a. Đặt một mẩu giấy chỉ thị pH lên phương diện kính đồng hồ. Bé dại lên mẩu giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10M. So sánh màu của mẩu giấy với mẫu chuẩn chỉnh để biết cực hiếm của pH

b. Làm tựa như như trên, nhưng chũm dung dịch HCl lần lượt bằng từng hỗn hợp sau: CH3COOH 0,10M ; NaOH 0,10M ; NH3 0,10M. Giải thích

Thí nghiệm 2: phản nghịch ứng hiệp thương ion vào dung dịch các chất điện li

a. Cho khoảng 2ml dung dịch Na2CO3 quánh vào ống thử đựng khoảng chừng 2ml hỗn hợp CaCl2 đặc. Dìm xét hiện tượng lạ xảy ra

b. Phối hợp kết tủa thu được ở thí nghiệm (a) bằng dung dịch HCl loãng. Dìm xét những hiện tượng xảy ra

c. Một ống thử đựng khoảng tầm 2ml dung dịch NaOH loãng. Nhỏ tuổi vào đó vài giọt phenolphtalein. Dìm xét màu của dung dịch. Nhỏ tuổi từ từ hỗn hợp HCl loãng vào ống thử trên, vừa nhỏ tuổi vừa lắc cho đến khi mất màu. Phân tích và lý giải hiện tượng xảy ra

Hãy viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra trong số thí nghiệm xấp xỉ dạng phân tử với ion rút gọn.

Bạn đang xem: Báo cáo bài thực hành 1 hóa học 11


Video gợi ý giải


Lời giải bỏ ra tiết

Thí nghiệm 1 (trang 24 SGK Hóa 11) Tính axit - bazơ

Lời giải:

- Dụng cụ:

+ khía cạnh kính đồng hồ.

+ Ống hút nhỏ tuổi giọt.

+ bộ giá ống nghiệm.

- chất hóa học :

+ dung dịch HCl 0,1M.

+ Giấy chỉ thị pH.

+ hỗn hợp (NH_3) 0,1M.

+ dung dịch (CH_3COOH) 0,1M.

+ dung dịch NaOH 0,1M.

- Cách tiến hành thí nghiệm:

+ Đặt một mẩu giấy thông tư pH lên phương diện kính đồng hồ. Nhỏ dại lên mẩu giấy đó một giọt hỗn hợp HCl 0,10M.

+ so sánh màu của mẩu giấy cùng với mẫu chuẩn để biết quý hiếm pH.

+ Làm tương tự như như trên, nhưng cố dung dịch HCl lần lượt bằng từng dung dịch sau : (CH_3COOH) 0,10M; NaOH 0,10M; (NH_3) 0,10M. Giải thích.

- hiện tượng kỳ lạ và giải thích:

+ nhỏ dại dung dịch HCl 0,1M lên mẫu giấy pH, giấy chuyển sang màu sắc ứng cùng với pH = 1: môi trường xung quanh axít mạnh.

+ thay dung dịch HCl bằng dung dịch (NH_3) 0,1M, giấy đưa sang màu sắc ứng với pH = 9: môi trường thiên nhiên bazơ yếu.

+ vắt dung dịch (NH_4Cl) bởi dd (CH_3COOH) 0,1M, giấychuyển sang màu ứng cùng với pH = 4. Môi trường thiên nhiên axít yếu.

+ nạm dung dịch HCl bởi dd NaOH 0,1M, giấy đưa sang color ứng cùng với pH=13. Môi trường thiên nhiên kiềm mạnh.

Thí nghiệm 2 (trang 24 SGK Hóa 11) Phản ứng hội đàm ion vào dung dịch các chất năng lượng điện li

Lời giải:

- Dụng cụ:

+ Ống nghiệm.

+ Thìa, muỗng đem hóa chất.

- Hóa chất:

+ dung dịch (Na_2CO_3).

+ dung dịch (CaCl_2).

+ dung dịch phenolphtalein.

+ hỗn hợp HCl.

+ dung dịch NaOH.

- Cách tiến hành thí nghiệm:

+ Cho khoảng 2 ml dung dịch (Na_2CO_3) đặc vào ống thử đựng khoảng chừng 2 ml hỗn hợp (CaCl_2) đặc. Dấn xét hiện tượng lạ xảy ra.

+ hòa tan kết tủa thu được ở thí nghiệm a) bằng dung dịch HCl loãng. Thừa nhận xét những hiện tượng xảy ra.


+ Một ống nghiệm đựng khoảng 2 ml dung dịch NaOH loãng. Bé dại vào kia vài giọt hỗn hợp phenolphtalein. Thừa nhận xét màu của dung dịch. Nhỏ dại từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ dại vừa lắc cho tới khi mất màu. Phân tích và lý giải hiện tượng xảy ra.

- hiện tại tượng:

a. Bé dại dung dịch (Na_2CO_3) đặc vào dung dịch (CaCl_2) đặc lộ diện kết tủa white (CaCO_3).

(Na_2CO_3 + CaCl_2 → CaCO_3↓ + 2NaCl).

b. Hoà tan kết tủa (CaCO_3) vừa mới tạo thành bởi dd HCl loãng: xuất hiện thêm các bong bóng khí (CO_2), kết tủa rã thì (CaCO_3 + 2 HCl → CaCl_2 + CO_2 + H_2O).

c. Nhỏ dại vài giọt dung dịch phenolphtalein vào dung dịch NaOH loãng đựng trong ống nghiệm, dung dịch bao gồm màu hồng tím. Nhỏ tuổi từ từ từng giọt hỗn hợp HCl vào, vừa bé dại vừa lắc,dung dịch vẫn mất màu. Phản bội ứng trung hoà xảy ra tạo thành hỗn hợp muối trung hoà NaCl cùng (H_2O) môi trường trung tính.

Xem thêm: Công Nghệ 11 Bài 12 Thực Hành Bản Vẽ Xây Dựng, Lý Thuyết Công Nghệ 11: Bài 12

( NaOH + HCl → NaCl + H_2O).

- lý giải và phương trình làm phản ứng: khi lượng NaOH bị trung hoà hết, màu sắc hồng của Phenolphtalein trong kiềm ko còn, dung dịch chuyển thành không màu