câu 4: Số dư trong phép chia 7,3 : 6 (thương lấy đến hai chữ số) là. A. 4 B. 0,4 C. 0,004 D. 0,04 Câu 5: tra cứu số cơ mà 20% của nó bằng 112 A. 560 B. 460 C. 580 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17,5 C. 18 D. 18,5 Câu 7: 3 4 3 giờ = . . . . Phút? A. 235 phút B. 195 phút C. 215 phút D. 225 phút Câu 8: 18,5 ha = . . . . . .m 2 A. 18500 m 2 B. 185000 m 2 C. 1850 m 2 D. 185m 2 Phần II. Tự luận.(6 điểm) Câu 1:Tìm X: a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 Câu 2: Tính bằng cách thuận nhân thể nhất. A) 1,47 × 3,6 + 1,47 x 6,4 b) 25,8 x 1,02 - 25,8 x 1,01 Câu 3: Một người đi bộ từ A thời gian 6 tiếng với gia tốc 5km/giờ. Đến 8 giờ 30 phút, một fan đi xe đạp điện cũng bắt đầu từ A đuổi theo với tốc độ gấp 3 lần fan đi bộ. Hỏi: a) nhị người gặp gỡ nhau cơ hội mấy giờ? b) Quãng mặt đường từ điểm phát xuất đến chỗ gặp nhau lâu năm mấy ki lô mét? GỢI Ý ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM. Phần I: Trắc nghiệm. (4 điểm) Khoanh vào đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. Câu 1: Khoanh vào C Câu 5: Khoanh vào A Câu 2: Khoanh vào A Câu 6: Khoanh vào B Câu 3: Khoanh vào A Câu 7: Khoanh vào D Câu 4: Khoanh vào D Câu 8: Khoanh vào B Phần II: từ luận. ( 6 điểm) Câu 1: (2 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 1 điều a) X - 3 1 12 7 = b) X + 10 31 = 14,5 + 10 12 X = 12 7 3 1 + X + 3,1 = 14,5 + 1,2 X = 12 11 X + 3,1 = 15,7 X = 15,7 – 3,1 X = 12,6 Câu 2: ( 1 điểm) Tính đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm. A. 1,47 × 3,6 + 1,47 × 6,4 = 1,47 × ( 3,6 + 6,4) = 1,47 × 10 = 14,7 b.25,8 × 1,02 - 25,8 × 1,01 = 25,8 × (1,02 - 1,01) = 25,8 × 0,01 = 0,258 Câu 3: (2 điểm ) Nêu đúng lời giải và làm đúng mỗi phép tính ghi 0,25 điểm. Ghi đúng đáp số ghi 0,5 điểm. Giải. Thời gian người đi dạo đi trước xe đạp là: 8 giờ khoảng 30 phút – 6 tiếng = 2 tiếng 30 phút = 2,5 giờ tốc độ của fan đi xe đạp điện là: 5 x 3 = 15 ( km/giờ) Quãng đường người đi dạo đi trong 2,5 giờ đồng hồ là: 5 x 2,5 = 12,5 ( km) thời hạn để hai người gặp mặt nhau là: 12,5 : (15-10) = 1,25 ( giờ) nhị người gặp nhau lúc: 6 giờ + 2,5 giờ + 1,25 giờ = 9,75 ( giờ) = 9h 45 phút. Quãng mặt đường từ điểm khởi hành đến chỗ gặp gỡ nhau là: 15 x 1,25 = 18,75 ( km) Đáp số: a) 9 giờ 45 phút. B) 18,75 km. Câu 4: (1 điểm) Xe lắp thêm đi với vận tốc là. 15 : 2 1 = 30 (km/giờ) Đáp số: 30km/giờ . A. 56 0 B. 460 C. 58 0 D. 350 Câu 6: 7% của 250 là: A. 17 B. 17 ,5 C. 18 D. 18 ,5 Câu 7: 3 4 3h = . . . . Phút? A. 2 35 phút B. 1 95 phút C. 2 15 phút D.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Công Nghệ 12 Bài 2 Bài 2 Có Đáp Án: Điện Trở, Trắc Nghiệm Công Nghệ 12 Bài 2 Điện Trở

2 25. Trong 2 ,5 giờ đồng hồ là: 5 x 2 ,5 = 12 ,5 ( km) thời gian để nhị người gặp nhau là: 12 ,5 : ( 15- 10) = 1, 25 ( giờ) nhì người chạm chán nhau lúc: 6 giờ đồng hồ + 2 ,5 giờ + 1, 25 tiếng