Xe đầu tiên chở được 45 tạ hàng, xe sản phẩm hai chở được 53 tạ hàng, xe cộ thứ ba chở được số hàng nhiều hơn trung bình cùng số tạ sản phẩm của nhì xe đầu là 5 tạ. Xe cộ thứ ba chở được số mặt hàng là:

A.50 tạ hàng

B. 58 tạ hàng

C. 55 tạ hàng

D. 54 tạ hàng

Câu 4.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra cuối tuần môn toán lớp 4

Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

Biểu vật dụng dưới cho thấy số cafe xuất khẩu của công ty Thịnh Đạt:

a. Năm 2007 nhiều hơn thế năm 2004 là 500 tấn …

b. Năm 2005 ít hơn năm 2006 là 300 tấn …

c. Trung bình hàng năm xuất khẩu được 495 tấn …

d. Trung bình tưng năm xuất khẩu được 480 tấn …

Phần II.Trình bày chi tiết các bài xích toán

Câu1.Ngày đầu năm mới dương kế hoạch năm 2008 rơi vào cảnh thứ ba. Hỏi ngày nước ngoài thiếu nhi cùng năm rơi vào hoàn cảnh thứ mấy? (không xem lịch)

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Câu 2.Trung bình cộng của 6 số chẵn tiếp tục là 241. Hãy tìm kiếm 6 số đó:

Bài giải

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Câu 3.Có 4 xe cộ chở hàng, 3 xe đầu trung bình mỗi xe chở được 45 tạ hàng. Xe đồ vật 4 chở được số hàng nhiều hơn nữa trung bình cùng số hàng của cả 4 xe là 15 tạ và ít hơn số mặt hàng của cả hai xe đầu là 24 tạ. Hỏi xe pháo thứ tía chở được từng nào tạ vàng?

Bài giải

……………………………………………………………………….

……………………………………………………………………….

Xem thêm: 50 Đề Thi Cuối Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5 Năm 2022 Tải Nhiều, Đề Thi Học Kì 2 Toán Lớp 5 Năm 2021

………


Câu

Đúng

Sai

a) Trung bình cùng của 21; 28; 35 là 28

b) Trung bình cùng của 10; 20; 30; 40 là 20

c) Trung bình cùng của 15; 17; 18; 20; 25 là 18

d) Trung bình cộng của 19; 37; 55; 73; 91 là 55

Câu 3.Khoanh vào chữ đặt trước câu vấn đáp đúng

Xe đầu tiên chở được 45 tạ hàng, xe máy hai chở được 53 tạ hàng, xe cộ thứ tía chở được số hàng nhiều hơn nữa trung bình cùng số tạ mặt hàng của nhị xe đầu là 5 tạ. Xe thứ cha chở được số hàng là: