Lý thuyết Hóa 10 bài xích 1. Yếu tắc nguyên tử

I. THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ

1. Electron

a) Sự tìm thấy electron

- Năm 1897, J.J. Thomson (Tôm-xơn, fan Anh) đang tìm ra tia âm cực.

Bạn đang xem: Cấu tạo nguyên tử lớp 10

- Tia âm rất là chùm hạt vật chất có cân nặng và chuyển động với gia tốc lớn. Các hạt tạo nên thành tia âm cực mang điện tích âm và được gọi là các electron, kí hiệu là e.

b) khối lượng và điện tích của electron

*

2. Sự tìm thấy hạt nhân nguyên tử

- Năm 1911, E.Rutherford (Rơ-dơ-pho, tín đồ Anh) đã minh chứng rằng:

+ Nguyên tử có cấu trúc rỗng, phần mang điện tích dương là phân tử nhân có kích cỡ rất nhỏ so với size nguyên tử.

+ bao bọc hạt nhân có những electron chuyển động rất nhanh tạo cho lớp vỏ nguyên tử.

+ trọng lượng nguyên tử đa số tập trung ở phân tử nhân (vì cân nặng e rất nhỏ).

3. Kết cấu của phân tử nhân nguyên tử

a) Sự tìm ra proton

- Năm 1918, Rutherford sẽ tìm thấy hạt proton (kí hiệu p) trong phân tử nhân nguyên tử:

*

b) Sự đưa ra nơtron

- Năm 1932, J.Chadwick (Chat-uých) đang tìm ra hạt nơtron (kí hiệu nn) trong hạt nhân nguyên tử:

*

c) kết cấu của phân tử nhân nguyên tử

- phân tử nhân nguyên tử được sinh sản thành bởi các proton cùng nơtron. Vì nơtron không mang điện, số proton trong hạt nhân phải bởi số đơn vị chức năng điện tích dương của hạt nhân và bằng số electron quay xung quanh hạt nhân.

⟺ Σp = Σe

II. KÍCH THƯỚC VÀ KHỐI LƯỢNG CỦA NGUYÊN TỬ

1. Kích thước

- fan ta dùng đơn vị chức năng nanomet (nm) xuất xắc angstrom (Ao) để biểu thị kích thước nguyên tử.

*

a) Nguyên tử nhỏ dại nhất là nguyên tử hiđro, bán kính khoảng 0,053nm.

b) Đường kính nguyên tử lớn hơn đường kính hạt nhân khoảng 10000 lần 

*

c) Đường kính của electron cùng proton khoảng 10−8nm.

2. Khối lượng

- Do cân nặng thật của 1 nguyên tử quá bé, fan ta dùng 1-1 vị khối lượng nguyên tử uu (đvC) để thể hiện khối lượng của nguyên tử, phân tử và những hạt proton, nơtron, electron.

Xem thêm: Thế Nào Là Một Hệ Sinh Thái Là Gì Cho Ví Dụ Về Hệ Sinh Thái, Thế Nào Là Một Hệ Sinh Thái

- 1u bởi 1/2 khối lượng 1 nguyên tử đồng vị cacbon 12. Nguyên tử này còn có khối lượng 19,9265.10−27kg.