Đề cương cứng ôn tập môn Toán lớp 4

I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 4 II. BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1 III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 4 CÁC NĂM

Đề cương cứng ôn tập Toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2020 - 2021 gồm các kiến thức, những dạng bài xích tập trung tâm trong cục bộ chương trình Toán lớp 4 học tập kì 1 cho những em học sinh tham khảo, củng gắng kiên thức, chuẩn bị cho bài bác thi cuối học tập kì 1 lớp 4.

Bạn đang xem: Đề cương ôn tập toán lớp 4 học kỳ 1 năm 2020

I. NỘI DUNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN LỚP 4

1. Số học

- Đọc, viết số trường đoản cú nhiên.

- các phép tính: cộng, trừ, nhân, chia với số có rất nhiều chữ số.

- Tính cực hiếm biểu thức bao gồm 3 dấu phép tính, áp dụng các tính chất của các phép tính để tính bằng phương pháp thuận luôn thể nhất.

2. Đại lượng:

- Đơn vị đo khối lượng, đo diện tích, đo thời gian: Đổi và mong lượng.

3. Hình học:

- hai tuyến đường thẳng vuông góc và hai đường thẳng song song (cách bình chọn và bí quyết vẽ)

- dìm diện, đếm số lượng, phát âm tên, vẽ: góc nhọn, góc tù, góc bẹt vào hình.

4. Giải việc có lời văn:

- tìm trung bình cộng của đa số số.

- Tìm nhị số lúc biết tổng và hiệu của chúng.

- những bài toán tất cả văn tương quan đến đo đại lượng, những phép tính cộng/trừ/ nhân/ phân chia đã học, tính diện tích những hình.

II. BÀI TẬP TOÁN LỚP 4 HỌC KÌ 1

Câu 1: Đọc số sau:

123 456:………………………………………………………………………...

23 456 789: …………………………………………………………………….

506 789 505: …………………………………………………………………...

555 555 555: …………………………………………………………………...

505 550 005: …………………………………………………………………...

Câu 2: Viết số sau:

- tư mươi lăm triệu: ……………………………………………………….....

- hai trăm năm mươi sáu triệu tư trăm: ……………………………………...

- Năm trăm triệu: ………………………………………………………………

- Bảy triệu không trăm linh năm nghìn: ……………………………………….

- Tám mươi nhì triệu không trăm nghìn bốn trăm nhì mươi: …………………..

- 8 triệu, 8 trăm nghìn, 8 trăm cùng hai 1-1 vị: …………………………………..

- 7 triệu, 4 chục nghìn và 2 nghìn: ……………………………………………..

- 5 chục triệu, 5 trăm nghìn, 7 trăm với 2 đơn vị: ………………………………

Câu 3: Đặt tính rồi tính

a, 352 647 + 419 172

b, 1798 x 45

c, 172 x 398

d, 7548 : 37

e, 9152 : 52

837 161 + 75 934

576 x 79

567 x 508

2912 : 28

7344 : 36

379 454 – 126 798

345 x 87

234 x 709

285 120 : 24

22 098 : 87

900 000 – 89 987

156 x 78

475 x 780

172 869 : 58

7140 : 42

Câu 4: Tính nhẩm

a, 145 x 100 = …………...

b, 234 x 200 = …………..

c, 35 x 11= ………….......

238 x 1000 = …………….

245 x 500 = ……………...

87 x 11 = ………………..

237 x 10000 = …………...

342 x 300 = ……………...

67 x 11 = ………………..

23 000 : 100 = …………...

42000 : 200 = ……………

123 x 11 = ………………

480000 : 10000 = ………..

789000 : 3000 = …………

345 x 11 = ………………

Câu 5: search số abc:

a, abc x 9 = 6abc

b, abc x 6 = 4 abc

c, 5 abc = abc x 9

Câu 6: Tính nhanh:

a, 137 x 3 + 137 x 97

7200 : 25 : 4

(25 x 36) : 4

2424 : 8 : 3

b, 428 x 12 – 428 x 2

48000 : 125 : 8

2424 : 8 : 3

3200 : (100 : 4)

c, 135 : 5 – 100 : 5

1540 : 5 + 1460 : 5

98 x 101 – 98

(55 x 72) : 9

d, 76 x 4 x 2 x 5

32 x 8 x 3 x 125

(145 x 99 + 145) – (143 x 101 – 143)

e, 999999-9-9-9-……..-9 (có 111111 số 9)

88-8+8+8+….+8 (có 11 số 8)

g, 55550+5-5-5-5-….-5 (có 11111 số 5)

(34 x 25) : 5

h, (1+2+3+4+…..+98+99) x (2004-1002 x 2)

(15 x 24) : 6

i, (m x 1 – m :1) x ( 1 + 2 +3 + ….+ 99 + 100)

24000 : 125 : 8

Câu 7: Tính cực hiếm biểu thức:

a, (115 + 35):15 + 200 x 6 : 8

b, 3075 x (72 : 9) - 897

c,19832 : 37+19464

d, 135540 : (9 x 4) + 57800 : 200

e, 5625 – 5000 : (726 : 6 – 113)

g, abab : ab x 5 + 495 – 100

h, 325512 : 33 – 7856

Câu 8: tìm kiếm X

a, X x 15 + X x 13 = 560 x 45

246 : X + 34 : X = 5

58 x X – 934 = 6722

14968 – X x 5 = 4968

b, X x 125 – X x 73 = 1196

360 : X – 126 : X = 6

X : 1234 = 127 (dư 360)

(X+2) + (X+2) + (X+2) = 42

c, (X + X x 2) : 34 = 504

2005 + X x 34 = 5337

XX – 2X x 2 + 68 = 100

199

a, 45 tấn = ……..kg

3 ngày = …….giờ

34 km = ……….m

4 km2 = …………m2

3tạ 6kg = ……….kg

4 tiếng = ……..phút

56 hm = ……….m

15 km2 = ………..m2

2yến 6kg = ……..kg

5 phút = …….giây

16 dam = ………m

5 dam2 = ………m2

450000kg = ……tấn

600 phút = ……giờ

123000m = …..km

50000 dam2 = …km2

145000g = ……...kg

144 giờ đồng hồ = ……ngày

203000dm = …..hm

55000000m2=….km2

450000kg =…….tấn

600 phút = ……giờ

123000m = …..km

90000 m2 = …..hm2

3 tấn 6kg = ……kg

2 ngày 5giờ = ….giờ

 

4m26dm2=…….m2

5 tạ + 23 yến = ….kg

5giờ6phút = … phút

 

7km2 = …………..m2

2 tạ : 8 = ….. Kg

¼ ngày = …… giờ

 

2/5 phút = ……giây

Câu 10: ko tính, hãy đối chiếu A cùng B

a, A = 2008 x 2008 B = 2007 x 2009

b, A = 2007 x 2007 B = 2004 x 2008

c, A = 1995 x 1995 B = 1994 x 1996

Câu 11: TBC số kilomet của nhị lớp trồng được là 136 cây. Lớp 4A trồng nhiều hơn thế nữa lớp 4B là 26 cây. Tính số cây từng lớp vẫn trồng

Câu 12: một tổ sản xuất trong 15 ngày đầu, hàng ngày làm được 30 sản phẩm. Vào 10 ngày sau, hàng ngày làm được 150 sản phẩm. Hỏi TB mỗi ngày tổ đó chế tạo được từng nào sản phẩm?

Câu 13: Một ruộng hình chữ nhật bao gồm nửa chu vi là 48m, chiều dài hơn nữa chiều rộng là 8m. Tính diện tích s ruộng đó?

Câu 14: Một ruộng hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 648m, chiều dài hơn chiều rộng lớn là 72m. TB 5m2 ruộng nhận được 10 kilogam thóc. Hỏi:

a, Ruộng đó thu được bao nhiêu kg thóc?

b, tín đồ ta chia đều số thóc đó vào 9 bao. Hỏi mỗi bao đựng được từng nào kg thóc?

c, Một ruộng hình vuông có cùng chu vi cùng với ruộng đó. Tính diện tích ruộng hình vuông?

Câu 15: Một ruộng hình chữ nhật tất cả chu vi là 148m, chiều rộng kém chiều dai là 12m. TB 3 m2 ruộng thu được 15 kilogam rau. Hỏi ruộng đó thu được bao nhiêu kg rau? Biết chào bán 1 kilogam sau chiếm được 15000đ. Tính số tiền nhận được khi chào bán hết số rau xanh đó?

Câu 16: Để lát nền một căn phòng người ta cần sử dụng hết 600 viên gạch hình vuông cạnh 30 cm. Tính diện tích căn phòng đó?

Câu 17: Để lát nền một căn phòng hình chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 5m, chiều rộng 4m, người ta cần sử dụng gạch men hình vuông cạnh 20 cm. Từng viên gạch men giá 27500đ. Tính số tiền mua gạch để lát đủ hộ gia đình đó?

Câu 18: Tích của hai số là 4780. Nếu cấp thừa số thứ nhất lên 5 lần, vượt số sản phẩm công nghệ hai lên gấp đôi thì tích mới là bao nhiêu ?

Câu 19: mến của nhị số là 4780. Thương biến hóa như làm sao nếu:

A, Số bị chia gấp lên 5 lần, giữ nguyên số chia

B, Số phân tách gấp lên 5 lần, không thay đổi số bị chia

Câu 20: một tổ công nhân trong hai ngày sửa được 3450m đường. Ngày thứ nhất sửa được ít hơn ngày vật dụng hai 170m đường. Hỏi mỗi ngày đội kia sửa được từng nào mét con đường ?

Câu 21: Tìm nhì số gồm tích bởi 5292, hiểu được nếu giữ nguyên thừa số đầu tiên và tăng quá số vật dụng hai thêm 6 đơn vị chức năng thì được tích mới bằng 6048?

Câu 22: kiếm tìm tích của nhị số, biết rằng nếu giữ nguyên thừa số thứ nhất và tăng vượt số sản phẩm hai lên 4 lần thì được tích mới bằng 8400?

Câu 23: TBC của ba số trường đoản cú nhiên tiếp tục là 6. Tìm cha số đó.

Câu 24: Tìm hai số chẵn tiếp tục biết tổng của chúng là 122.

Câu 25: tìm kiếm A bằng cách hợp lý : A = m x 2 + n x 2 + p x 2 với m = 350; n = 230; p. = 420.

Câu 26: Tìm hai số tất cả hiệu bởi 129, hiểu được nếu lấy số hạng thứ nhất cộng cùng với số hạng vật dụng hai rồi cùng với tổng của bọn chúng thì được 2010?

Câu 27: Một hình chữ nhật bao gồm chu vi bằng 88m. Nếu như tăng chiều rộng lên 8m thì hình chữ nhật biến chuyển hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật.

Câu 28: nhị số chẵn gồm tổng là 30. Tìm hai số kia biết thân chúng có 3 số lẻ.

Câu 29: Một shop có 1978m vải bao gồm 3 loại: xanh, trắng, đen. Biết số vải xanh hơn tổng số hai nhiều loại vải tê là 58m. Nếu giảm vải trắng đi 36m thì vải trắng bởi vải đen. Hỏi mỗi loại gồm bao nhiêu mét vải?

Câu 30: cho dãy số: 2; 5; 8; 11; …………. ; 26; 29.

a. Hàng số trên bao gồm bao nhiêu số hạng ?

b. Tính tổng dãy số đó ?

Câu 31: tìm kiếm X

(1 + 4 + 7 + ……….. + 100) : X = 17

Câu 32: Tổng của nhị số là 562. Nếu cấp dưỡng số thứ nhất 42 đơn vị chức năng thì được số máy hai. Tìm nhị số đó.

Câu 33: search số bị phân tách và số chia bé xíu nhất nhằm trong phép chia tất cả thương là 9 với số dư là 5.

Câu 34: tìm số bị phân chia biết số phân tách là 10, mến là 9 và số dư là số dư béo nhất có thể có.

Câu 35: nhì hộp bi có tổng số là 115 viên bi, biết rằng nếu cung ứng hộp trước tiên 8 viên, hộp thiết bị hai 17 viên thì nhị hộp có số bi bởi nhau. Hỏi thuở đầu mỗi hộp có bao nhiêu viên bi ?

Câu 36: Hãy viết toàn bộ các số thoải mái và tự nhiên có bốn chữ số nhưng tổng những chữ số của số đó bởi 4.

Câu 37: Điền vào ô trống làm thế nào cho tổng cha ô tiếp tục bằng 1000 ?

 

234

 

 

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

Câu 38: cha hình chữ nhật tất cả cùng chiều dài và chiều rộng. Xếp lại thành 1 hình vuông có cạnh 12 cm. Điền vào chỗ chấm

a. Cạnh BC vuông góc với các cạnh : ………………………………………………

b. Cạnh AB tuy vậy song với những cạnh : ………………………………………………

c. Diện tích s của hình vuông ABCD là: ……………………………………………..

d. Diện tích s của từng hình chữ nhât 1, 2, 3 là: ………………………………………

Câu 39: kể tên

Các góc vuông: .......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các cặp cạnh của góc vuông: ……………………………………………………………

Câu 40: nhắc tên:

Các góc vuông: .......................................................................................................................

……………………………………………………………………………………………..

Các góc nhọn: …………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc tù: ……………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

Các góc bẹt: ………………………………………………………………………………

DC vuông góc cùng với cạnh: ……………………………………………………………..…….

Các cặp cạnh tuy nhiên song: ……………………………………………………………………

III. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP HỌC KÌ 1 TOÁN 4 CÁC NĂM

Đề cưng cửng ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 4 năm 2020 - 2021 bao hàm chi tiết văn bản ôn tập và mẫu đề thi hẳn nhiên đáp án cho các em học viên tham khảo gắng được kết cấu đề thi, hệ thống lại các kiến thức đang học sẵn sàng cho bài thi cuối học tập kì 1 lớp 4 đạt hiệu quả cao.

Xem thêm: Khái Niệm Esports Và Lịch Sử Thể Thao Điện Tử Là Gì ? Giới Thiệu Về Esports: Esports Là Gì

Ngoài ra, những em học sinh hoặc quý phụ huynh còn có thể xem thêm đề thi học tập kì 1 lớp 4 cùng đề thi học tập kì 2 lớp 4 các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh, Khoa, Sử, Địa theo chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Gần như đề thi này được tìm kiếm Đáp Án học hỏi và tinh lọc từ các trường tiểu học trên cả nước nhằm đưa về cho học sinh lớp 4 phần nhiều đề ôn thi học tập kì quality nhất. Mời những em thuộc quý phụ huynh thiết lập miễn giá thành đề thi về và ôn luyện.