Trong chương trình hóa 11, chương Sự điện li giữ kỹ năng và kiến thức chủ chốt của cả học kì 1. Do vậy, không những nắm vững lí thuyết mà các em bắt buộc nắm được cả phần bài tập chương 1. Dưới đây Kiến guru hỗ trợ cho những em Các dạng bài bác tập hóa 11 chương 1 cụ thể và không thiếu thốn nhất.

Bạn đang xem: Cách giải bài tập hóa 11

I. Bài tập hóa 11: hóa học điện li. Viết phương trình năng lượng điện li

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

- Lý thuyết:

+ phần đa chất rã trong nước (hoặc lạnh chảy) phân li ra ion được call là phần lớn chất năng lượng điện li. Axit, bazơ và muối là các chất điện li.

+ chất điện li dạn dĩ là hóa học khi chảy trong nước, những phân tử hoà tan các phân li ra ion, gồm:

những axit mạnh: HCl, HNO3, H2SO4, HBr, HI, HClO4, HClO3,... Các dung dịch bazơ: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2,... Hầu như các muối. Phương trình điện li của chất điện li mạnh áp dụng mũi tên một chiều (→).

+ chất điện li yếu hèn là chất khi tan trong nước chỉ có một vài phân tử hoà tan phân li thành ion, phần còn sót lại vẫn tồn tại bên dưới dạng phân tử vào dung dịch, gồm:

những axit trung bình với yếu như: H2S, H2CO3, H3PO4, CH3COOH... Những bazơ ko tan như: Mg(OH)2, Fe(OH)2, Fe(OH)3... Phương trình năng lượng điện li của chất điện li yếu thực hiện mũi tên 2 chiều ().

- các chất năng lượng điện li mạnh: Ca(OH)2, CH3COONa, H2SO4, MgSO4, HI, NaClO3, NaHCO3, KNO3, NH4Cl, HNO3, Na2S, HClO4, HCl, KMnO4, KHSO4, KAl(SO4)2.12H2O.

- các chất điện li yếu: CH3COOH, HClO, H2S, H2SO3, HNO2, H3PO4, H3PO3, HF.

Bài 2: phụ thuộc định luật bảo toàn điện tích: Tổng điện tích dương bằng tổng năng lượng điện âm.

a) K2CrO4 b) Fe(NO3)3 c) Mg(MnO4)2 d) Al2(SO4)3e) Na2S f) Ba(OH)2 g) NH4Cl h) CH3COONa

Bài 3:

- Lí thuyết: Axit tạo nên quỳ tím hoá đỏ, bazơ tạo nên quỳ tím hoá xanh. Riêng rẽ với muối, còn tuỳ vào cấu trúc mà cho các muôi trường không giống nhau.

Ta bao gồm bảng sau:

Muối

Môi trường

Tạo bới axit mạnh, bazơ mạnh

(NaCl, K2SO4,..)

Trung tính

Tạo bươi axit mạnh, bazơ yếu

(AlCl3, FeSO4,...)

Axit

Tạo bươi axit yếu, bazơ mạnh

(Na2CO3, K2SO3,...)

Bazơ

Tạo bới axit yếu, bazơ yếu

Còn tuỳ vào gốc cố gắng thể

- Quỳ tím hóa đỏ: NH4Cl, FeCl3, Al2(SO4)3.

- Quỳ tím hóa xanh: CH3COONa, K2CO3, Na2S, Na2CO3,

- Quỳ tím hóa không thay đổi màu: Ba(NO3)2 NaCl.

II. Bài xích tập hóa 11: Tính nồng độ ion vào dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Bài 1:

0,01 0,01 0,01 mol

0,01 0,02 0,01 mol

Bài 2:

0,04 0,08 0,04

0,15 0,3 0,15

Bài 3:

a)

0,01 0,01 mol

b)

0,1 0,1 mol

0,02 0,04 mol

0,3 0,3 mol

c)

1,68 3,36 1,68 mol

III. Bài tập hóa 11: Xác định muối bột từ những ion đến sẵn vào dung dịch

Dạng 3: khẳng định muối từ những ion cho sẵn vào dung dịch

Có 4 dung dịch, mỗi hỗn hợp chỉ chứa một nhiều loại cation cùng một nhiều loại anion. Các loại ion trong 4 hỗn hợp gồm: Ba2+, Mg2+, Pb2+, Na+, SO42–, Cl–, CO32–, NO3–. Đó là 4 dung dịch gì?

Giải:

Từ 8 ion phối hợp để tạo nên 4 dung dịch muối tan. Ion nào tạo ít muối tan nhất thì xét trước.

Xét tự cation, Pb2+ chỉ kết phù hợp với NO3- new tạo muối hạt tan. => Pb(NO3)2.

Ba2+ tạo nên kết tủa cùng với CO32- cùng SO42- buộc phải muối tan vẫn là BaCl2.

Mg2+ tạo thành kết tủa cùng với CO32- bắt buộc muối tan vẫn là MgSO4, còn lại là Na2CO3.

IV. Các dạng bài xích tập hóa 11: Áp dụng ĐL Bảo toàn năng lượng điện tích

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Công thức chung:

Cách tính mol điện tích:

Khối lượng chất tan:

Áp dụng định phép tắc bảo toàn điện tích ta được:

Áp dụng định phương pháp bảo toàn năng lượng điện ta được:

(1)

(2)

Từ (1) với (2) => a = b = 0,1 mol.

Áp dụng định vẻ ngoài bảo toàn năng lượng điện ta được:

Từ (1) với (2) => x = 0,2 mol y = 0,3 mol.

V. Những dạng bài bác tập hóa 11: Bài tập axit – bazo. Tính pH của dung dịch

1. Phần đề:

*

Bài tập hóa 11

2. Phần giải:

Dạng 5: bài xích tập axit – bazơ. Tính pH của dung dịch

Bài 1: - Tính pH: nếu = 10-a thì pH = a

pH = -log

pH + pOH = 14.

1)

0,04 0,04 M

pH = -log = 1,4.

2)

0,01 0,02 M

0,05 0,05 M

pH = -log = -log<0,02 + 0,05> = 1,15.

3)

10-3 10-3M

pOH = -log = -log<10-3> = 3.

=> pH = 14 – 3 = 11.

4)

0,1 0,1 M

0,2 0,4 M

pOH = -log = -log<0,1+0,4> = 0,3.

=> pH = 14 – 0,3 = 13,7.

Bài 2: nHCl = 0,1 mol

nNaOH = 0,15 mol

PTHH:

Trước pư: 0,1 0,15

Pư: 0,1 0,1

Sau pư: 0,05.

dư = 0,05: 0,5 = 0,1M

pOH = -log = 1

=> pH = 14 – 1 = 13.

PTHH:

Trước pư: 0,03 0,032

Pư: 0,03 0,03

Sau pư: 0,002 mol

dư = 0,002: 0,2 = 0,01M

pOH = -log = 2

=> pH = 14 – 2 = 12.

Bài 4: pH = 13 => pOH = 14 – 13 = 1.

PTHH:

0,15 0,15 mol

mNa = 0,15.23 = 3,45g.

Bài 5:

a) pH = 3 => pOH = 11

= 10-3 ; = 10-11.

b) pH giảm 1 => tăng 10 => V sút 10 lần.

Cần giảm thể tích H2O bằng 9/10 V nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 2.

c) pH tăng 1 => sút 10 => V tăng 10 lần.

Xem thêm: Giáo Án Công Nghệ 11 Bài 17 Công Nghệ Cắt Gọt Kim Loại Hay, Ngắn Gọn

Cần thêm thể tích H2O bởi 9V nhằm thu được dung dịch tất cả pH = 4.