- Chọn bài xích -Sự năng lượng điện liAxit, bazơ và muốiSự điện li của nước, pH. Chất chỉ thị axit-bazơPhản ứng thương lượng ion vào dung dịch những chất điện liLuyện tập : Axit, bazơ với muối. Làm phản ứng đàm phán ion vào dung dịch những chất điện liBài thực hành thực tế 1: Tính axit-bazơ. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất năng lượng điện liNitơAmoniac và muối amoniAxit nitric và muối nitratPhotphoAxit photphoric với muối photphatPhân bón hoá họcLuyện tập: tính chất của nitơ, photpho và những hợp hóa học của chúngBài thực hành thực tế 2: đặc thù của một số trong những hợp chất nitơ, photphoCacbonHợp chất của cacbonSilic với hợp hóa học của silicCông nghiệp silicatLuyện tập: đặc điểm của cacbon, silic và những hợp chất của chúngMở đầu về hoá học hữu cơCông thức phân tử hợp chất hữu cơCấu trúc phân tử hợp hóa học hữu cơPhản ứng hữu cơLuyện tập: Hợp hóa học hữu cơ, phương pháp phân tử và công thức cấu tạoAnkanXicloankanLuyện tập : Ankan và xicloankanAnkenAnkadienLuyện tập : Anken cùng ankađienAnkinLuyện tập : AnkinBải thực hành 4: Điều chế và đặc điểm của etilen, axetilenBenzen cùng đồng đẳng. Một trong những hiđrocacbon thơm khácLuyện tập: Hiđrocacbon thơmNguồn hiđrocacbon thiên nhiênHệ thống hoá về hiđrocacbonDẫn xuất halogen của hiđrocacbonAncolPhenolLuyện tập: Dẫn xuất halogen, anool với phenolBài thực hành thực tế 5: đặc điểm của etanol, glixerol với phenolAnđelhit - XetonAxit cacboxylicLuyện tập: Anđehit - Xeton - Axit cacboxylicBài thực hành 6: đặc điểm của anđehit và axit cacboxylic


Bạn đang xem: Bài thực hành 1 hóa học 11

*
*
*


Củng cố các kiến thức về axit-bazơ cùng về điều kiện xảy ra bội phản ứng thảo luận ion trong dung dịch những chất diện li. C. Rèn luyện năng lực thực hành phân tích trong ống nghiệm cùng với lượng nhó hoá chất.|- NOI DUNG THI NGHIÊM VẢ CÁCH TIÊN HẢNHa)b)b)c)Thí nghiệm 1. Tính axit-bazơ Đặt một mẩu giấy chỉ thị pH lên phương diện kính đồng hồ. Bé dại lên mẩu giấy đó một giọt dung dịch HCl 0,10M. đối chiếu màu của mẩu giấy với mẫu chuẩn để biết cực hiếm pH. Làm giống như như trên, nhưng chũm dung dịch HCl lần lượt bằng từng hỗn hợp sau: CH2COOH 0,10M : NaOH 0,10M : NH, 0,10M. Giải thích.Thí nghiệm 2. Phản nghịch ứng hội đàm ion vào dung dịch những chất điện li Cho khoảng chừng 2 ml hỗn hợp Na2CO3 quánh vào ống nghiệm đựng khoảng tầm 2 ml dung dịch CaCl2 đặc. Nhận xét hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Hoà rã kết tủa thu được sống thí nghiệm a) bởi dung dịch HCl loãng, dìm xét những hiện tượng xảy ra. Một ống nghiệm đựng khoảng chừng 2 ml hỗn hợp NaOH loãng. Nhỏ vào đó vài giọt hỗn hợp phenolphtalein. Nhận xét màu của dung dịch. Nhỏ từ từ hỗn hợp HCl loãng vào ống nghiệm trên, vừa nhỏ vừa lắc cho đến khi mất màu. Giải thích hiện tượng xảy ra. Hãy viết phương trình hoá học của những phản ứng xảy ra trong những thí nghiệm xấp xỉ dạng phân tử với dạng ion rút gọn.II – VIÊT-TUONG TRINH24BẢI ĐOC THÊM ĐÔ ĐIÊN LI VẢ HẢNG SỐ PHÂN LI1 – ĐO ĐIÊN LIĐể reviews mức độ phân li ra ion của chất điện li vào dung dịch, tín đồ ta dùng khái niệm độ điện li O. Độ điện lị CI (anpha) của chất điện lị là tỉ số giữa số phân tử phân li ra ion (n) cùng tổng số phân tử hoà rã (ng):Thí dụ, độ năng lượng điện lị của CH3COOH trong dung dịch nồng độ 0,043 mol/l là 0,020 tuyệt 20%, nghĩa là trong dung chất dịch này cứ 100 phân tử CH2COOH hoà tan gồm 2 phân tử phân li ra ion, còn lại 98 phân tử ko phân li ra ion : 2O – 100 = 0,020 Như vậy, theo khái niệm về độ năng lượng điện li thì chất điện li mạnh mẽ có q = 1, hóa học điện li yếu bao gồm 0

*Xem thêm: Tại Sao Cuộn Cảm Chặn Được Dòng Điện Cao Tần Cho Dòng Diện Một Chiều Đi Qua

Nitơ