Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 cả năm tất cả 35 phiếu ôn tập, tương xứng với 35 tuần vào cả năm học tập 2020 – 2021. Mỗi vào buổi tối cuối tuần thầy cô chỉ cần phát 1 phiếu ôn tập này cho học sinh.

Bạn đang xem: Bài tập cuối tuần môn toán lớp 4 cả năm

Phiếu bài bác tập cuối tuần môn Toán lớp 4 tổng hợp các dạng toán trong chương trình sách giáo khoa Toán lớp 4 theo tuần, từng tuần gồm 4 bài tập, rất tiện nghi cho các em học viên ôn tập, khối hệ thống lại kiến thức. Ngoài ra, thầy cô và các em tất cả thể tìm hiểu thêm bài tập môn giờ Việt.


Phiếu bài tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 1

Bài 1: Điền vết ( ; = ) phù hợp vào vị trí chấm

23476…….32467


93021………..9999

Bài 2: Một xí nghiệp trong 4 ngày cấp dưỡng được 680 ti vi. Hỏi trong 7 ngày nhà máy đó cung cấp được bao nhiêu chiếc tivi, biết số ti vi hàng ngày sản xuất như nhau.

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Bài 3: Số bố mươi nghìn ko trăm linh bảy viết là:

A. 300 007

B. 30 007

C. 3 007

D . 30 070

Bài 4: Số lớn nhất gồm 5 chữ số không giống nhau là:


A. 99 999

B. 98756

C. 98765

D. 99 995

Phần dùng để làm sửa bài bác làm sai ở trên

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

…………………………………………………………….

Phiếu bài tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 2

Bài 1: Viết những số sau:

a. Mười lăm nghìn:………………………………………..

b. Bảy trăm năm mươi:……………………………………

c. Tứ triệu:…………………………………………………..

d. Một nghìn tứ trăm linh năm:……………………….

Bài 2: trong các số sau 67382; 37682; 62837; 62783; 286730 số nào lớn nhất là:

A. 67382

B. 62837

C. 286730

D. 62783

Bài 3: Số ngay tắp lự sau số 999 999 là:

A. 1 triệu

B. 10 triệu

C. 1 tỉ

D. 100 triệu

Bài 4: Viết số gồm: 7 triệu, 7 trăm triệu, 7 nghìn, 7 đối chọi vị:……………..

Phần dùng để làm sửa bài bác làm không đúng ở trên

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 3

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

a. 675; 676; ….. ; ……;…….;……..;681.

b. 100;…….;………;……..; 108; 110.

Bài 2: Viết số gồm:

a. 2 trăm nghìn, 5 trăm, 3 chục, 9 solo vị:…………………..

b. 5 nghìn, 8 chục, 3 đối kháng vị:……………………………………..

c. 9 trăm nghìn, 4 nghìn, 6 trăm 3 chục:……………………….

Bài 3: hàng số tự nhiên và thoải mái là:

A. 1, 2, 3, 4, 5,……………………

B. 0, 1, 2, 3, 4, 5,……………..

C. 0, 1, 2, 3, 4, 5……………..

D. 0, 1, 3, 4, 5,………………

Bài 4: tra cứu x với: x là số tròn chục, 91> x > 68 ; x=……………………………………….

Phần dùng để sửa bài xích làm không đúng ở trên

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Phiếu bài xích tập vào cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 4

Bài 1: Viết số tương thích vào khu vực chấm .

a. 50 dag = ……………….hg 4 kilogam 300g =…………….. .g

b. 4 tấn 3 kg = ………………kg 5 tạ 7 kg = …………….kg

c. 82 giây = ………phút ……..giây 1005 g = …….kg …..g

Bài 2: 152 phút = …….giờ ……phút . Số cần điền là:


A. 15 giờ đồng hồ 2 phút ; B. 1 tiếng 52 phút ; C. 2 giờ 32 phút ; D. 1 giờ 32 phút

Bài 3: 8 hộp cây viết chì đồng nhất có 96 chiếc cây bút chì. Hỏi 5 hộp như vậy có số cây viết chì là:

A. 12 bút chì ; B. 60 cây bút chì ; C . 17 cây viết chì ; D. 40 cây viết chì

Bài 4: có 5 gói bánh mỗi gói nặng trĩu 200g cùng 4 gói kẹo mỗi gói nặng nề 250g . Hỏi toàn bộ có từng nào kilôgam các loại bánh kẹo ?

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Phần dùng làm sửa bài làm không nên ở trên

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 5

Bài 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 3 ngày = ……….giờ

5 giờ đồng hồ = …………. Phút

b) 3 giờ 10 phút = ……..phút

2 phút 5 giây = ………… giây

Bài 2: một nhóm có 5 HS gồm số đo thứu tự là: 138cm, 134cm,128cm, 135cm, 130cm .

Hỏi trung bình số đo chiều cao của mỗi học sinh là bao nhiêu?

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Bài 3: trong những số: 5 647 532; 7 685 421; 8 000 000; 11 048 502; 4 785 367; 7 071 071 thì số bé xíu nhất là:

A. 5 647 532 ; B. 4 785 367 ; C. 11 048 502 ; D. 8 000 000

Bài 4: Can trước tiên đựng 12 lít nước. Can lắp thêm hai đựng 16 lít nước. Hỏi can thứ ba đựng bao nhiêu lít nước ? Biết trung bình từng can đựng 15 lít nước.

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Phần dùng để làm sửa bài xích làm sai ở trên

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Phiếu bài bác tập vào ngày cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 6

Bài 1: Đặt tính rồi tính:


a) 2547 + 7241 b) 3917 – 2567

………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..


………………………………………………………..

………………………………………………………..

………………………………………………………..


Bài 2: nếu a = 6 thì quý giá của biểu thức 7543 x a là

A. 45248; B. 45058; C. 45258; D. 42358

Bài 3: Một trường có 315 học viên nữ, số học viên nam ít hơn số học sinh nữ 28 bạn. Hỏi trường đó gồm bao nhiêu học tập sinh?

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Bài 4: Tính tổng của số nhỏ nhắn nhất gồm 8 chữ số với số lớn nhất có 7 chữ số .

Số nhỏ xíu nhất bao gồm 8 chữ số là:………………….. ; Số lớn nhất có 7 chữ số là:………………….

Tổng của nhị số đó là:……………………………………………………………………………………..

Phiếu bài xích tập vào buổi tối cuối tuần môn Toán lớp 4 – Tuần 7

Bài 1: nếu a = 47685 ; b = 5784 thì quý hiếm biểu thức a + b là:

A. 53269; B. 53469; C. 53479; D. 53569;

Bài 2: cho biết thêm m = 10 ; n = 5 ; p = 2, tính quý giá của biểu thức:

a) m + n + p. =…………………………………………………………………..

b) m + n – phường =…………………………………………………………………..

c) m + n x p =…………………………………………………………………..

Bài 3: Một hình chữ nhật có số đo chiều dài là 16 cm, chiều rộng là 12 cm. Hỏi chu vi hình chữ nhật chính là bao nhiêu?

………………………………………………………….

Xem thêm: Đề Thi Tuyển Tập Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Anh Tphcm, Just A Moment

………………………………………………………….