Bài giảng trình diễn các nội dung cơ phiên bản của thuyết cấu trúc hóa học: định nghĩa đồng đẳng, đồng phân. Phía dẫn giải pháp viết công thức kết cấu của những chất đồng phân cấu tạo và biết qua loa về kết cấu phân tử hợp hóa học hữu cơ.

Bạn đang xem: Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ


1. Cầm tắt lý thuyết

1.1.Công thức cấu tạo

1.2.Thuyết kết cấu hoá học

1.3.Đồng đẳng - đồng phân

1.4.Liên kết chất hóa học và cấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơ

2. Luyện tập Bài 22 chất hóa học 11

2.1. Trắc nghiệm

2.2. Bài bác tập SGK với Nâng cao

3. Hỏi đápvề bài 22 chương 4 chất hóa học 11


1.1.1. Khái niệmCông thức cấu tạo biểu diễn lắp thêm tự và phương pháp liên kết (liên kết đơn, link bội) của những nguyên tử trong phân tử.Biết công thức kết cấu của hợp hóa học hữu cơ vẫn dự đoán tính chất hóa học tập cơ bản.1.1.2. Những loại công thức cấu tạo

a. Công thức kết cấu khai triển

- Biểu diễn toàn bộ các link trên khía cạnh phẳng giấy.

Thí dụ

*
*

Công thức này còn có nhược điểm là lúc viết đang lâu và cồng kềnh, ko tiện khi viết phương trình phản nghịch ứng và giám sát và đo lường hóa học cho nên người ta xuất hiện công thức cấu trúc thu gọn với công thức cấu tạo thu gọn gàng nhất.

b. Công thức cấu trúc thu gọn

Cách biểu diễn những nguyên tử, team nguyên tử cùng links với một nguyên tử cacbon được viết thành một nhóm.Ví dụ:

CH3 -CH2-CH2-OH; C6H5-COOH hay CH3-CH2-CHO

c. Công thức cấu trúc thu gọn nhất

Cách biểu diễn chỉ biểu diễn link giữa các nguyên tử cacbon và với nhóm chức. Từng đầu đoạn trực tiếp hoặc điểm vội vàng khúc ứng với cùng một nguyên tử cacbon, không biểu diễn số nguyên tử hiđro.Ví dụ:

Để màn biểu diễn công thức kết cấu thu gọn duy nhất của CH3-CH2-CH2-CH3như sau:

*

Để biểu diễn công thức cấu tạo thu gọn duy nhất của CH3-CH2-CH2-OH như sau:

*

d. Bảng hệ thống

Công thức cấu trúc khai triển

Công thức cấu tạo thu gọn

*

*

*

*
Hoặc
*

*
Hoặc
*

CH3-CH2-CH2-OH Hoặc

*


1.2. Thuyết cấu trúc hoá học


1.2.1. Nội dung

a. vào phân tử hợp hóa học hữu cơ, các nguyên tử link với nhau theo đúng hoá trị và theo một trang bị tự nhất định. Máy tự liên kết đó điện thoại tư vấn là cấu trúc hoá học. Sự biến đổi liên kết đó tức là biến hóa cấu chế tác hoá học sẽ tạo nên ra chất mới.

Ví dụ: Ancol etylic cùng đimetyl ete

*

Hình 1: Công thức kết cấu của ancol etylic (a) và đimetyl ete (b)

Ancol etylic tất cả công thức cấu tạo CH3-CH2-OH, ánh sáng sôi ts= 78,3oC. Chảy vô hạn trong nước, công dụng với Na nội khí H2Đimetyl ete bao gồm công thức cấu tạo CH3-O-CH3, nhiệt độ sôi ts= -23oC. Tan không nhiều trong nước, không chức năng với Na.

b.Trong phân tử hợp chất hữu cơ, cacbon có hoá trị bốn. Nguyên tử cacbon ko những rất có thể liên kết cùng với nguyên tử của những nguyên tố khác nhưng mà còn liên kết với nhau tạo thành mạch cacbon (mạch vòng, mạch ko hở (mạch nhánh với mạch ko nhánh)).

Mạch hở không nhánh Mạch hở bao gồm nhánh Mạch vòng

H3C-CH2-CH2-CH3

*
*

c. Tính chất của các chất phụ thuộc vào yếu tố phân tử (bản chất, con số các nguyên tử) và cấu trúc hoá học tập (thứ từ liên kết các nguyên tử).

Khác về nhiều loại nguyên tử

CH4

ts = -162oC

Không rã trong nước, cháy với oxi.

CCl4

ts = 77,5oC

Không chảy trong nước, không cháy cùng với oxi

Cùng CTPT, không giống CTCT

CH3CH2OH

ts = 78,3oC

Tan các trong nước, tính năng với natri.

CH3OCH3

ts = -23oC

Tan ít trong nước ko phản ứng với natri

Khác CTCT, giống như CTCT

CH3CH2OH

ts = -78,3oC

Tan nhiều trong nước chức năng với Natri

CH3CH2CH2OH

ts = -97,2oC

Tan nhiều trong nước, tính năng với Natri

1.2.2. Ý nghĩa

Thuyết cấu tạo hoá học giúp phân tích và lý giải được hiện tượng kỳ lạ đồng đẳng, đồng phân.


1.3. Đồng đẳng - đồng phân


1.3.1. Đồng đẳng

a. Thí dụ

Đồng đẳng của anken là:

C2H4 (CH2=CH2), C3H6 (CH2=CH-CH3), C4H8 (CH2=CH-CH2-CH3hay CH3-CH=CH-CH3hoặc CH2=CH(CH3)CH3) ... CnH2n

Đồng đẳng của ancol là: CH3-OH, C2H5-OH, C3H7-OH... CnH2n+1OH

b. Khái niệm

- hầu như hợp chất tất cả thành phần phân tử hơn nhát nhau một hay nhiều nhóm CH2 mà lại có đặc thù hoá học tương tự nhau là hầu hết chất đồng đẳng, chúng hợp thành hàng đồng đẳng.

1.3.2. Đồng phân

a. Thí dụ

CH3-O-CH3 cùng CH3-CH2-OH đều phải sở hữu cùng bí quyết phân tử là C2H6O.

b. Khái niệm

- phần đa hợp chất khác biệt nhưng bao gồm cùng phương pháp phân tử được hotline là những chất đồng phân của nhau.

Xem thêm: Giải Toán Nâng Cao Lớp 4 Có Đáp Án Lớp 4 Theo Từng Chuyên Đề

- Thí dụ:

Đồng phân

mạch Cacbon

CH3-CH2-CH2-OH

*

Đồng phân vị trí

liên kết bội

CH2=CH-CH2-CH2-CH3

CH3-CH=CH-CH2-CH3

Đồng phân

loại team chức

CH3-CH2-OH

CH3-O-CH3

Đồng phân

vị trí nhóm chức

CH3-CH2-CH2-CH2-OH

*


1.4. Links hóa học tập và cấu tạo phân tử hợp chất hữu cơ


Gồm hai một số loại cơ bản là link pi (π)và xichma ((delta))Liên kết pi nhát bền, liên kết xichma bền.Sự tổ hợp tạo ra 3 links là links đơn, đôi cùng ba.