Task 1. Mark (") the bức xúc for the words below.

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 7 unit 12

Đánh vết (") vào trọng âm của những từ dưới đây.

resource

poverty

stressful

gather

 

serious

littering

suppose

renewable

 

describe

recycle

pollution

disease

 

Lời giải bỏ ra tiết:

Key - Đáp án:

re"source

"poverty

"stressful

"gather

 

"serious

"littering

su"ppose

re"newable

 

des"cribe

re"cycle

po"llution

di"sease


bài bác 2

Task 2. Mark (") the bức xúc for the underlined words. Then practise saying them.

Đánh dấu (") vào trọng âm của những từ gạch ốp chân. Đọc những từ đó.

1. There are more problems in the slums than in the wealthy areas.

2. The beaches in the south of Brazil are so peaceful.

3. Which citv in vour country is the most expensive?

4. Our đô thị will have lớn find a solution to reduce traffic jams.

5. People move lớn big cities for a better standard of living.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Cao Đẳng Y Tế Bình Dương Tuyển Sinh 2020 Chính Thức

Lời giải bỏ ra tiết:

Key - Đáp án:

1. "problems, "wealthy 

2. Bra"zil, "peaceful

3. "country, ex"pensive

4. so"lution, "traffic

5. "People, "standard

cultureldjazair2007.com


*
Bình luận
*
chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
3.9 trên 9 phiếu
Bài tiếp theo sau
*


Luyện bài Tập Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 7 new - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*


TẢI app ĐỂ coi OFFLINE


*
*

× Báo lỗi góp ý
vụ việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp cultureldjazair2007.com


gởi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn đã áp dụng cultureldjazair2007.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


gởi Hủy bỏ

Liên hệ | chế độ

*

*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cultureldjazair2007.com gởi các thông báo đến chúng ta để nhận thấy các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.