Nội dungBài thực hành 4 Điều chế và tính chất của etilen và axetilen nhằm mục tiêu mục đích, cách tiến hành, kĩ thuật triển khai các thí nghiệm ví dụ là: Điều chế cùng thử đặc thù của etilen : bội nghịch ứng cháy và phản ứng với hỗn hợp brom. Điều chế với thử tính chất của axetilen : bội phản ứng cháy, phản ứng với dung dịch brom, với hỗn hợp AgNO3 trong NH3.

Bạn đang xem: Bài thực hành 4 hóa 11


1. Bắt tắt lý thuyết

1.1. Kiến thức cần nắm

1.2. Khả năng thí nghiệm

2. Bài tập minh hoạ

2.1.Thí nghiệm 1:Điều chế và thử tínhchất của etilen

2.2.Thí nghiệm 2: Điều chế cùng thử đặc thù của axetilen

3. Hỏi đápvề bài bác 34 Chương 6 chất hóa học 11


1.1.1. Phân tách 1:Điều chế cùng thử đặc thù của etilen

*

Hình 1: Thí nghiệm pha trộn etilen

Etilen được điều chế từ ancol etylic theo phương trình:

C2H5OHCH2=CH2+ H2O

CH2=CH2+ Br2 → BrCH2- CH2Br

(Màu nâu đỏ) 1,2-đibrometan

(Không màu)

1.1.2.Thí nghiệm 2: Điều chế với thử tính chất của axetilen

*

Hình 2: Điều chế axetilen

CaC2+ H2O → Ca(OH)2+ C2H2↑

C2H2 + 2AgNO3 + 2NH3 →AgC≡CAg

*
+ 2NH4NO3


Không cần sử dụng tay thế trực tiếp hoá chất.

Không đổ hoá chất này vào hoá chất khác ko kể chỉ dẫn.

Không đổ lại hoá chất thừa lại lọ đựng ban đầu.

Không dùng hoá chất nếu không biết hoá hóa học gì.

Không nếm hoặc ngửi trực tiếp hoá chất.

Khi mở lọ hoá hóa học và đem hoá chất không nhằm dây ra bàn, dùng xong đậy nắp lại ngay.

Trong 2 thí nghiệm trên khi dừng thí nghiệm yêu cầu tháo các ống nghiệm cẩn thận, đúng sản phẩm tự các thao tác, cởi ống dẫn dd Ca(OH)2, dd Br2trước tiếp nối mới tắt đèn cồn.


Cách tiến hành:

Cho vào ống thử 1 ít cát sạch, cho tiếp vào ống nghiệm khoảng 2 ml C2H5OH khan, cùng chừng 4 ml H2SO4 đặc, lắc đều.

Đậy ống nghiệm bằng nút có ống dẫn khí bởi thủy tinh đầu vuốt nhọn. Kẹp ống thử trên giá.

Dùng đèn động đun nóng phần đông ống nghiệm, kế tiếp tập trung đun phần cất hóa chất đến khi hỗn hợp trong ống gửi thành màu đen, bao gồm khí được sản xuất thành.

Đốt khí có mặt ở đầu vuốt nhọn của ống dẫn khí, quan gần kề màu ngọn lửa.

Bông tẩm NaOH đặc có công dụng giữu lại khí SO2, CO2 là những thành phầm phụ được tạo thành thnàh bởi vì phản ứng của dd H2SO4 sệt với C2H5OH.

Dẫn khí C2H4 lần lượt vào ống nghiệm đựng dd Br2 với dd KMnO4

Video 1: Điều chế khí etylen

Video 2: Etilen tác dụng với dd KMnO4

Hiện tượng:Khí cháy sáng sủa xanh làm việc đầu ống vuốt nhọnBrom bị mất màu sắc nâuKMnO4 bị mất màu tím, mở ra kết tủa đenGiải thích:

Khí cháy sáng sủa xanh ở đầu ống vuốt nhọn

Brom bị mất màu nâu (do C2H4 tạo nên phản ứng cùng với Br2)

KMnO4 bị mất color tím (do C2H4 tạo thành phản ứng với KMnO4, kết tủa đen sinh ra là MnO2)

Etilen được điều chế từ ancol etylic theo phương trình:

C2H5OHCH2=CH2+ H2O

CH2=CH2+ Br2 → BrCH2- CH2Br

(Màu nâu đỏ) 1,2-đibrometan

(Không màu)


2.2.Thí nghiệm 2: Điều chế cùng thử đặc thù của axetilen


Cách tiến hành:

Cho vài mẫu nhỏ canxicacbua vào ống nghiệm tất cả nhánh chứa 1ml nước, bít nhanh bằng nút bao gồm ống dẫn khí đầu vuốt nhọn. đốt khí có mặt ở đầu ống vuốt nhọn.

Dẫn khí qua dung dịch KMnO4, dung dịch AgNO3 vào NH3, dung dịch Br2.

Xem thêm: Bộ Đề Ôn Tập Toán Lớp 4 Năm 2021, Bộ Đề Ôn Tập Hè Môn Toán Lớp 4

Chú ý:Nên tiến hành phản ứng cùng trước rồi phản ứng cháy sau để đảm bảo không khí trong ống nghiệm đã biết thành đuổi hết hoàn toàn, tránh xẩy ra nổ, nguy khốn khi trong ống nghiệm còn không khí.

Video 3: Điều chế axetilen

Hiện tượng:

khí cháy sáng sủa xanh ở đầu ống vuốt nhọn

KMnO4 bị mất màu tím

có kết tủa màu vàng

Giải thích:

Khí cháy sáng sủa xanh nghỉ ngơi đầu ống vuốt nhọn

KMnO4 bị mất color tím (do C2H2 tạo ra phản ứng với KMnO4)

có kết tủa màu đá quý (AgC≡CAg) xuất hiện

CaC2+ H2O → Ca(OH)2+ C2H2↑

Axetilen là hiđrocacbon ko no nên làm mất màu dd brom. Khi mang đến C2H2 qua dd AgNO3 trong NH3 thấy gồm kết tủa quà nhạt: