Câu 1. What vì chưng you study in these classes? Match items in column A with items in column B. Then write the sentences like the example.Câu 2. Read the texts about Mai và Ba in exercises 1 & 2 (in the student’s book). Then check the correct columns according lớn whether the information is true (T), false (F) or not given (NG).Câu 3. Make 10 sentences that you think are true about you & one of your classmates. Use adverbs and activities.Câu 4. Read these magic squaresCâu 5. Rearrange the


Câu 1. What vì chưng you study in these classes? Match items in column A with items in column B. Then write the sentences like the example.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 5

( Bạn học tập gì ở phần đông lớp này ? Nối những mục trong cột A với những mục vào cột B. Tiếp đến viết các câu như ví dụ.)

Example:

In Geography, we study the world rivers and mountain ranges.

 

Class

What you study

a)

Geography

How khổng lồ keep fit

b)

History

How to lớn use a computer

c)

Science

Plants và animals

d)

Computer Science

World events

e)

Physics

World rivers and mountain ranges

f)

Biology

How lớn speak, listen, read and write

g)

English

How to vày math problems

h)

Literature

How khổng lồ read stories and poems

i)

Math

How household appliances work

j)

Physical Education

How things work

Đáp án

In History, we study the World events. ( Trong định kỳ sử, shop chúng tôi nghiên cứu các sự kiện nắm giới.)

In Science, we study how things work. ( Trong Khoa học, shop chúng tôi nghiên cứu cách mọi đồ vật hoạt động.)

In Computer Science, we study how lớn use a computer. ( Trong khoa học Máy tính, shop chúng tôi nghiên cứu giúp cách sử dụng máy tính)

In Physics, we study how household appliances work. ( Trong đồ vật lý, công ty chúng tôi nghiên cứu phương pháp các sản phẩm gia dụng hoạt động.

In Biology, we study the plants và animals. ( Trong Sinh học, shop chúng tôi nghiên cứu giúp thực thiết bị và động vật.)

In English, we study how to lớn speak, listen, read và write. ( Trong giờ đồng hồ Anh, chúng ta học bí quyết nói, nghe, đọc và viết.)

In Literature, we study how khổng lồ read stories và poems. ( Trong Văn học, chúng tôi nghiên cứu giải pháp đọc truyện với thơ.)

In Math, we study how to bởi math problems. ( Trong toán học, shop chúng tôi nghiên cứu giúp làm gắng nào để gia công các vụ việc toán học.)

In Physical Education, we study how to lớn keep fit.( Trong Thể dục, cửa hàng chúng tôi nghiên cứu giúp làm nuốm nào để khỏe mạnh) 

 

Câu 2. Read the texts about Mai & Ba in exercises 1 và 2 (in the student’s book). Then kiểm tra the correct columns according to lớn whether the information is true (T), false (F) or not given (NG).

( Đọc những văn bạn dạng về Mai và bố trong bài xích tập 1 cùng 2 (trong sách của học sinh). Tiếp nối kiểm tra cột đúng đắn theo thông tin là đúng (T), sai (F) hay là không có thông tin (NG)

*

Đáp án 

*

Câu 3Make 10 sentences that you think are true about you và one of your classmates. Use adverbs và activities.

( Viết 10 câu mà chúng ta nghĩ là đúng so với bạn với một bàn sinh hoạt của bạn. Sử dụng các phó từ cùng hoạt động.)

Example:

I usually listen to music. ( Tôi hay nghe nhạc )

My friend never goes khổng lồ the art club. ( bạn tôi chưa khi nào tới câu lạc cỗ nghệ thuật)

 

 

ADVERBS

 

 

always

usually

often

sometimes

never

 

ACTIVITIES

listen to lớn music

( nghe nhạc)

go to lớn the art club

( tới câu lạc cỗ nghệ thuật)

do experiments

( làm cho thí nghiệm)

go khổng lồ the library

( tới thư viện)

use a computer

( sử dụng lắp thêm tính)

think Biology is boring

( suy nghĩ sinh học bi hùng chán)

fix the lights

( sửa chữa thay thế đèn)

write essays

( Viết văn)

learn lớn repair household appliances

( học sửa chữa đồ gia dụng)

go lớn school in the morning

( đi học vào buổi sáng)

do math problems

( giải vấn đề toán)

speak English in English lessons

( Nói tiếng anh trong lớp tiếng anh)

enjoy English classes

( mê say tiết học tập tiếng anh)

 

 Đáp án

Viết câu về việc bạn thường xuyên làm. Tiếp nối hỏi bằng hữu về những bài toán họ thường làm và viết câu về chúng ta của mình.

 

Câu 4. Read these magic squares. ( Đọc những ô vuông yêu thuật này.)

This is the oldest magic square. It is from a Chinese book, I Ching, and it dates from 2200 BC.

( Đây là hình vuông vắn ma thuật cổ nhất. Đó là xuất phát điểm từ một cuốn sách của Trung Quốc, I Ching, và nó có từ thời điểm năm 2200 TCN.)

4

9

2

3

5

7

8

1

6

This magic square is common in Asia. ( Hình vuông yêu thuật này thịnh hành ở Châu Á)

1

15

14

4

12

6

7

9

8

10

11

5

13

3

2

16

For each magic square địa chỉ cửa hàng the numbers : ( Đối cùng với mỗi hình vuông vắn ma thuật thêm những con số:)

a) horizontally ( theo mặt hàng ngang)

b) vertically ( theo mặt hàng dọc)

c) diagonally ( theo con đường chéo)

Example:

Four plus nine plus five plus sixteen equal thirty-four ( Bốn cùng với chín cộng với năm cùng mười sáu bằng cha mươi bốn) 

Gợi ý: 

a) three plus five plus sixteen equal twenty-four. ( ba cộng với năm cùng mười sáu bởi hai mươi bốn.)

b) nine plus five plus twenty-seven equal forty-one. ( chín cùng với năm cộng với nhị mươi bảy bằng bốn mươi mốt)

c) two plus five plus seventeen equal twenty-five. ( hai cùng với năm cộng với mười bảy bởi hai mươi lăm. ) 

 

Câu 5. Rearrange the words lớn make sentences. The first one is done for you.

( Sắp xếp những từ để sản xuất thành những câu. Ví dụ trước tiên được tiến hành cho bạn)

a) Saturday/ Physical Education/ they/ on/ have.

---> They have Physical education on Saturday

b) things/ lesson/ kind/ the/ teaches/ good/ this/ is/ story/ you/ that/ when/ happen/ are/ that.

c) always/ he/ a/ asks/ of/ lot/ in/ questions/ class.

d) twenty-minute/ after/ lessons/ we/ three/ break/ the/ a/ first/ have.

e) today/ ill/ because/ Ba/ staying/ is/ is/ home/ he/ at.

f) angry/ listening/ the/ students/ teacher/ the/ talking/ music/ is/ are/ class/ very/ because/ and/ to/ in.

Xem thêm: Kiểm Tra Giữa Kì 1 Lớp 4 Giữa Kì 1 Năm 2021, Đề Thi Giữa Kì 1 Lớp 4 Môn Toán Năm Học 2021

Đáp án

a) They have Physical education on Saturday ( Họ học thể dục vào sản phẩm 7)

c) He always asks a lot of questions in class. ( Anh ta luôn hỏi vô cùng nhiều câu hỏi trong lớp) 

d) We have a twenty-minute break after the three first lessions. ( CChúng ta có giờ ngủ giải lao nhị mươi phút sau 3 tiết học đầu tiên) 

e) tía is staying at trang chủ today because he is ill. ( bố thì đang ở nhà từ bây giờ vì anh ấy bị ốm)

f) The teacher is very angry because the students are talking và listening khổng lồ music in class. ( Giáo viên siêu tức giận vì học sinh nói vẫn chuyện cùng nghe nhạc trong tiếng học) 

 

Câu 6. Read Lan"s timetable on Friday & answer the following questions. The first one is done for you.

(Đọc thời hạn biểu của Lan vào thứ Sáu và vấn đáp những câu hỏi sau đây. Việc thứ nhất được tiến hành cho bạn)