Tổng hợp Lý thuyết, bài bác tập về axit photphoric với muối photphat. Phía dẫn phương pháp giải bài bác tập về axit photphoric cùng muối photphat hay nhất.

Bạn đang xem: Bài tập axit photphoric và muối photphat

I. Axit photphoric

1. đặc thù vật lý

Axit photphoric là hóa học tinh thể, trong suốt, không màu, rất háo nước, tan giỏi trong nước.

*

2. đặc điểm hóa học

a. Là axit trung bình

- Trong hỗn hợp H3PO4 phân li thuận nghịch theo 3 nấc:

H3PO4 ↔ H+ + H2PO4-

H2PO4- ↔ H+ + HPO42-

HPO42- ↔ H+ + PO43-

- làm quỳ tím gửi thành màu đỏ.

- tính năng với oxit bazơ → muối + H2O

2H3PO4 + 3Na2O → 2Na3PO4 + 3H2O

- tác dụng với bazơ → muối + H2O (tùy theo tỉ lệ phản nghịch ứng có thể tạo thành các muối khác nhau).

KOH + H3PO4 → KH2PO4 + H2O

2KOH + H3PO4 → K2HPO4 + 2H2O

3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

- tính năng với kim loại đứng trước H2 → muối + H2

2H3PO4 + 3Mg → Mg3(PO4)2 + 3H2

- tính năng với muối → muối bắt đầu + axit mới

H3PO4 + 3AgNO3 → 3HNO3 + Ag3PO4

b. Tính oxi hóa - khử

trong H3PO4, phường có mức oxi hóa +5 là nấc oxi hóa tối đa nhưng H3PO4 không tất cả tính thoái hóa như HNO3 vì nguyên tử p có bán kính to hơn so với nửa đường kính của N → mật độ năng lượng điện dương trên p nhỏ → khả năng thừa nhận e kém.

c. Các phản ứng do tính năng của nhiệt

2H3PO4 → H4P2O7 + H2O (200 – 2500C)

Axit điphotphoric

H4P2O7 → 2HPO3 + H2O (400 – 5000C)

Axit metaphotphoric

Chú ý: Axit photphorơ H3PO3 là axit 2 lần axit.

 3. Điều chế 

a. Trong chống thí nghiệm

axit photphoric được điều chế bằng cách dùng HNO3 quánh oxi hóa photpho:

*

b. Vào công nghiệp

điều chế trường đoản cú quặng photphorit hoặc quặng apatit cùng axit H2SO4:

*

Để điều chế H3PO4 có độ tinh khiết cùng nồng chiều cao hơn, tín đồ ta đốt cháy photpho sẽ được P2O5, rồi mang đến P2O5 tác dụng với nước.

*

4. Ứng dụng

Một lượng béo axit photphoric cung cấp ra được dùng để làm điều chế các muối photphat và để sản xuẩt phân lân.

II. Muối bột photphat là muối của axit photphoric.


1. Tư tưởng và tính chất vật lí

Axit photphoric tạo nên ba một số loại muối: muối hạt photphat trung hòa - nhân chính và nhì muối photphat axit.

tất cả các muối đihiđrophotphat số đông tan trong nước.

2. đặc thù hóa học

các muối hiđrophotphat và photphat trung hòa chỉ gồm muối natri, kali, amoni là dễ dàng tan, còn muối của các kim loại khác hồ hết không chảy hoặc ít tan vào nước.

Các muối photphat tung bị thủy phân cho môi trường thiên nhiên kiềm:

PO43- + H2O ⇔ HPO42- + OH-

Nhận biết ion PO43- trong dung dịch muối photphat là bội bạc nitrat.

3Ag+ + PO43- → Ag3PO4 ↓ (màu vàng)

III. Những dạng bài tập về axit photphoric với muối photphat

Dạng 1​: triết lý về axit phophoric cùng muối photphat* Một số lưu ý cần nhớ:

- Axit photphoric: + Là hóa học rắn ngơi nghỉ dạng tinh thể trong suốt, không màu, tan vô hạn trong nước+ biểu thị tính axit khi gia nhập phản ứng hóa học+ người ta pha chế H3​PO4​ bằng giải pháp cho P tác dụng với HNO3​ (trong PTN) hoặc mang đến H2​SO4​ đặc tác dụng với quặng phophorit hoặc quặng apatit (trong CN)- muối bột photphat: + Tính tan: tất cả các muối bột dihidrophotphat phần lớn tan trong nước. Những muối hidrophotphat, photphat đông đảo không tung hoặc ít tan nội địa trừ muối natri, kali với amoni+ nhận biết ion photphat bởi thuốc test là bạc đãi nitrat3Ag+​ + PO4​3-​ → Ag3​PO4​ ↓ (màu vàng)

Ví dụ : Thuốc thử để nhận ra các dung dịch : HCl, NaCl, Na3​PO4​, H3​PO4​ làA. BaCl2​ và quỳ tím.B. AgNO3​ và quỳ tím.C. H2​SO4​ và quỳ tím.D. Quỳ tím.Hướng dẫn giải đưa ra tiết:Dùng hỗn hợp AgNO3​ và quỳ tím

 HClNaClNa3​PO4​H3​PO4​
Quỳ tímChuyển đỏKhông đổi màuChuyển xanhChuyển đỏ
Dung dịch AgNO3​↓ trắng  ↓ vàng

Đáp án B

Dạng 2​: việc H3​PO4​ tác dụng với dung dịch kiềm* Một số xem xét cần nhớ:

Khi đến H3​PO4​ vào dung dịch kiềm, ta gồm phương trình ion:H3​PO4​ + OH- ​→ H2​PO4​-​ + H2​OH3​PO4​ + 2OH-​ → HPO4​2-​ + 2H2​OH3​PO4​ + 3OH-​ → PO4​3-​ + 3 H2​O ta đề xuất xét quý hiếm T = n OH-​ / n H3​PO4​.Các ngôi trường hợp có thể xảy ra là:

Giá trị của T

Chất chiếm được sau bội phản ứng

T = 1

H2​PO4​-​

T = 2

HPO4​2-​

T = 3

PO4​3-​

T 2​PO4​-​và H3​PO4​ dư

T > 3

PO4​3-​ và NaOH dư

1 2​PO4​-​và HPO4​2-​

2 4​3-​và HPO4​2-​

Ví dụ : Cho 200 ml hỗn hợp H3​PO4​ 0,3M vào 500 ml hỗn hợp Ba(OH)2​ 0,16M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Trọng lượng muối bao gồm phân tử khối nhỏ nhiều hơn làHướng dẫn giải bỏ ra tiết:

*

Ta thấy 2 BT nguyên tố P:

*

Từ (1) cùng (2) => x = 0,02 mol; y = 0,04 molTa có:

*

Dạng 3​: việc về điều chế axit photphoricVí dụ : Từ quặng photphorit, hoàn toàn có thể điều chế axit photphoric theo sơ trang bị sau :

*

Biết năng suất chung của quy trình là 90%. Để điều chế được 1 tấn dung dịch H3​PO4​ 49%, cần trọng lượng quặng photphorit cất 73% Ca3​(PO4​)2​ làHướng dẫn giải chi tiết:mH3PO4​ = 1.49 / 100 = 0,49 tấnCa3​(PO4​)2​ → 2H3​PO4​310 1960,775 tấn ← 0,49 tấn=> mCa3(PO4)2 thực tiễn dùng​ = 0,775.100 / 90 = 31/36 tấn=> mquặng​ = 31/36.100/73 = 1,18 tấn

IV. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 1 (trang 53 SGK chất hóa học 11): 

Viết phương trình hoá học dạng phân tử với dạng ion rút gọn gàng của bội phản ứng giữa axit photphoric cùng với lượng dư của:

a. BaO ; b. Ca(OH)2 ; c. K2CO3

Hướng dẫn giải:

Các hóa học lấy dư đề xuất muối tạo thành là muối bột trung hoà:

a. 2H3PO4 + 3BaO → Ba3(PO4)2 + 3H2O

Phương trình phân tử trùng cùng với phương trình ion thu gọn

b. 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

2H3PO4 + 3Ca2+ + 6OH– → Ca3(PO4)2 + 6H2O

c. 2H3PO4 + 3K2CO3 → 2K3PO4 + 3H2O + 3CO2↑

2H3PO4 + 3CO32- → 2PO43- + 3H2O + CO2↑

Bài 2 (trang 53 SGK hóa học 11): 

Nêu số đông điểm như thể nhau và khác nhau về đặc thù hoá học thân axit nitric cùng axit photphoric. Dẫn ra các phản ứng hoá học để minh hoạ?

Hướng dẫn giải:

– Những tính chất chung: Đều tất cả tính axit

+ gửi màu hóa học chỉ thị: Quỳ tím gửi thành màu sắc hồng

+ chức năng với bazơ, oxit bazơ không có tính khử (các nguyên tố có số oxi hoá cao nhất):

3NaOH + H3PO4 → Na3PO4 + 3H2O

Fe2O3 + 6HNO3 → 2Fe(NO3)3 + 3H2O

+ tính năng với một số trong những muối của axit yếu ớt và không có tính khử:

2HNO3 + CaCO3 → Ca(NO3)2 + H2O + CO2↑

2H3PO4 + 3Na2SO3 → 2Na3PO4 + 3H2O + 3SO2↑

– Những đặc điểm khác nhau:

HNO3

H3PO4

– Axit HNO3 là axit mạnh

HNO3 → H+ + NO3–

 

 

– Axit HNO3 có tính oxi hoá mạnh

Fe + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + 2H2O

 

3FeO + 10HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O

– Axit H3PO4 là một triaxit trung bình

H3PO4 ⇆ H+ + H2PO4–

H2PO4– ⇆ H+ + HPO42-

HPO42- ⇆ H+ + PO43-

– Axit H3PO4 không gồm tính oxi hoá.

3Fe + 2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2

S + H3PO4 → không phản ứng

3FeO +2H3PO4 → Fe3(PO4)2 + 3H2O

Bài 3 (trang 54 SGK chất hóa học 11): 

Phương trình điện li tổng cộng của H3PO4 trong hỗn hợp là:

H3PO4 ⇆ 3H+ + PO43-

Khi thêm HCl vào dung dịch:

A. Cân bằng trên chuyển dời theo chiều thuận.

B. Thăng bằng trên vận động và di chuyển theo chiều nghịch.

C. Cân đối trên không trở nên dịch chuyển.

D. Mật độ PO43- tăng lên.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Xem thêm: Từ Ghép Đẳng Lập Là Gì ? Câu Hỏi 24320 Từ Ghép Đẳng Lập Là Gì

Khi thêm HCl vào có tác dụng tăng mật độ H+ trong dung dịch. Theo nguyên lí chuyển dời cân bằng, cân nặng bằng vận động và di chuyển theo chiều làm sút nồng độ H+

⇒ Cân bằng vận động và di chuyển theo chiều nghịch.

Bài 4 (trang 54 SGK chất hóa học 11): 

a) Lập các phương trình hóa học sau đây:

a. H3PO4 + K2HPO4 →

1 mol 1mol

b. H3PO4 + NaOH →

1 mol 1mol

c. H3PO4 + Ca(OH)2 →

2mol 1mol

d. H3PO4 + Ca(OH)2 →

2mol 3mol

Hướng dẫn giải:

a. H3PO4 + K2HPO4 → 2KH2PO4

b. H3PO4 + Ca(OH)2 → CaHPO4 + 2H2O

c. 2H3PO4 + Ca(OH)2 → Ca(H2PO4)2 + 2H2O

d. 2H3PO4 + 3Ca(OH)2 → Ca3(PO4)2 + 6H2O

Bài 5 (trang 54 SGK chất hóa học 11): 

Để thu được muối hạt photphat trung hoà, cần lấy bao nhiêu ml dung dịch NaOH 1,00M cho tác dụng với 50,0ml H3PO4 0,50M?