chất hóa học 12 Sinh học 12 lịch sử dân tộc 12 Địa lí 12 GDCD 12 technology 12 Tin học tập 12
Lớp 11
chất hóa học 11 Sinh học tập 11 lịch sử 11 Địa lí 11 GDCD 11 technology 11 Tin học tập 11
Lớp 10
chất hóa học 10 Sinh học 10 lịch sử 10 Địa lí 10 GDCD 10 technology 10 Tin học 10
Lớp 9
chất hóa học 9 Sinh học 9 lịch sử dân tộc 9 Địa lí 9 GDCD 9 technology 9 Tin học tập 9 Âm nhạc và mỹ thuật 9
Lớp 8
chất hóa học 8 Sinh học tập 8 lịch sử dân tộc 8 Địa lí 8 GDCD 8 technology 8 Tin học 8 Âm nhạc với mỹ thuật 8
Lớp 7
Sinh học tập 7 lịch sử dân tộc 7 Địa lí 7 Khoa học tự nhiên và thoải mái 7 lịch sử dân tộc và Địa lí 7 GDCD 7 công nghệ 7 Tin học tập 7 Âm nhạc cùng mỹ thuật 7
lịch sử vẻ vang và Địa lí 6 GDCD 6 technology 6 Tin học tập 6 HĐ trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Âm nhạc 6 mỹ thuật 6
Chương I: xê dịch cơ Chương II: Sóng cơ với sóng âm Chương III: cái điện luân chuyển chiều

Câu hỏi 1 : Trong động cơ không đồng nhất 3 pha, call f1, f2, f3, thứu tự là tần số của chiếc điện luân chuyển chiều tía pha, tần số của trường đoản cú trường con quay tại tâm O cùng tần số tảo của rô to. Tóm lại nào sau đó là đúng?

A f3= f1. B f1= f2. C f13. D f2= f3.

Bạn đang xem: Bài tập có đáp án động cơ không đồng bộ ba pha ppsx


Câu hỏi 2 : Điều nào sau đấy là sai khi nói về động cơ không đồng bộ ba pha?

A từ bỏ trường tảo trong hộp động cơ là kết quả của việc áp dụng dòng năng lượng điện xoay chiều một phaB chuyển đổi điện năng thành tích điện khácC hoạt động dựa trên hiện tại tượng cảm ứng điện trường đoản cú và sử dụng từ trường quay.D bao gồm hai phần tử chính là roto và stato. 

Câu hỏi 3 : vào mạch tía pha, các suất điện động mắc theo mạng hình sao, những tải mắc theo như hình sao thì năng lượng điện áp dây (điện áp giữa hai dây) so với năng lượng điện áp trộn (điện áp giữa hai cực của mỗi pha nguồn) là :

A Udây = 3 Upha B  Udây =(sqrt3) Upha C Udây = (1over3) Upha D  Udây = (1oversqrt3) Upha 

Câu hỏi 4 : Một động cơ điện luân chuyển chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng 220V, hệ số công suất của động cơ là 0,8. Biết điện trở thuần của các cuộn dây của máy là 44Ω. Công suất có ích của động cơ là 77W. Hiệu suất của động cơ là:

A 90%B 92,5%C 87,5%D 80%

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án C

Cách giải:

Công suất của động cơ = công suất toả nhiệt + công suất có ích của động cơ

(Leftrightarrow UIcos varphi = I^2R + 77 Leftrightarrow 220.I.0,8 = 44I^2 + 77 Leftrightarrow 44I^2 - 176I + 77 = 0 Rightarrow left< matrix I = 3,5A hfill cr I = 0,5A hfill cr ight.)

+ TH2: I = 0,5A (Rightarrow phường = 220.0,5.0,8 = 88W Rightarrow H = frac7788.100\% = 87,5\% )

=> Chọn C


Câu hỏi 5 : Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ hiệu suất 1,5 kW với có hiệu suất 80%. Công suất cơ học do bộ động cơ sinh ra trong 30 phút khi đụng cơ vận động là

A 2,16.103 J.B 4,32.103 J. C 4,32.106 J. D 2,16.106 J.

Lời giải chi tiết:

Đáp án D

+ Công cơ học tập mà hộp động cơ sinh ra trong khoảng 30 phút (A = 0,8.P.t = 0,8.1500.1800 = 2,16.10^6,,J)


Câu hỏi 6 : Một hộp động cơ điện luân chuyển chiều hoạt động bình thường với điện áp hiệu dụng bằng 200 V cùng cường độ loại điện hiệu dụng bằng 0,5 A. Nếu năng suất tỏa nhiệt độ trên dây quấn là 8W và hệ số hiệu suất của bộ động cơ là 0,8 thì hiệu suất của động cơ là

A 86 %.B  90%.C 75%. D 80%. 

Lời giải đưa ra tiết:

Công suất tiêu tốn của đụng cơ p = UIcosφ = 80W

Công suất tỏa nhiệt ∆P trên dây quấn là năng suất hao tổn phí nên công suất của cồn cơ

 (H = fracP - Delta PP = 1 - frac880 = 0,9left( 90\% ight))

Chọn B


Câu hỏi 7 : Một phân xưởng cơ khí thực hiện một bộ động cơ điện chuyển phiên chiều có công suất 80%. Khi cồn cơ chuyển động nó hình thành một hiệu suất bằng 7,5 kW. Biết rằng, hằng ngày động cơ hoặt đụng 8 giờ đồng hồ và mức giá của một trong những điện công nghiệp là 2000 đồng. Vào một mon (30 ngày), số tiền điện mà phân xưởng đó đề nghị trả mang lại ngành năng lượng điện là

A 2.700.000 đồng B 1.350.000 đồng.C 5.400.000 đồng. D 4.500.000 đồng

Lời giải chi tiết:

Điện năng tiêu tốn của động cơ điện luân chuyển chiều trọng 1 tháng (30 ngày)

 (A = Pt = P_i over H.t = 7,5 over 0,8.8.30 = 2250left( kWh ight))

Số tiền mà phân xưởng đề xuất trả

N = A. 2000 = 2250. 2000 = 4.500.000 đồng

Chọn D


Câu hỏi 8 : Một động cơ điện xoay chiều hoạt động bình thường với năng lượng điện áp hiệu dụng 220V, cường độ chiếc điện hiệu dụng 0,5 A cùng hệ số công suất của bộ động cơ là 0,8. Biết rằng công suất hao tổn phí của bộ động cơ là 11 W. Hiệu suất của bộ động cơ (tỉ số giữa năng suất hữu ích và năng suất tiêu thụ toàn phần) là.

A 80 % B 90 % C  92,5 % D  87,5 %

Lời giải chi tiết:

Công suất tiêu tốn của đụng cơ phường = UIcosφ = 220.0,5.0,8 = 88W

Hiệu suất của bộ động cơ (H = P_i over P_tp = 88 - 11 over 88 = 0,875 = 87,5\% )

Chọn D


Câu hỏi 9 : Một bộ động cơ điện xoay chiều sản xuất ra một hiệu suất cơ học 8,5 kW và có năng suất 85%. Mắc bộ động cơ với cuộn dây rồi mắc chúng nó vào mạng năng lượng điện xoay chiều. Biết chiếc điện có mức giá trị hiệu dụng 50 A với trễ pha so với điện áp nhị đầu động cơ là 300. Điện áp nhị đầu cuộn dây có mức giá trị hiệu dụng 125 V với sớm trộn so với loại điện là 600. Xác minh điện áp hiệu dụng của mạng điện?

A 331 V.B 345 V. C 231 V. D  565 V.

Lời giải bỏ ra tiết:

Đáp án B

+ trình diễn vecto các điện áp.

Hiệu suất của hộp động cơ (H = A over P o phường = A over H = 8,5 over 0,85 = 10kW)

→ Điện trở trong của hộp động cơ (R_dc = P over I^2 = 10000 over 50^2 = 4Omega o Z_dc = R over cos 30^0 = 8 over sqrt 3 Omega )

=> (U_dc = I.Z_dc = 50.8 over sqrt 3 = 400 over sqrt 3 V)

+ tự giản đồ vật vecto, ta thấy rằng góc phù hợp với (overrightarrow U_dc ) và (overrightarrow U_d ) là 1500

 

*

 ( o U = sqrt 125^2 + left( 400 over sqrt 3 ight)^2 - 2.125.400 over sqrt 3 cos 150^0 = 345V)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 10 : Một động cơ điện luân phiên chiều hoạt động bình thường với năng lượng điện áp hiệu dụng 220V, cường độ chiếc điện hiệu dụng 0,5 A và hệ số hiệu suất của bộ động cơ là 0,85 . Biết rằng hiệu suất hao mức giá của động cơ là 9 W. Hiệu suất của hộp động cơ (tỉ số giữa công suất hữu ích và hiệu suất tiêu thụ toàn phần) là

A 92,5%B 90,4% C 87,5 % D 80%

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Áp dụng cách làm tính công suất và hiệu suất của động cơ


Lời giải chi tiết:

Đáp án B

+ năng suất của hộp động cơ (P = UIcos varphi = 220.0,5.0,85 = 93,5W)

=>Hiệu suất của bộ động cơ (H = P - A over P = 93,5 - 9 over 93,5 = 0,904)


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 11 : Một hộp động cơ điện gồm ghi 220V- 176W, hệ số năng suất bằng 0,8 được mắc vào mạch điện tất cả điện áp hiệu dụng 380V. Để hễ cơ hoạt động bình thường, nên mắc hễ cơ nối tiếp với một năng lượng điện trở thuần có giá trị:

A 180W B 300W C 220W D  176W

Đáp án: A


Phương pháp giải:

Sử dụng giản thiết bị vecto cùng định lí hàm số cos vào tam giác


Lời giải đưa ra tiết:

Đáp án A

*
 

Ta có: (U^2 = U_d^2 + U_R^2 + 2U_dU_R.cos varphi Leftrightarrow U_R^2 + 352U_R - 96000 = 0 Leftrightarrow U_R = 180V)

Công suất của đụng cơ: (P_d = U_dIcos varphi Rightarrow I = fracP_dU_dcos varphi = frac176220.0,8 = 1A)

=> Điện trở thuần có giá trị: (R = fracU_RI = frac1801 = 180Omega )


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 12 : Nối hai rất của một đồ vật phát năng lượng điện xoay chiều một pha vào nhị đầu đoạn mạch AB tất cả điện trở thuần R mắc thông liền với cuộn cảm thuần. Làm lơ điện trở các cuộn dây của dòng sản phẩm phát. Lúc roto của sản phẩm quay rất nhiều với tốc độ n vòng/phút thì cường độ chiếc điện hiệu dụng trong đoạn mạch là 1A. Khi roto của sản phẩm quay các với vận tốc 3n vòng/phút thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch là (sqrt 3 )A. Giả dụ roto của máy quay số đông với tốc độ 2n vòng/phút thì cảm chống của đoạn mạch AB là

A (fracRsqrt 3 ) B R(sqrt 3 ) C (frac2Rsqrt 3 ) D 2R(sqrt 3 )

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Khi tốc độ quay thay đổi thì U, ZL thay đổi


Lời giải bỏ ra tiết:

 

Điện áp đặt vào hai đầu mạch U = E = (fracNBS.2pi fsqrt 2 ) ; tần số mẫu điện (f = fracpn60)

Ta có: +) (f_1 = fracpn60) ; U1= (fracNBS.2pi f_1sqrt 2 )( Rightarrow I_1 = fracU_1Z_1 = fracU_1sqrt R + Z_L1^2 )= 1

+) (f_2 = 3fracpn60 = 3f_1 Rightarrow left{ eginarraylU_2 = 3U_1\Z_L2 = 3Z_L1endarray ight. Rightarrow I_2 = fracU_2Z_2 = frac3U_1sqrt R + Z_L2^2 = frac3U_1sqrt R + 9Z_L1^2 = sqrt 3 )

( Rightarrow frac3U_1sqrt R + 9Z_L1^2 = sqrt 3 fracU_1sqrt R + Z_L1^2 Rightarrow Z_L1 = fracRsqrt 3 )

+) (f_3 = 2fracpn60 = 2f_1 Rightarrow Z_L2 = 2Z_L1 = 2fracRsqrt 3 ) Þ câu trả lời C


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 13 : Một khung dây dẫn phẳng quay rất nhiều với vận tốc góc ω xung quanh một trục cố định và thắt chặt nằm trong khía cạnh phẳng size dây, vào một từ trường đều có vectơ chạm màn hình từ vuông góc với trục xoay của khung. Suất năng lượng điện động cảm ứng trong khung tất cả biểu thức e = E0cos(ωt + (fracpi 2)). Tại thời gian t = 0, vectơ pháp con đường của khía cạnh phẳng size dây hợp với vectơ chạm màn hình từ một góc bằng

A 1500. B  900.C 450. D 1800.

Đáp án: D


Lời giải chi tiết:

Ta có: (e = E_0sin (omega t + phi ) = E_0cos (omega t + phi - fracpi 2)).

So sánh với biểu thức đề bài: e = E0cos(ωt + (fracpi 2)).

(phi - fracpi 2 = fracpi 2 Rightarrow phi = pi ). Chọn D


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 14 : Một sản phẩm phát điện xoay chiều một pha bao gồm phần ứng có bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện rượu cồn xoay chiều vày máy tạo nên ra có tần số 50 Hz và giá trị hiệu dụng 100(sqrt 2 )V. Tự thông cực đại qua mỗi vòng dây của phần ứng là (frac5pi ) mWb. Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là

 

A  71 vòng. B 100 vòng. C 400 vòng. D 200 vòng.

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Ở trên đây đề bài cho 4 cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Số vòng 4N

Gọi E là suất điện động vì chưng máy sinh ra. E1 là suất điện rượu cồn ở mỗi cuộn


Lời giải chi tiết:

Chọn B


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 15 : Đặt vào hai đầu cuộn sơ cung cấp của một máy biến áp lí tưởng (bỏ qua hao phí) một điện áp chuyển phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng không thay đổi thì năng lượng điện áp hiệu dụng thân hai đầu cuộn thứ cung cấp để hở là 100V. Ở cuộn vật dụng cấp, nếu giảm sút n vòng dây thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của chính nó là U, nếu tạo thêm n vòng dây thì năng lượng điện áp sẽ là 2U. Nếu tăng thêm 3n vòng dây sống cuộn thứ cung cấp thì năng lượng điện áp hiệu dụng giữa hai đầu để hở của cuộn này bằng

A 100 V B 200 V C 220 V D 110 V

Đáp án: B


Lời giải chi tiết:

U1, N1 không đổi. Ta có:

+) (U_2 = U_1fracN_2N_1 = 100)

+) (left{ eginarraylU = fracU_1N_1(N_2 - n)\2U = fracU_1N_1(N_2 + n)endarray ight. Rightarrow n = fracN_23)

( Rightarrow U_2^, = fracU_1N_1(N_2 + 3n) = 200) V câu trả lời B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 16 : Một học viên quấn một máy trở thành áp với ý định số vòng dây của cuộn sơ cấp gấp đôi lần số vòng dây của cuộn đồ vật cấp. Bởi vì sơ suất đề xuất cuộn thứ cung cấp bị thiếu một trong những vòng dây. Muốn khẳng định số vòng dây thiếu nhằm quấn tiếp cung ứng cuộn thứ cung cấp cho đủ, học viên này đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp cho một điện áp luân phiên chiều có mức giá trị hiệu dụng không đổi, rồi cần sử dụng vôn kế xác định tỉ số năng lượng điện áp nghỉ ngơi cuộn thứ cấp để hở và cuộn sơ cấp. Lúc đầu tỉ số năng lượng điện áp bởi 0,43. Sau thời điểm quấn phân phối cuộn thứ cung cấp 24 vòng dây thì tỉ số điện áp bởi 0,45. Bỏ lỡ mọi hao tổn phí trong máy trở nên áp. Để được máy đổi mới áp đúng như dự định, học viên này phải tiếp tục quấn tiếp tế cuộn sản phẩm công nghệ cấp

A 100 vòng dây. B  84 vòng dây. C 60 vòng dây. D 40 vòng dây.

Đáp án: C


Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có tỉ số đổi thay áp đề nghị quấn đúng: (k = fracN_tN_s = 0,5 Leftrightarrow N_s = fracN_t0,5)

Gọi số vòng cuộn trang bị cấp lúc đầu là N2 , số vòng phải tiếp tục quấn thêm là x ta có: (N_s = fracN_20,43 = fracN_2 + 240,45 = fracN_2 + 24 + x0,5)suy ra hệ pt: (left{ eginarrayl0,45N_2 = 0,43N_2 + 10,32\0,5N_2 = 0,43N_2 + 10,32 + 0,43 mxendarray ight. Leftrightarrow left{ eginarraylN_2 = 516\x = 60endarray ight.)

Đáp án C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 17 : khi truyền điện năng tất cả công suất phường từ chỗ phát điện xoay chiều mang đến nơi tiêu tốn thì năng suất hao phí trê tuyến phố dây là ∆P. Để cho công suất hao phí trên phố dây chỉ từ là (fracDelta Pn) (với n > 1), ở chỗ phát điện fan ta sử dụng một máy biến hóa áp (lí tưởng) tất cả tỉ số giữa số vòng dây của cuộn sơ cấp và số vòng dây của cuộn thứ cung cấp là

A (sqrt n ).B (frac1sqrt n ). C nD (frac1n).

Đáp án: B


Lời giải đưa ra tiết:

Vì máy vươn lên là áp là lí tưởng đề nghị ta có hiệu suất hao giá tiền trước với sau áp dụng máy trở thành áp:

(Delta P_1 = fracP^2RU_1^2;Delta P_2 = fracP^2RU_2^2)

Theo đề bài: (Delta P_2 = fracDelta P_1n)

Suy ra: (U_2^2 = nU_1^2 Leftrightarrow U_2^ = sqrt n U_1^ Rightarrow fracN_1N_1 = fracU_1U_2 = frac1sqrt n )

đáp án B


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 18 : Cuộn sơ cấp và thứ cung cấp của một máy biến đổi áp tất cả số vòng theo lần lượt là 600 vòng và 120 vòng. Đặt vào 2 đầu cuộn sơ cấp cho một năng lượng điện áp luân phiên chiều cớ giá trị hiệu dụng 380V.

a. Tính năng lượng điện áp thân 2 đầu cuộn thứ cấp

b. Nối 2 đầu cuộn thứ cung cấp với năng lượng điện trở gồm R = 100(Omega ). Tính cường độ chiếc điện chạy vào cuộn sơ cấp( bỏ lỡ mọi hao tổn phí ở máy biến áp)


Lời giải chi tiết:

Vẽ hình với phân tích:

*

a. Vì bỏ qua mất hao giá thành ở máy thay đổi áp, ta có: (U_2 = U_1fracN_2N_1 = 76)V

b. Cường độ dòng điện chạy vào cuộn sản phẩm công nghệ cấp: (I_2 = fracU_2R = 0,76)A

 - Cường độ dòng điện chạy trong cuộn sơ cấp: (I_1 = fracN_2I_2N_1 = 0,152) A


Đáp án - Lời giải

Câu hỏi 19 : Điện năng được cài đặt từ trạm tăng áp cho tới trạm hạ áp bằng đường dây thiết lập điện 1 pha tất cả điện trở R = 30(Omega ). Bỏ qua mất tổn hao tích điện ở những máy biến áp.

a. Vẽ sơ đồ truyền cài điện

b. Biết điện áp ở hai đầu cuộn sơ cấp và thứ cấp của sản phẩm hạ áp lần lượt là 2200V cùng 220V, cường độ loại điện chạy trong cuộn máy cấp của máy hạ áp là 100A . Tính năng lượng điện áp ở cả hai cực trạm tăng áp và hiệu suất truyền download điện. Coi hệ số hiệu suất của mạch bởi 1


Lời giải chi tiết:

a. Vẽ sơ đồ vật truyền sở hữu điện

*

b. Điện áp ở 2 cực trạm tăng áp: (U_A^")

- Xét thứ hạ áp B:

 Cường độ chiếc điện chạy trong dây dẫn là cường độ cái điện chạy trong cuộn sơ cấp của máy hạ áp: (I = fracU_B^,.I_1^,U_B = frac220.1002200 = 10A)

- Độ bớt thế trên tuyến đường dây:

DU = IR  = (U_A^, - U_B^) = 10.30 = 300V

Suy ra: (U_A^, = Delta U + U_B = 300 + 2200 = 2500V)

- năng suất truyền thiết lập điện:

+ vị hệ số công suất của mạch bằng 1

+ Gọi p là hiệu suất nguồn bởi máy tăng áp cung cấp

Ta có: (H = fracP - Delta PP.100\% = 1 - fracDelta PP = 1 - fracI^2.RU_A^,.I = 88\% )


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 20 : Một trang bị phát năng lượng điện xoay chiều phần cảm bao gồm 12 cặp rất quay với vận tốc 300vòng/phút. Từ thông cực to qua những cuộn dây lúc đi qua đầu cực là 0,2Wb và mỗi cuộn dây tất cả 5 vòng dây (số cuộn thông qua số cực từ).

a. Tính tần số của cái điện chuyển phiên chiều phạt ra.

b.Viết biểu thức của suất năng lượng điện động chạm màn hình và tính suất điện đụng hiệu dụng của sản phẩm phát. ((varphi )=0)

 


Lời giải bỏ ra tiết:

a. Ta có f=(frac mn60)p ;Với: n=300 (vòng/phút); p=12.

Vậy f=(frac30060.12)=60 Hz.

b. Ta có (omega ) = 2(pi )f = 2(pi )60 =120(pi ) rad/s

Suất điện động cảm ứng: e = E0cos(omega )t

E0 =NBS(omega )=N(Phi _0)(omega )=24.5.0,2.120(pi )= 2880(pi ) (V)

Vậy: e = 2880(pi )cos120(pi )t (V)

Suất điện rượu cồn hiệu dụng: E=(frac mE_0sqrt 2 )=(frac2880pi sqrt 2 approx 6407) (V)

 


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 21 : Một vật dụng phát điện xoay chiều có mười nhì cặp cực. Phần ứng có 24 cuộn dây mắc nối tiếp. Từ bỏ thông vì chưng phần cảm sinh ra trải qua mỗi cuộn dây có giá trị cực đại 3.10-2 Wb. Roto quay với tốc độ 300 vòng/phút.

a. Tính tần số của loại điện vạc ra.

b. Viết biểu thức của suất điện cồn sinh ra.

c. Tính công suất của dòng sản phẩm phát, biết cường độ hiệu dụng của cái điện là 2A và hệ số hiệu suất là 0,8.

Câu 13

 

 


Lời giải chi tiết:

a. Phần ứng tất cả 24 cuộn dây, suy ra lắp thêm phát bao gồm 12 cặp cực.

 Tần số của cái điện phân phát ra: f = (frac mn60)p = (frac30060.12)= 60 Hz.

b.Ta có e =E0cos(omega )t.(chọn (varphi ) = 0).Suất điện động cực to của một cuộn dây là:

E1o=(omega )(Phi )0=2(pi )f(Phi )0= 2(pi )60.3.10-2 ( approx )11,3 V cùng với (omega )=2(pi )f=120(pi ) rad/s

Suy ra suất năng lượng điện động cực đại trong trang bị phát là E0=24E1o( approx )271 V

Vậy e =271cos120(pi )t (V)

c. Năng suất máy vạc là: P=EIcos(varphi ) (điện trở vào không đáng chú ý U=E)

Lại có E=(frac mE_0sqrt 2 )=151,6 V

Suy ra p = 151,6.2.0,8 = 306 W


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 22 : Cuộn sơ cấp cho của một máy trở thành áp được nối với mạng điện xoay chiều bao gồm điện áp 380V. Cuộn đồ vật cấp bao gồm dòng năng lượng điện 1,5A chạy qua và có điện áp thân hai đầu dây là 120V. Biết số vòng dây của cuộn thứ cấp cho là 30. Search số vòng dây của cuộn sơ cấp cho và cường độ mẫu điện chạy qua nó. Bỏ qua hao phí điện năng trong máy.


Lời giải chi tiết:

Vì bỏ qua mất sự hao phí tích điện nên năng suất là 100%, máy biến đổi áp là lí tưởng. Ta có: (fracU_1U_2 = fracN_1N_2 = fracI_1I_2)

Thay các đại lượng vẫn biết: (frac380120 = fracN_130 = fracI_11,5 Rightarrow left{ eginarraylN_1 = 95 m \I_1 = 4,75Aendarray ight.)


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 23 : Ở một mạng năng lượng điện 3 pha mắc hình sao, điện áp giữa dây pha với dây trung hòa là 220V. Gồm một năng lượng điện trở R = 40(Omega ). Tính cường độ cái điện hiệu dụng qua điện trở R nếu cần sử dụng 2 dây trộn hoặc 1 dây pha với 1 dây trung hòa?

-


Phương pháp giải:

Cường độ loại điện hiệu dụng qua điện trở R vào 2 trường hợp I2 > I1(do Ud > Up), nên những thiết bị điện hay được dùng trong cuộc sống thường ngày khi dùng 2 dây pha thường bị cháy vì vượt quá quý hiếm định mức


Lời giải đưa ra tiết:

Khi cần sử dụng 1 dây pha với 1 dây trung hòa:

Điện áp để vào 2 đầu R: U = Up = 220V

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua năng lượng điện trở R: I1 = (fracU_PR) = 5,5A

- khi sử dụng 2 dây pha: U = Ud = (sqrt 3 )Up = 220(sqrt 3 )V

Cường độ dòng điện hiệu dụng qua năng lượng điện trở R: I2 = (fracU_dR) = 5,5(sqrt 3 )A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 24 : Mạng điện tía pha tất cả điện áp pha Up = 120V tất cả tải tiêu thụ mắc thành hình sao. Tính cường độ loại điện trong những dây pha và dây trung hòa nếu các tải tiêu tốn trên A, B, C là năng lượng điện trở thuần RA = RB = 12W ; RC = 24W.


Lời giải chi tiết:

Do các tải tiêu thụ mắc hình sao đề xuất Id = Ip.

=> (I_A = I_B = fracU_pR_A = frac12012 = 10)A

(I_C = fracU_pR_C = frac12024 = 5)A.

Do những tải đầy đủ là thuần trở

nên chiếc điện pha thuộc pha với

điện áp pha. Các dòng điện lệch pha nhau 120o. Ta suy ra giản vật Fre-nen sau:

*

(overrightarrow I_o = overrightarrow I_A + overrightarrow I_B + overrightarrow I_C = overrightarrow I_AB + overrightarrow I_C ). Phụ thuộc giản đồ dùng Þ Io = IAB – IC.

Vì IA = IB nên (overrightarrow I_AB ) là đường chéo cánh của hình thoi tạo do (overrightarrow I__A ) cùng (overrightarrow I_B ) 

 => IAB = 2.OH = 2.IB.cos60o = 2.10.cos60o = 10A.

Vậy Io = IAB – IC = 10 – 5 = 5A.


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 25 : Một động cơ không nhất quán 3 trộn đấu theo hình tam giác vào trong 1 mạng điện xoay chiều 3 pha gồm điện áp dây 220 V. Biết chiếc điện dây là 10 A và hệ số công suất cosj = 0,8. Tính công suất của hễ cơ?


Lời giải bỏ ra tiết:

Công suất của động cơ: p. = 3U.I.cosj

Với: U = Up = Ud = 220 V

I = Ip = (fracI_dsqrt 3 = frac10sqrt 3 )A

Vậy: p. = 3U.I.cosj = 1760(sqrt 3 ) W


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 26 : Một động cơ điện luân phiên chiều lúc hoạt động thông thường với điện áp hiệu dụng 220 V thì sinh ra hiệu suất cơ học là 85 W. Biết động cơ tất cả hệ số năng suất 0,85 và điện trở dây quấn là 85(Omega ).

a) Tính cường độ dòng điện hiệu dụng qua hễ cơ?

b) Tính năng suất của hễ cơ?


Lời giải chi tiết:

 

a) Ta có: hiệu suất động cơ: p. = Pci + Php

Hay: p = U.I.cosj = Pci + I2.R

Thay số ta có: 220.I. 0,85 = 85 + I2 85 ( Leftrightarrow I^2 - 2I + 1 = 0)

 Suy ra: I = 1A

b) hiệu suất của hễ cơ: (H = fracP_ciP.100\% ) = 45,45%


Đáp án - giải mã

Câu hỏi 27 : Một bộ động cơ không đồng điệu ba pha gồm điện áp định mức mỗi pha là 220V.

a.Hỏi mắc những cuộn dây của động cơ ra sao để có thể cho bộ động cơ này đúng hiệu suất định mức lúc mạng điện bao gồm điện áp pha bằng 127V

b.Biết rằng năng suất của động cơ là 10kW và hệ số công suất(cos phi ) = 0,8.Tính cường độ loại điện chạy qua các cuộn dây của động cơ


Lời giải bỏ ra tiết:

a. Biện pháp mắc các cuộn dây của động cơ:

Do Up=127 V Ud = (sqrt 3 ) Up220V

=> các cuộn dây của động cơ buộc phải mắc hình tam giác, vị trí nối bình thường nối với các dây pha, bởi thế hiệu điện cố gắng hai đầu mỗi cuộn dây là 220V

b. Công suất của động cơ là:

Vận dụng công thức: p = 3 UdI(cos phi ) (do có cha cuộn dây)

Cường độ mẫu điện chạy qua các cuộn dây của động cơ: (I = fracP3U_dcos phi = frac10^43.220.0,8 = 19A)

Vậy: Cường độ chiếc điện chạy qua những cuộn dây của bộ động cơ là 19A


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 28 : phát biểu nào không đúng trong hộp động cơ không đồng nhất ba pha?

A tốc độ quay của tự trường to hơn tốc độ con quay của rôto.B Động cơ không đồng điệu ba pha có công dụng chuyển điện năng thành cơ năng.C

Từ trường con quay được tạo vì dòng điện xoay chiều ba pha có vận tốc góc to hơn tần số góc của dòng điện.

D Nguyên tắc buổi giao lưu của động cơ không đồng nhất ba pha là hiện nay tượng cảm ứng điện từ bỏ và công dụng của từ trường quay.

Đáp án: C


Phương pháp giải:

Lí thuyết về bộ động cơ không đồng bộ ba pha.


Lời giải chi tiết:

Cách giải:

Động cơ không đồng hóa ba trộn là thíết bị đưa hóa điện năng thành cơ năng tất cả nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tại tượng chạm màn hình điện từ bỏ và công dụng của trường đoản cú trường con quay → B, D đúng.

Cấu chế tác của bộ động cơ không đồng nhất ba pha gồm có rô to với stato, vào đó, rô to của đụng cơ luôn luôn quay cùng với tốc độ nhỏ hơn tốc độ của tự trường quay → A đúng.

Từ trường con quay được tạo nên bởi chiếc điện luân chuyển chiều ba pha của ba cuộn dây stato có tốc độ góc bằng vận tốc góc của cái điện → C sai

→ lựa chọn C


Đáp án - giải thuật

Câu hỏi 29 : Trong hộp động cơ không đồng hóa ba pha, stato gồm bố cuộn dây giống như nhau để lệch nhau 1/3 vòng tròn trung tâm O. Cảm ứng từ tại chổ chính giữa O là có độ bự là Bo. Tại một thời điểm như thế nào đó, chạm màn hình từ do cuộn dây sản phẩm nhât gây ra tại tâm O có mức giá trị là B1=

*
B0, thì chạm màn hình từ vì chưng hai cuộn dây kia tạo ra tại trọng điểm O có mức giá trị là bao nhiêu?

A –B0/2 với B0/2. B  0 và 
*
B0. C  B0 và 0.42B0. D  -B0 và B0

Đáp án: B


Phương pháp giải:

Lí thuyết về động cơ không đồng hóa ba trộn và con đường tròn lượng giác.


Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải:

Cảm ứng từ do tía cuộn dây tạo thành đôi một lệch sóng nhau góc 2π/3

Ta có hình vẽ sau:

*

Từ mẫu vẽ suy ra lúc (B_1 = B_0sqrt 3 over 3) thì (B_2 = B_0sqrt 3 over 3,B_3 = 0)

→ chọn B


Đáp án - lời giải

Câu hỏi 30 : Một động cơ điện luân chuyển chiều sản ra một công suất cơ học (8,5,,kW) cùng có năng suất (88\% ). Xác định điện áp hiệu dụng ở nhị đầu bộ động cơ biết cái điện có mức giá trị hiệu dụng (50,,A) và trễ trộn so với điện áp nhị đầu hộp động cơ là (dfracpi 12).

A (231,,V). B (331,,V). C (565,,V). D (200,,V).

Đáp án: D


Phương pháp giải:

Hiệu suất của hộp động cơ điện: (H = dfracP_ichP_tp = dfracPUIcos varphi )


Lời giải đưa ra tiết:

Hiệu suất của động cơ điện là:

(H = dfracP_ichP_tp = dfracPUIcos varphi Rightarrow U = dfracPH.I.cosvarphi = dfrac8,5.10^30,88.50.cosdfracpi 12 approx 200,,left( V ight))

Chọn D.

Xem thêm: Thụ Phấn Chéo Là Gì Mô Tả Thụ Phấn Là Gì Có Mấy Cách Thụ Phấn


Đáp án - giải mã

*
*
*
*
*
*
*
*


× Báo lỗi góp ý
vấn đề em chạm mặt phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó khăn hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cultureldjazair2007.com


gởi góp ý Hủy quăng quật

Liên hệ | chính sách

Đăng ký kết để nhận lời giải hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép cultureldjazair2007.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để cảm nhận các giải thuật hay cũng giống như tài liệu miễn phí.