Bài 6 Hóa 11: bài xích thực hành số 1 hóa 11 tính axit-bazơ. Làm phản ứng đàm phán ion vào dung dịch những chất điện li thuộc: Chương 1: Sự năng lượng điện li

Thí nghiệm 1 (trang 24 SGK Hóa 11) Tính axit - bazơ

- Lời giải:

- Dụng cụ:

+ mặt kính đồng hồ.

Bạn đang xem: Hoá học 11 bài 6: bài thực hành 1 tính axit

+ Ống hút nhỏ tuổi giọt.

+ bộ giá ống nghiệm.

- hóa chất :

+ hỗn hợp HCl 0,1M.

+ Giấy chỉ thị pH.

+ hỗn hợp (NH_3) 0,1M.

+ dung dịch (CH_3COOH) 0,1M.

+ hỗn hợp NaOH 0,1M.

- Cách thực hiện thí nghiệm:

+ Đặt một mẩu giấy thông tư pH lên mặt kính đồng hồ. Bé dại lên mẩu giấy kia một giọt hỗn hợp HCl 0,10M.

+ đối chiếu màu của mẩu giấy cùng với mẫu chuẩn để biết quý giá pH.

+ Làm giống như như trên, nhưng vậy dung dịch HCl lần lượt bởi từng dung dịch sau : (CH_3COOH) 0,10M; NaOH 0,10M; (NH_3) 0,10M. Giải thích.

- hiện tượng và giải thích:

+ nhỏ tuổi dung dịch HCl 0,1M lên chủng loại giấy pH, giấy đưa sang màu sắc ứng với pH = 1: môi trường xung quanh axít mạnh.

+ gắng dung dịch HCl bởi dung dịch (NH_3) 0,1M, giấy đưa sang màu ứng cùng với pH = 9: môi trường xung quanh bazơ yếu.

+ cố gắng dung dịch (NH_4Cl) bằng dd (CH_3COOH) 0,1M, giấychuyển sang màu sắc ứng cùng với pH = 4. Môi trường xung quanh axít yếu.

+ thế dung dịch HCl bằng dd NaOH 0,1M, giấy chuyển sang màu sắc ứng cùng với pH=13. Môi trường thiên nhiên kiềm mạnh.

Thí nghiệm 2 (trang 24 SGK Hóa 11) Phản ứng thảo luận ion vào dung dịch những chất điện li

- Lời giải:

- Dụng cụ:

+ Ống nghiệm.

+ Thìa, muỗng lấy hóa chất.

- Hóa chất:

+ dung dịch (Na_2CO_3).

+ hỗn hợp (CaCl_2).

+ hỗn hợp phenolphtalein.

+ hỗn hợp HCl.

+ dung dịch NaOH.

- Cách thực hiện thí nghiệm:

+ Cho khoảng tầm 2 ml hỗn hợp (Na_2CO_3) đặc vào ống thử đựng khoảng chừng 2 ml dung dịch (CaCl_2) đặc. Thừa nhận xét hiện tượng xảy ra.

+ tổng hợp kết tủa thu được sinh hoạt thí nghiệm a) bởi dung dịch HCl loãng. Dấn xét các hiện tượng xảy ra.

+ Một ống thử đựng khoảng 2 ml dung dịch NaOH loãng. Nhỏ tuổi vào kia vài giọt dung dịch phenolphtalein. Nhận xét color của dung dịch. Nhỏ dại từ từ dung dịch HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ tuổi vừa lắc cho tới khi mất màu. Phân tích và lý giải hiện tượng xảy ra.

- hiện nay tượng:

a. Nhỏ dại dung dịch (Na_2CO_3) đặc vào dung dịch (CaCl_2) đặc xuất hiện kết tủa trắng (CaCO_3)

(Na_2CO_3 + CaCl_2 → CaCO_3↓ + 2NaCl).

b. Hoà rã kết tủa (CaCO_3) vừa mới tạo thành bằng dd HCl loãng: xuất hiện các bọt bong bóng khí (CO_2), kết tủa tan thì (CaCO_3 + 2 HCl → CaCl_2 + CO_2 + H_2O).

c. Nhỏ tuổi vài giọt hỗn hợp phenolphtalein vào hỗn hợp NaOH loãng đựng trong ống nghiệm, dung dịch có màu hồng tím. Bé dại từ tự từng giọt dung dịch HCl vào, vừa bé dại vừa lắc,dung dịch sẽ mất màu. Bội phản ứng trung hoà xẩy ra tạo thành hỗn hợp muối trung hoà NaCl và (H_2O) môi trường xung quanh trung tính.

( NaOH + HCl → NaCl + H_2O).

Xem thêm: Hình Chiếu Vuông Góc Công Nghệ 11, Lý Thuyết Công Nghệ 11: Bài 2

- giải thích và phương trình phản nghịch ứng: khi lượng NaOH bị trung hoà hết, màu hồng của Phenolphtalein vào kiềm ko còn, dung dịch rời thành không màu

Bài 6 Hóa 11: bài bác thực hành số 1 Hóa 11 tính axit-bazơ. Làm phản ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li là tâm huyết biên soạn của đội hình giáo viên giỏi hóa bám sát đít theo lịch trình SGK hóa lớp 11 new nhất. cultureldjazair2007.com gửi đến các bạn học sinh đầy đủ các bài bác giải hóa 11 và cách Giải Sách bài bác tập chất hóa học lớp 11 giúp để học tốt Hóa học 11.