Giải sách bài tập tiếng Anh 6 Unit 1: My new school

Giải sách bài xích tập giờ Anh 6 Unit 1: My new school

Với giải sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Unit 1 : My new school sách Kết nối trí thức hay nhất, rõ ràng Tiếng Anh 6 Tập 1 để giúp đỡ học viên dễ dãi làm bài bác tập về đơn vị trong SBT tiếng Anh 6 .

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 6 unit 1

Quảng cáo


Quảng cáo

A. Pronunciation (trang 3 SBT giờ Anh lớp 6)

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. (Hãy kiếm tìm từ tất cả phần gạch men chân được phân phát âm khác. Đọc to những từ)


1. A. Study B. Lunch C. Subject D. Computer2. A. Calculator B. Classmate C. Fast D. Father3. A. School B. Teaching C. Chess D. Chalk4. A. Smart B. Sharpener C. Grammar D. Star5. A. Compass B. Homework C. Someone D. Wonderful

Đáp án với giải thích:

1. Đáp án DCác đáp án A, B, C phân phát âm là / ʌ /, câu trả lời D phạt âm là / ju : /2. Đáp án ACác câu trả lời B, C, D phạt âm là / ɑː /, câu trả lời A phát âm là / æ /3. Đáp án ACác giải đáp B, C, D vạc âm là / tʃ /, câu trả lời A vạc âm là / k /4. Đáp án CCác lời giải A, B, D vạc âm là / ɑː /, lời giải C phân phát âm là / ə /5. Đáp án BCác lời giải A, C, D phát âm là / ʌ /, lời giải B phát âm là / əʊ /

Exercise 2. Give the names of the following. Then read the words abloud (The first letter(s) of each word is/ are given) (Hãy đưa ra tên các vật sau. Tiếp nối đọc to những từ. Kí từ thứ nhất của từng từ đã được đến sẵn)


*

Đáp án:

1. Compass ( cái com-pa )2. điện thoại cảm ứng ( năng lượng điện thoại chạm màn hình mưu trí )3. Star ( ngôi sao 5 cánh 5 cánh )4. Rubber ( dòng tẩy )5. Carton ( thùng cát-tông )6. Monday ( trang bị Hai )

B. Vocabulary & Grammar (trang 4 – 5 SBT giờ đồng hồ Anh lớp 6)

Exercise 1. Circle A, B, C, or D for each picture (Hãy chọn giải đáp A, B, C hoặc D cho mỗi bức hình)

*


Đáp án:

1. Đáp án BWriting ( viết )2. Đáp án A

Playing the piano (chơi bầy pi-a-no)3. Đáp án CPhysics experiment ( thí nghiệm đồ vật Lí )4. Đáp án ADinner time ( ban đêm )5. Đáp án BSchool things ( đồ vật ở trường học tập )


Exercise 2. Underline the right word in brackets khổng lồ complete each sentence (Hãy gạch ốp chân từ đúng trong những ngoặc để chấm dứt mỗi câu)

1. The students at my school can ( vị / have / study ) quietly in the library in the afternoon .2. My grandma ( pays / does / studies ) morning exercise every day .3. We don’t usually ( play / have / study ) homework on Saturday .4. Vì you often ( play / vị / have ) team games during the break ?5. I have two tests tomorrow, but I don’t have much time lớn ( vày / have / study ) .6. On our school’s farm, there are a lot of things for us to lớn ( play / vì chưng / have ) at weekends .

Đáp án và giải thích:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân sản phẩm trắc nghiệm lớp 6 trên khoahoc.vietjack.com

Đã có app VietJack trên điện thoại cảm ứng thông minh thông minh, giải bài tập SGK, SBT biên soạn văn, Văn mẫu, Thi trực tuyến, bài xích giảng …. Không rước phí. Tải ngay vận dụng trên app android và quả táo .

*
*

Nhóm học tập facebook miễn giá tiền cho teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi shop chúng tôi miễn tầm giá trên social facebook với youtube:

Theo dõi cửa hàng chúng tôi miễn giá tiền trên mạng xã hội facebook và youtube:Loạt bài xích giải sách bài bác tập giờ Anh lớp 6 hay nhất dựa trên đề bài bác và hình ảnh của sách bài tập giờ Anh lớp 6 Tập 1, Tập 2 cuốn sách Kết nối học thức với cuộc sống ( NXB Giáo dục huấn luyện và giảng dạy ). Bản quyền giải sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 trực thuộc VietJack, nghiêm cấm các hành vi sao chép mà không được xin phép .

Xem thêm: Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Unit 2 Life In The Countryside

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các comment không tương xứng với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.