Học tác dụng cao bằng cách đăng ký Thành viên VIP
*
- Đăng kí VIP
*

*
học lớp khác

Con đường tứ duy :

Ta hiểu như sau: Khi mang lại $OH^-$vào dung dịch cất $Al^3+$ nó sẽ làm cho hai nhiệm vụ

Nhiệm vụ 1: Đưa kết tủa lên cực đại $Al^3++3OH^- o Alleft( OH ight)_3$

Nhiệm vụ 2 : kết hợp kết tủa $Alleft( OH ight)_3+OH^- o AlO_2^-+2H_2O$

Trường hòa hợp 1: cho biết thêm $n_Al^3+= ext a$mol và$n_OH^-~= ext b$ mol, tính số mol kết tủa:

Các làm phản ứng xảy ra:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

Al(OH)3 + OH- → - (2)


Phương pháp:

+ nếu như b ≤ 3a thì kết tủa không bị hoà tan cùng $n_Al(OH)_3=fracb3,,mol$

+ nếu như 3a 3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

a → 3a → a 

Al(OH)3 + OH- → - (2)

b - 3a ← b - 3a

=> $n_Alleft( OH ight)_3= ext 4a-b,,mol$

+ ví như b ≥ 4a thì kết tủa bị hoà tan trả toàn


Phương pháp: Đặt nAl3+ = a và nAl(OH)3 = b (b 3+ dư chỉ xảy ra 1 phản ứng:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

3b ← b

=> số mol OH- dùng nhỏ dại nhất = 3b mol

+ kỹ năng thứ 2: ví như Al3+ hết xẩy ra 2 bội nghịch ứng:

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

a → 3a → a

Al(OH)3 + OH- → - (2)

a - b → a – b

=> số mol OH- dùng lớn nhất = 4a - b mol


*

+ nếu như đề bài xích yêu mong tính nOH- min thì nOH- = 3b.

Bạn đang xem: Bài tập nhôm và hợp chất của nhôm

+ ví như đề bài bác yêu mong tính nOH- max thì nOH- = 4a - b

+ nếu đề bài chỉ yêu ước tính nOH- thì ta yêu cầu lấy tác dụng 2 tài năng trên.


Trường đúng theo 3: muối bột Al3+ tính năng với hỗn hợp kiềm, nung kết tủa.

+ Nếu hóa học rắn sau khoản thời gian nung là Al2O3 tất cả nAl2O3 = c thì nAl(OH)3 = b = 2c

Bài toán trở về trường thích hợp 2.

Trường vừa lòng 4: Biết nOH- = a; nAl(OH)3 = b nhưng 3b Al3+ = c. Tính c.

Xem thêm: Lực Đàn Hồi Là Gì, Đặc Điểm Và Ví Dụ Về Lực Đàn Hồi, Lực Đàn Hồi Của Lò Xo Là Gì


Phương pháp: vì chưng 3b 3+ + 3OH- → Al(OH)3 (1)

c ← 3c ← c

Al(OH)3 + OH- → - (2)

c – b ← c – b

=> $sumn_OH^-= ext 4c ext - ext b ext = ext a$


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.