- Chọn bài bác -LỜI NÓI ĐẦUÔN TẬP ĐẦU NĂMChương 1. ESTE - LIPITBài 1. EsteBài 2. LipitBài 3. Chất giặt rửaBài 4. Luyện tập : Mối contact giữa hiđrocacbon và một vài dẫn xuất của hiđrocacbonChương 2. CACBOHIĐRATBài 5. GlucozơBài 6. SaccarozơBài 7. Tinh bộtBài 8. XenlulozơBài 9. Luyện tập : kết cấu và đặc điểm của một vài cacbohiđrat tiêu biểuBài 10. Bài thực hành 1: Điều chất este và một trong những tính chất của một số trong những cacbohiđratChương 3. AMIN - AMINO AXIT - PROTEINBài 11. AminBài 12. Amino axitBài 13. Peptit và proteinBài 14. Rèn luyện : cấu tạo và đặc thù của amin, amino axit, proteinBài 15. Bài thực hành 2: một vài tính hóa học của amin, amino axit và proteinChương 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIMEBài 16. Đại cương về polimeBài 17. Vật tư polimeBài 18. Luyện tập : Polime và vật tư polimeÔn tập học tập kì IChương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠIBài 19. Sắt kẽm kim loại và phù hợp kimBài 20. Dây năng lượng điện hoá của kim loạiBài 21. Rèn luyện : đặc điểm của kim loạiBài 22. Sự năng lượng điện phânBài 23. Sự ăn mòn kim loạiBài 24. Điều chế kim loạiBài 25. Rèn luyện : Sự năng lượng điện phân - Sự ăn uống mòn sắt kẽm kim loại - Điều chế kim loạiBài 26. Bài thực hành thực tế 3 : Dây năng lượng điện hoá của kim loại. Điều chế kim loạiBài 27. Bài thực hành thực tế 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loạiChương 6. KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔMBài 28. Sắt kẽm kim loại kiềmBài 29. Một số trong những hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềmBài 30. Kim loại kiềm thổBài 31. Một vài hợp chất đặc biệt quan trọng của sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 32. Rèn luyện : đặc thù của kim loại kiềm, kim loại kiềm thổBài 33. NhômBài 34. Một số trong những hợp chất đặc biệt quan trọng của nhômBài 35. Rèn luyện : đặc thù của nhôm và hợp hóa học của nhômBài 36. Bài thực hành thực tế 5: đặc thù của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ với hợp chất của chúngBài 37. Bài thực hành thực tế 6: tính chất của nhôm cùng hợp hóa học của nhômChương 7. CROM - SẮT - ĐỒNGBài 38. CromBài 39. Một số trong những hợp hóa học của cromBài 40. SắtBài 41. Một trong những hợp chất của sắtBài 42. Kim loại tổng hợp của sắtBài 43. Đồng và một số hợp chất của đồngBài 44. Qua loa về một số kim nhiều loại khácBài 45. Rèn luyện : đặc điểm hoá học của crom, fe và hầu như hợp hóa học của chúngBài 46. Luyện tập : đặc điểm của đồng và hợp hóa học của đồng. Sơ sài về những kim một số loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, PbBài 47. Bài thực hành 7: đặc thù hoá học của crom, sắt, đồng và hầu hết hợp chất của chúngChương 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCHBài 48. Dấn biết một số trong những cation vào dung dịchBài 49. Nhận biết một trong những anion vào dung dịchBài 50. Nhấn biết một trong những chất khíBài 51. Chuẩn chỉnh độ axit-bazơBài 52. Chuẩn độ oxi hoá-khử bằng phương thức pemanganatBài 53. Rèn luyện : thừa nhận biết một trong những chất vô cơBài 54. Bài thực hành 8 : nhận biết một số trong những ion vào dung dịchBài 55. Bài thực hành 9: chuẩn chỉnh độ dung dịchChương 9. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN kinh TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNGBài 56. Hoá học và vấn đề cải cách và phát triển kinh tếBài 57. Hoá học tập và vấn đề xã hộiBài 58. Hoá học và vụ việc môi trườngÔn tập cuối năm


Bạn đang xem: Bài thực hành hóa số 1 lớp 12

Xem tổng thể tài liệu Lớp 12: trên đây

*
*
*

*


nhờ cất hộ Đánh giá bán

Đánh giá trung bình 4 / 5. Số lượt tiến công giá: 1004

chưa có ai tấn công giá! Hãy là tín đồ đầu tiên reviews bài này.
Xem thêm: Đề Kiểm Tra Toán Lớp 4 Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Có Lời Giải, Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 Có Lời Giải

--Chọn Bài--

↡- Chọn bài -LỜI NÓI ĐẦUÔN TẬP ĐẦU NĂMChương 1. ESTE - LIPITBài 1. EsteBài 2. LipitBài 3. Chất giặt rửaBài 4. Rèn luyện : Mối contact giữa hiđrocacbon và một số dẫn xuất của hiđrocacbonChương 2. CACBOHIĐRATBài 5. GlucozơBài 6. SaccarozơBài 7. Tinh bộtBài 8. XenlulozơBài 9. Luyện tập : cấu trúc và đặc thù của một số trong những cacbohiđrat tiêu biểuBài 10. Bài thực hành thực tế 1: Điều chất este và một số tính hóa học của một trong những cacbohiđratChương 3. AMIN - AMINO AXIT - PROTEINBài 11. AminBài 12. Amino axitBài 13. Peptit cùng proteinBài 14. Luyện tập : cấu tạo và đặc thù của amin, amino axit, proteinBài 15. Bài thực hành thực tế 2: một trong những tính hóa học của amin, amino axit cùng proteinChương 4. POLIME VÀ VẬT LIỆU POLIMEBài 16. Đại cưng cửng về polimeBài 17. Vật liệu polimeBài 18. Rèn luyện : Polime và vật tư polimeÔn tập học kì IChương 5. ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠIBài 19. Sắt kẽm kim loại và phù hợp kimBài 20. Dây năng lượng điện hoá của kim loạiBài 21. Rèn luyện : đặc điểm của kim loạiBài 22. Sự năng lượng điện phânBài 23. Sự ăn mòn kim loạiBài 24. Điều chế kim loạiBài 25. Rèn luyện : Sự điện phân - Sự ăn uống mòn kim loại - Điều chế kim loạiBài 26. Bài thực hành thực tế 3 : Dây điện hoá của kim loại. Điều chế kim loạiBài 27. Bài thực hành 4: Ăn mòn kim loại. Chống ăn mòn kim loạiChương 6. KIM LOẠI KIỀM - KIM LOẠI KIỀM THỔ - NHÔMBài 28. Kim loại kiềmBài 29. Một số trong những hợp chất đặc biệt của kim loại kiềmBài 30. Kim loại kiềm thổBài 31. Một trong những hợp chất đặc trưng của sắt kẽm kim loại kiềm thổBài 32. Rèn luyện : đặc điểm của sắt kẽm kim loại kiềm, kim loại kiềm thổBài 33. NhômBài 34. Một số hợp chất đặc trưng của nhômBài 35. Luyện tập : đặc thù của nhôm và hợp hóa học của nhômBài 36. Bài thực hành thực tế 5: đặc điểm của sắt kẽm kim loại kiềm, sắt kẽm kim loại kiềm thổ và hợp hóa học của chúngBài 37. Bài thực hành thực tế 6: đặc thù của nhôm và hợp chất của nhômChương 7. CROM - SẮT - ĐỒNGBài 38. CromBài 39. Một trong những hợp chất của cromBài 40. SắtBài 41. Một vài hợp hóa học của sắtBài 42. Kim loại tổng hợp của sắtBài 43. Đồng và một trong những hợp hóa học của đồngBài 44. Qua loa về một trong những kim một số loại khácBài 45. Luyện tập : đặc thù hoá học của crom, sắt và phần nhiều hợp chất của chúngBài 46. Luyện tập : đặc thù của đồng và hợp chất của đồng. Qua quýt về những kim một số loại Ag, Au, Ni, Zn, Sn, PbBài 47. Bài thực hành thực tế 7: tính chất hoá học của crom, sắt, đồng và các hợp chất của chúngChương 8. PHÂN BIỆT MỘT SỐ CHẤT VÔ CƠ. CHUẨN ĐỘ DUNG DỊCHBài 48. Nhấn biết một số trong những cation vào dung dịchBài 49. Nhận biết một số anion vào dung dịchBài 50. Dấn biết một số chất khíBài 51. Chuẩn chỉnh độ axit-bazơBài 52. Chuẩn chỉnh độ oxi hoá-khử bằng cách thức pemanganatBài 53. Luyện tập : nhận biết một vài chất vô cơBài 54. Bài thực hành 8 : dìm biết một vài ion trong dung dịchBài 55. Bài thực hành 9: chuẩn độ dung dịchChương 9. HOÁ HỌC VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN gớm TẾ, XÃ HỘI, MÔI TRƯỜNGBài 56. Hoá học với vấn đề cải tiến và phát triển kinh tếBài 57. Hoá học tập và vấn đề xã hộiBài 58. Hoá học tập và sự việc môi trườngÔn tập cuối năm

Tài liệu trên trang là MIỄN PHÍ, các bạn vui lòng KHÔNG trả tầm giá dưới BẤT KỲ vẻ ngoài nào!