Bài tập toán lớp 4 theo từng chăm đề gồm đáp án, kèm lời giải rất chi tiết giúp những em học viên lớp 4 dễ dàng ôn tập, khối hệ thống lại con kiến thức, luyện giải đề hiệu quả hơn để ngày dần học giỏi môn Toán hơn.

Bạn đang xem: Các bài toán nâng cao lớp 4 có đáp án

Với các dạng bài bác tập lớp 4 này, hằng ngày trong thời gian nghỉ hè 2021 này các em chỉ cần luyện tập vài bài bác tập là sẽ thế thật chắc kỹ năng và kiến thức Toán 4. Bài bác tập toán lớp 4 đưa tới 7 dạng bài xích tập sau, cùng một loạt bài tập mẫu:

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một sốDạng 2: kỹ năng tính cùng quan hệ giữa các thành phần của phép tínhDạng 3: bài xích toán tương quan đến điều kiện chia hết.Dạng 4: Biểu thức và phép tính liên quan đến tính giá trị biểu thứcDạng 5: những bài toán về điền chữ số vào phép tínhDạng 6: các bài toán về điền vết phép tínhDạng 7: vận dụng tính chất của các phép tính để tìm nhanh công dụng của dãy tính.

Bài tập Toán lớp 4 theo chăm đề

BÀI 1:CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

I. MỤC TIÊU TIẾT DẠY

- HS cố được dạng toán và các bước giải dạng toán này.

- làm được một số bài tập nâng cao.

- Rèn kỹ năng thống kê giám sát cho học sinh .

II. CHUẨN B

- thắc mắc và bài tập trực thuộc dạng vừa học.

- các kiến thức tất cả liên quan.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 1/ Ổn định tổ chức triển khai lớp.

2/ Kiểm tra bài cũ.

Gọi học sinh làm bài tập về bên giờ trước, GV sửa chữa.

3/ Giảng bài mới.

Dạng 1: Số chẵn, số lẻ, việc xét chữ số tận cùng của một số

* kỹ năng cần nhớ:

- Chữ số tận cùng của 1 tổng bằng văn bản số tận cùng của tổng các chữ số hàng 1-1 vị của các số hạng trong tổng ấy.

- Chữ số tận cùng của 1 tích bằng văn bản số tận thuộc của tích các chữ số hàng đối kháng vị của những thừa số trong tích ấy.

- Tổng 1 + 2 + 3 + 4 + ...... + 9 tất cả chữ số tận cùng bởi 5.

- Tích 1 x 3 x 5 x 7 x 9 bao gồm chữ số tận cùng bằng 5.

- Tích a ì a ko thể tất cả tận cùng bằng 2, 3, 7 hoặc 8.


* bài xích tập vận dụng:

Bài 1:

a) giả dụ tổng của 2 số tự nhiên và thoải mái là 1 số ít lẻ, thì tích của chúng có thể là một số lẻ được không?

b) giả dụ tích của 2 số tự nhiên là một số ít lẻ, thì tổng của chúng rất có thể là 1 số ít lẻ được không?

c) “Tổng” cùng “hiệu” hai số từ nhiên rất có thể là số chẵn, với số tê là lẻ được không?

Giải:

a) Tổng nhì số tự nhiên là một số trong những lẻ, bởi vậy tổng đó bao gồm một số chẵn và một số ít lẻ, cho nên tích của bọn chúng phải là một trong những số chẵn (Không thể là một trong những lẻ được).

b) Tích hai số tự nhiên và thoải mái là 1 số lẻ, vì vậy tích đó có 2 thừa số phần lớn là số lẻ, cho nên vì thế tổng của chúng phải là một số chẵn(Không thể là một vài lẻ được).

c) mang “Tổng” cùng với “hiệu” ta được gấp đôi số lớn, có nghĩa là được 1 số chẵn. Vậy “tổng” với “hiệu” phải là 2 số cùng chẵn hoặc cùng lẻ (Không thể một số là chẵn, số kia là lẻ được). Việc 2 : Không bắt buộc làm tính, kiểm tra kết quả của phép tính sau đây đúng xuất xắc sai?

a, 1783 + 9789 + 375 + 8001 + 2797 = 22744

b, 1872 + 786 + 3748 + 3718 = 10115.

c, 5674 x 163 = 610783

Giải:

a, hiệu quả trên là sai vày tổng của 5 số lẻ là 1 số lẻ.

b, kết quả trên là sai do tổng của các số chẵn là 1 trong những số chẵn.

c, hiệu quả trên là sai vì chưng tích của 1số chẵn với bất kỳ 1 số nào cũng là một trong những chẵn. Bài 3 : tra cứu 4 số trường đoản cú nhiên thường xuyên có tích bằng 24 024


Giải:

Ta thấy vào 4 số từ bỏ nhiên thường xuyên thì không tồn tại thừa số nào bao gồm chữ số tận thuộc là 0; 5 vì như thế tích đang tận thuộc là chữ số 0 (trái với bài bác toán)

Do kia 4 số cần tìm chỉ có thể có chữ số tận cùng liên tục là 1, 2, 3, 4 cùng 6, 7, 8, 9 Ta có:

24 024 > 10 000 = 10 x 10 x 10 x 10

24 024 0 )

Ta có: A x A = 111 111

Vì 1 + 1 +1 + 1+ 1+ 1+ = 6 chia hết đến 3 đề nghị 111 111 phân chia hết mang đến 3.

Do vậy A phân chia hết mang đến 3, nhưng mà A phân chia hết cho 3 phải A ì A phân chia hết mang lại 9 tuy thế 111 111 không chia hết đến 9.


Vậy không tồn tại số nào như vậy .

Bài 7:

a, Số 1990 có thể là tích của 3 số trường đoản cú nhiên tiếp tục được không?

Giải:

Tích của 3 số trường đoản cú nhiên thường xuyên thì phân tách hết mang lại 3 vày trong 3 số đó luôn có một số phân chia hết cho 3 đề xuất 1990 không là tích của 3 số tự nhiên tiếp tục vì:

1 + 9 + 9 + 0 = 19 không chia hết mang đến 3.

b, Số 1995 rất có thể là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp không?

3 số trường đoản cú nhiên thường xuyên thì khi nào cũng có 1 số chẵn do vậy mà lại tích của chúng là một trong những số chẵn mà lại 1995 là một trong những số lẻ vì chưng vậy không phải là tích của 3 số tự nhiên liên tiếp.

c, Số 1993 liệu có phải là tổng của 3 số từ nhiên tiếp tục không?

Tổng của 3 số trường đoản cú nhiên liên tiếp thì sẽ bằng 3 lần số sống giữa do đó số này phải chia hết đến 3.

Mà 1993 = 1 + 9 + 9 + 3 = 22 Không phân chia hết mang lại 3 đề xuất số 1993 không là tổng của 3 số tự nhiên liên tiếp.

Bài 8: Tính 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x ............ X 48 x 49 tận cùng là từng nào chữ số 0?

Giải:

Trong tích kia có những thừa số phân tách hết mang lại 5 là : 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45.

Hay 5 = 1 x 5 ; 10 = 2 x 5 ; 15 = 3 x 5; ........; 45 = 9 x 5.

Mỗi thừa số 5 nhân với cùng 1 số chẵn mang đến ta 1 số ít tròn chục. Nhưng tích trên tất cả 10 vượt số 5 cần tích tận cùng bởi 10 chữ số 0.

Bài 9: các bạn Toàn tính tổng những chẵn trong phạm vi từ 20 đến 98 được 2025. Không thực hiện tính tổng em cho thấy thêm Toàn tính đúng hay sai?

Giải:

Tổng các số chẵn là một số chẵn, tác dụng toàn tính được 2025 là số lẻ vì vậy toàn vẫn tính sai.

Bài 10: Tùng tính tổng của các số lẻ tự 21 cho 99 được 2025. Không tính tổng kia em cho biết Tùng tính đúng xuất xắc sai?

Giải:

Từ 1 mang lại 99 có 50 số lẻ

Mà từ là một đến 19 tất cả 10 số lẻ. Do thế Tùng tính tổng của con số các số lẻ là: 50 – 10 = 40 (số)

Ta đã biết tổng của con số chẵn những số lẻ là 1 trong những số chẵn nhưng 2025 là số lẻ bắt buộc Tùng sẽ tính sai.

Bài 11: Tích sau tận cùng bởi mấy chữ số 0?

20 x 21 x 22 x 23 x . . . X 28 x 29

Giải:

Tích trên có 1 số tròn chục là trăng tròn nên tích tận cùng bởi 1 chữ số 0

Ta lại sở hữu 25 = 5 x 5 buộc phải 2 thừa số 5 này khi nhân cùng với 2 sồ chẵn mang đến tích tận cùng bởi 2 chữ số 0


Vậy tích bên trên tận cùng bằng 3 chữ số 0.

Bài 12: Tiến làm phép phân chia 1935: 9 được yêu quý là 216 và không còn dư. Không thực hiện cho thấy Tiến làm đúng hay sai.

Giải:

Vì 1935 cùng 9 đều là số lẻ, thương giữa 2 số lẻ là một trong những số lẻ. Thương Tiến tìm được là 216 là 1 trong những số chẵn đề nghị sai

Bài 13: Huệ tính tích:

2 x 3 x 5 x 7 x 11 x 13 x 17 x 19 x 23 x 29 x 31 x 37 = 3 999 bên cạnh tích em cho thấy Huệ tính đúng hay sai?

Giải: trong tích trên có một thừa số là 5 và 1 quá số chẵn đề xuất tích bắt buộc tận cùng bằng văn bản số 0. Vị vậy Huệ đang tính sai.

Bài 14: Tích sau tận cùng bởi bao nhiêu chữ số 0: 13 x 14 x 15 x . . . X 22

Giải:

Trong tích trên gồm thừa số đôi mươi là số tròn chục bắt buộc tích tận cùng bởi 1 chữ số 0.

Thừa số 15 lúc nhân với cùng một số chẵn cho 1 chữ số 0 nữa sinh hoạt tích.

Vậy tích trên bao gồm 2 chữ số 0.

Bài tập về nhà

Bài 1. Không lấy lệ tính hãy cho thấy thêm kết quả của mỗi phép tính sau có tận cùng bằng chữ số nào?

a, (1 999 + 2 378 + 4 545 + 7 956) – (315 + 598 + 736 + 89)

b, 1 x 3 x 5 x 7 x 9 x . . . X 99

c, 6 x 16 x 116 x 1 216 x 11 996

d, 31 x 41 x 51 x 61 x 71 x 81 x 91

e, 56 x 66 x 76 x 86 - 51 x 61 x 71 x 81

Bài 2. Tích sau tận cùng bằng bao nhiêu chữ số 0 a, 1 x 2 x 3 x . . . X 99 x 100

b, 85 x 86 x 87 x . . . X 94

c, 11 x 12 x 13 x . . . X 62

Bài 3. Không làm tính xét xem hiệu quả sau đúng xuất xắc sai? giải thích tại sao? a, 136 x 136 - 41 = 1960

b, ab x ab - 8557 = 0

Bài 4. gồm số nào chia cho 15 dư 8 và chia cho 18 dư 9 xuất xắc không?

Bài 5.

Xem thêm: Tải Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 4 Kì 1, Toán Lớp 4 Cơ Bản Và Nâng Cao, Bồi Dưỡng Hsg

mang đến số a = 1234567891011121314. . . được viết bởi những số tự nhiên và thoải mái liên tiếp. Số a gồm tận thuộc là chữ số nào? biết số a gồm 100 chữ số.