Giải Hóa 12 bài bác 1 giúp các em học viên nắm vững vàng được kiến thức về bí quyết chung, tính chất hóa học tập của Este. Đồng thời giải nhanh được các bài tập Hóa 12 chương 1 trang 7.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 12 trang 7

Giải bài bác tập Hóa 12 bài bác 1 trước khi tới trường các em gấp rút nắm vững kỹ năng hôm sau sinh hoạt trên lớp vẫn học gì, đọc sơ qua về ngôn từ học. Đồng thời giúp thầy cô tham khảo, nhanh chóng soạn giáo án cho học sinh của mình. Vậy sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm tại đây.

Tóm tắt định hướng Hóa 12 bài bác 1 Este

1. Cách làm chung của este là RCOOR".

a. Este no, đối kháng chức: CnH2nO2 (n ≥ 2)

b. Este ko no đối kháng chức:

Este đối chọi chức, mạch hở, ko no: CmH2m+2-2kO2 (k là số link pi, k ≥ 2)


c. Este nhiều chức:

Este tạo do axit đơn chức và rượu nhiều chức gồm dạng: (RCOO)mR’

Este tạo vày rượu đối chọi chức với axit nhiều chức gồm dạng: R (COOR’)m

Este tạo thành bời axit nhiều chức R(COOH)n với ancol đa chức R’(OH)m bao gồm dạng: Rm(COO)nmR’n

2. Danh pháp este

Gốc Hiđrocacbon + thương hiệu anion gốc axit (đổi đuôi ic thành đuôi at).

3. đặc điểm hóa học tập este

a. Bội nghịch ứng thủy phân môi trường Axit (H+)

R-COO-R" + H-OH ⇋ R-COOH + R"-OH

b. Phản ứng thủy phân môi trường Bazơ (OH-)

R-COO-R" + NaOH ⟶ R-COONa + R"-OH

Một số bội phản ứng Este quánh biệt

Este X + NaOH ⟶ 2 muối hạt + H2O

c. Phản nghịch ứng Este cất gốc ko no

• phản nghịch ứng H2 (xt, Ni, to)

• làm phản ứng trùng hợp (tạo polime)

4. Điều chế este

a. Triển khai phản ứng este hóa thân ancol với axit

RCOOH + R’OH ⟶ RCOOR’ + H2O

b. Triển khai phản ứng cùng giữa axit cùng hidrocacbon ko no

CH3COOH + C2H2 ⟶ CH3COOCH=CH2

c. Tiến hành phản ứng thân phenol cùng anhidrit axit

(CH3CO)2O + C6H5OH ⟶ CH3COOH + CH3COOC6H5


Giải bài bác tập Hóa 12 bài bác 1 Este

Câu 1

Hãy điền chữ Đ (đúng) hoặc S (sai) trong mỗi ô trống bên cạnh các câu sau:

a) Este là thành phầm của bội phản ứng giữa axit với ancol.

b) Este là hợp chất hữu cơ trong phân tử gồm nhóm COO-.

c) Este no, 1-1 chức, mạch hở tất cả công thức phân tử CnH2nO2, với n≥2.

d) Hợp chất CH3COOC2H5 thuộc một số loại este.

e) sản phẩm của làm phản ứng giữa axit với ancol là este.

Gợi ý đáp án

a) S vày có một số este được pha chế bằng phương pháp điều chế riêng, ví dụ: vinyl axetat.

b) S vị phân tử este không có nhóm COO- (chỉ có RCOO-)

c) Đ

d) Đ

e) S bởi axit rất có thể là axit vô cơ. Câu đúng buộc phải là: "Sản phẩm của phản ứng giữa axit cacboxylic với ancol là este."

Câu 2

Ứng với bí quyết C4H8O2 gồm bao nhiêu este là đồng phân của nhau?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Có 4 đồng phân của este C4H8O2.

Câu 3

Chất X bao gồm CTPT C4H8O2. Lúc X công dụng với hỗn hợp NaOH sinh ra chất Y có công thức C2H3O2 Na. Công thức kết cấu của X là:

A. HCOOC3H7

B. C2H5COOCH3

C. CH3COOC2H5

D. HCOOC3H5

Gợi ý đáp án

Đáp án C.

Y tất cả CTPT C2H3O2Na => CTCT của Y là CH3COONa


Như vậy X là: CH3COOC2H5

Câu 4

Khi thủy phân este X có công thức phân tử C4H8O2 trong dung dịch NaOh thu được tất cả hổn hợp 2 hóa học hữu cơ Y, Z trong số ấy Z bao gồm tỉ khối khá so cùng với H2 bởi 23. Tên của X là:

A. Etyl axetat

B. Metyl axetat.

C. Metyl propionat

D. Propyl fomat.

Gợi ý đáp án

Đáp án A.

Vì Z bao gồm tỉ khối hơi so cùng với H2 yêu cầu suy ra Z có thể ở dạng hơi. Bởi đó, Z là rượu.

CTPT của este X gồm dạng CnH2nO2 đề nghị X là este no đơn chức mạch hở. Vì chưng đó, Z là rượu no đối kháng chức. Call CTPT của Z là CmH2m + 2O

Ta có:

dZ/H2 = MZ/MH2 = 23 => MZ = 23.2 = 46

MZ = 14m + 18 = 46 => m = 2

Do đó: Z là: C2H5OH => X là: CH3COOC2H5

Câu 5

Phản ứng thủy phân của este trong môi trường axit và môi trường bazơ không giống nhau ở điểm nào?

Gợi ý đáp án

Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là bội phản ứng thuận nghịch, este vẫn còn, nổi lên trên mặt phẳng dung dịch.

CH3COOC2H5 + H2O

*
CH3COOH + C2H5OH

Phản ứng thủy phân este trong môi trường thiên nhiên kiềm là phản nghịch ứng một chiều, este bội phản ứng hết.Phản ứng này còn gọi là phản ứng xà phòng hóa.

CH3COOC2H5+ NaOH

*
CH3COONa + C2H5OH

Câu 6

Đốt cháy trọn vẹn 7,4 gam este X đơn chức thu được 6,72 lít CO2 (đktc) cùng 5,4 gam nước.

a) xác định công thức phân tử của X.

b) Đun 7,4 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ cho đến lúc phản ứng hoàn toàn thu được 3,2 gam ancol Y và một lượng muối Z. Viết công thức cấu trúc của X với tính khối lượng của Z.

Gợi ý đáp án

a) Ta có:

nCO2 = 6,72/22,4 = 0,3 mol

nH2O = 5,4/27 = 0,3 mol

Vì nCO2 = nH2O => X là este no 1-1 chức mạch hở. Gọi CTPT của este X là CnH2nO2


CnH2nO2 + (3n-2)/2 O2 → nCO2 + nH2O

n este = 0,3/n => Meste = 7,4/0,3/n = 74/3n

⇔ 3(14n + 32) = 74n => n = 3

=> công thức phân tử của este X là C3H6O2

b) Ta có:

nx = 7,4/74 = 0,1 (mol)

Gọi CTPT của X là RCOOR1.

Xem thêm: Thực Hành: Lập Quy Trình Công Nghệ 11 Bài 18 Thực Hành Hình Thứ 3

RCOOR1 + NaOH → RCOONa + R1OH

nR1OH = nX = 0,1.

Y là rượu R1OH, Z là muối bột RCOONa

Vì este X là no 1-1 chức bắt buộc Y cũng là rượu no đối chọi chức. Gọi CTPT của Y là CmH2m+2O