Dưới đấy là tài liệu Ôn tập Chương 2 Nitơ - Photpho được cultureldjazair2007.com soạn và tổng phù hợp với bám gần cạnh chương trình SGKcung cung cấp nội dung những bài học, chỉ dẫn giải bài tập trong SGK, phần trắc nghiệm online có đáp án và lí giải giải cố gắng thể, chi tiết nhằm giúp những em hoàn toàn có thể tham khảo và so sánh với đáp án trả lời của mình. Bên cạnh đó cácđề chất vấn Chương 2 được tổng hợp và sưu tầm từ khá nhiều trường trung học phổ thông khác nhau, các em rất có thể tải file về tham khảo cũng như làm bài thi trực đường trên khối hệ thống để được chấm điểm trực tiếp, tự đó đánh giá được năng lực của bạn dạng thân để sở hữu kế hoạch ôn tập hiệu quả.cultureldjazair2007.comhi vọng đấy là tài liệu hữu ích giúp những em ôn tập hiệu quả. Chúc các em học tập tốt.

Bạn đang xem: Bài tập hóa 11 chương 2


AMBIENT

Đề cưng cửng ôn tập hóa học 11 Chương 2

A. Nắm tắt lý thuyết


1. Đơn hóa học Photpho
Photpho
Cấu hình e1s22s22p63s23p3
Độ âm điện2,19
Cấu tạo phân tửP đỏ và p. Trắng → CTPT : P
Mức oxi hóa-3, 0, +3, +5
Tính chất hóa học

Tính oxi hóa : + KL, H2

Tính khử : + O2, Cl2.

P trắng hoạt động hơn p đỏ

2. Axit Photphoric với muối Photphat

Axit H3PO4

Muối photphat

Tính chất vật lí

Tinh thể vào suốt, tonc=52,5oC háo nước → dễ chảy rữa, dd H3PO4không màu.

Tan nội địa theo bất kỳ tỉ lệ nào.


Muối đihiđrophotphat (H2PO4-) tan

Muối HPO42-, PO43-của kim loại Na, K, NH4+tan


Tính chấthóa học

Axit trung bình, bố nấc có đặc thù chung của axit , tác dụng với dd kiềm cho 3 các loại muối H2PO4-, HPO42-, PO43-

Không tất cả tính Oxi hóa

Có không thiếu tính chất bình thường của muối

Khó nhiệt độ phân

Nhận biết ion PO43-

Thuốc thử: dung dịch AgNO3→ Ag3PO4↓ vàng

3. Amoniac với muối amoni
Amoniac (NH3)Muối amoni (NH4+)
Tính hóa học hóa học

Tính bazơ yếu

Tính khử

Tác dụng cùng với kiềm

Phản ứng nhiệt độ phân.

Điều chế

N2+ 3H2

*
NH3

NH4++OH-NH3

NH3+ H+→ NH4+
Nhận biếtDùng quỳ tím độ ẩm → hóa xanhDùng hỗn hợp kiềmkhí làm quỳ độ ẩm hóa xanh.
4. Axit nitric với axit photphoric
Axit nitric(HNO3)Axit photphoric(H3PO4)
Tính chất hóa học

Axit mạnh dạn có rất đầy đủ tính chất chung của axit.

Chất thoái hóa mạnh:

Tác dụng với đa số kim loại.

Tác dụng với một số phi kim.

Tác dụng với khá nhiều hợp chất cótính khử.

Axit trung bình, cha nấc có t/c thông thường của axit

Không có tính Oxi hóa

5. Muối bột nitrat cùng muối photphat
Muối nitrat (NO3-)Muối photphat
Tính chất hóa học

Phân bỏ nhiệt:

- M: K → Ca

M(NO3)n→ M(NO2)n+ n/2O2

- M: Mg → Cu

2M(NO3)n→ M2On+ 2nNO2+ n/2O2

- M: sau Cu

M(NO3)n→ M+ nNO2+ n/2O2

Có đặc điểm chung của muối.

Khó bị nhiệt phân.


Nhận biết: dùng dd AgNO3.Hiện tượng: kết tủa xoàn Ag3PO4

B. Bài xích tập minh họa


Bài 1:

Lập những phương trình hoá học sau sinh sống dạng phân tử cùng ion thu gọn:

a) NH3+ CH3COOH → ...

b) (NH4)3PO4→ H3PO4+ ...

c) Zn(NO3)2→ ...

d) K3PO4+ Ba(NO3)2→ ...

e) Ca(H2PO4)2+ Ca(OH)2→ ...

(Tỉ lệ 1:1)

Hướng dẫn:

a) NH3+ CH3COOH → CH3COONH4

b) (NH4)3PO4→ H3PO4+ 3NH3

c) Zn(NO3)2→ZnO + 2NO2+ 1/2O2

d) 2K3PO4+ 3Ba(NO3)2→ Ba3(PO4)2↓ + 6KNO3

e) Ca(H2PO4)2+ Ca(OH)2→ 2CaHPO4+ 3H2O

(Tỉ lệ 1:1)

Bài 2:

Cho 60 gam các thành phần hỗn hợp Cu cùng CuO tan hết trong 3 lit dung dịch HNO31M, nhận được 13,44 lit khí NO(đkc). Tính xác suất của Cu trong các thành phần hỗn hợp và tính độ đậm đặc mol của axit trong hỗn hợp thu được?

Hướng dẫn:

3Cu + 8HNO3→ 3Cu(NO3)2+ 2NO + 4H2O (1)

CuO + 2HNO3→ Cu(NO3)2+ H2O (2)

(eginarrayl n_Cu = frac3.n_NO2 = frac3.frac13,4422,42 = 0,9(mol)\ o m_Cu = 64.0,9 = 57,6g endarray)

⇒(n_HNO_3(1) = frac0,9.83 = 2,4mol)

⇒ mCuO= 60-57,6=2,4g⇒(n_CuO = frac2,480 = 0,03mol)

⇒(n_HNO_3(2) = 0,03.2 = 0,06mol)

Tổng số mol HNO3phản ứng=2,4 + 0,06=2,46mol

Số mol HNO3ban đầu=3.1= 3 mol

⇒Số mol HNO3còn lại=3-2,46= 0,54mol

Xem thể tích hỗn hợp không đổi, nồng độ axit còn sót lại sau phản ứng:(C_M = frac0,543 = 0,18M)

Bài 3:

Từ 10m3hỗn hòa hợp N2và H2lấy theo tỉ trọng 1:3 về thể tích, rất có thể sản suất được bao nhiêu m3amoniac? Biết rằng công suất chuyển hoá là 95% (các khí đo sống đktc)

Hướng dẫn:

H=95% ⇒ Thể tích hỗn hợp tham gia chế tác sản phẩm:

(V_hh = frac10.95100 = 9,5(m^3))

Tỉ lệ(V_N_2:V_H_2 = 1:3)bằng tỉ lệ thành phần trong phản ứng

N2+ 3H2(leftrightarrows)2NH3

(V_N_2 = frac1.9,54 = 2,375(m^3));(V_NH_3 = 2.2,375 = 4,75(m^3))

Trắc nghiệm hóa học 11 Chương 2

Đề kiểm tra Hóa học 11 Chương 2

Trắc nghiệm online hóa học 11 Chương 2 (Thi Online)

Phần này các em được thiết kế trắc nghiệm online cùng với các thắc mắc để kiểm tra năng lực và tiếp đến đối chiếu hiệu quả từng câu hỏi.

Xem thêm: Định Nghĩa Mô Phân Sinh Là Gì ? Mô Phân Sinh

Đề đánh giá Hóa học 11 Chương 2 (Tải File)

Phần này những em có thể xem online hoặc mua file đề thi về tìm hiểu thêm gồm đầy đủ câu hỏi và câu trả lời làm bài.

Lý thuyết từng bài chương 2 và giải đáp giải bài bác tập SGK

Lý thuyết chất hóa học 11 Chương 2Giải bài xích tập SGK chất hóa học 11 Chương 2

Trên đó là nội dung đề cương ôn tập Hóa 11 Chương 2. Mong muốn với tài liệu này, những em sẽ giúp các em ôn tập và hệ thống lại kỹ năng và kiến thức thật tốt. Để thi online và sở hữu file đề thi về máy những em vui mừng đăng nhập vào trang cultureldjazair2007.comvà ấn chọn chức năng "Thi Online" hoặc "Tải về".Ngoài ra, những em còn có thể share lên Facebook nhằm giới thiệu đồng đội cùng vào học, tích điểm thêm điểm HP và có cơ hội nhận thêm nhiều phần quà có mức giá trị từ HỌC247 !