Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - liên kết tri thức

Lớp 2 - Chân trời sáng tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tham khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài xích tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp giờ Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu


*

Chuyên đề hóa học lớp 11Chuyên đề: Sự năng lượng điện liChuyên đề: Nitơ - PhotphoChuyên đề: Cacbon - SilicChuyên đề: Đại cương hóa học hữu cơChuyên đề: Hidrocacbon noChuyên đề: Hidrocacbon không noChuyên đề: Hidrocacbon thơmChuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenolChuyên đề: Andehit - xeton - axit cacboxylic
Dẫn xuất halogen của hidrocacbon
Trang trước
Trang sau

Chuyên đề: Dẫn xuất halogen - ancol - phenol

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

I. Khái niệm, phân loại, đồng phân, danh pháp

1. Khái niệm: Khi sửa chữa thay thế 1 hay những nguyên tử hidro trong phân tử hidrocacbon bởi 1 hay các nguyên tử halogen ta được dẫn xuất halogen


2. Phân loại

- phụ thuộc vào loại halogen có: dẫn xuất flo, dẫn xuất clo, dẫn xuất brom, dẫn xuất iot, dẫn xuất cất đồng thời một vài halogen khác nhau.

Bạn đang xem: Dẫn xuất halogen là gì

- Dựa theo kết cấu của gốc:

+ Dẫn xuất halogen no: CH2FCl, CH2-Cl-CH2Cl, CH3-CHBr-CH3....

+ Dẫn xuất halogen không no: CF2=CF2, CH2=CH-Cl, CH2=CH-CH2Br...

+ Dẫn xuất halogen thơm: C6H5F, C6H5CH2Cl, C6H5I...

Xem thêm: Hiện Tượng Siêu Dẫn Là Gì ? Tìm Hiểu Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Nhân Loại?

- dựa vào bậc của cacbon: bậc của dẫn xuất halogen đó là bậc của nguyên tử C links trực tiếp cùng với nguyên tử halogen

+ Dẫn xuất halogen bậc I: CH3CH2Cl (etyl clorua)

+ Dẫn xuất halogen bậc II: CH3CHClCH3 (isopropyl clorua)

+ Dẫn xuất halogen bậc III: (CH3)C-Br (tert - butyl bromua)


3. Đồng phân với danh pháp

a. Đồng phân: dẫn xuất halogen có đồng phân mạch cacbon và đồng phân vị trí nhóm chức

b. Thương hiệu thông thường:

CHCl3 (clorofom), CHBr3(bromofom) , CHI3 (iodofom)

c. Thương hiệu gốc-chức:

CH2=CH-Cl (vinyl clorua); CH2=CH-CH2-Cl (anlyl clorua); C6H5CH2Cl (benzyl clorua)

d. Tên ráng thế: coi các nguyên tử halogen là các nhóm thế

CH2-Cl-CH2Cl (1,2-dicloetan) CHCl3 (triclometan)

II. Tính chất vật lý

- Ở điều kiện thường các dẫn xuất monohalogen gồm phân tử khối nhỏ tuổi là các chất khí

- những dẫn xuất halogen ko tan vào nước tan trong dung môi phân cực: hidrocacbon, ete

- những dẫn xuất halogen có hoạt tính sinh học cao CHCl3 có tác dụng gây mê, C6H6Cl6 diệt sâu bọ


III. đặc thù hóa học

1. Bội nghịch ứng nỗ lực nguyên tử halogen bởi nhóm - OH

a. Dẫn xuất ankyl halogenua

R – X + NaOH R – OH + NaX

C2H5 – Br + NaOH C2H5 – OH + NaBr

2. Bội phản ứng bóc tách hidro halogenua

- CH3-CH2Cl + KOH lớn → CH2=CH2 + KCl + H2O

- PTTQ: (đối với dẫn xuất halogen no, đối chọi chức, mạch hở)

CnH2n+1X + KOH to lớn → CnH2n + KX + H2O

- quy tắc Zaixep: Nguyên tử X tách bóc ra cùng rất nguyên tử H sinh sống C bậc cao hơn nữa bên cạnh.


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, cultureldjazair2007.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Đăng ký khóa học giỏi 11 giành riêng cho teen 2k4 tại khoahoc.cultureldjazair2007.com