Bài tập luyện tập Axit, Bazơ, Muối và phản ứng trao đổi ion trong dung dịch những chất điện li - Hóa 11 bài xích 5

Ở các bài học trước các em đã tìm hiểu về axit, bazơ, muối, chất điện li mạnh, hóa học điện li yếu cùng phản ứng thương lượng ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li.

Bạn đang xem: Bài tập axit bazo muối lớp 11


Bài này vẫn củng cố những kiến thức về axit, bazơ, muối cùng rèn luyện kĩ năng viết phương trình ion rút gọn của những phản ứng thảo luận ion vào dung dịch chất điện li.

I. Kiến thức và kỹ năng cần nắm vững về axit, bazơ, muối

1. Thuyết axit - bazơ của A-rê-ni-út

- Axit lúc tan nội địa phân li ra ion H+.

Bazơ khi tan trong nước phân li ra ion OH−.

Hiđroxit lưỡng tính khi tan trong nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như bazơ.

- Hầu hết những muối khi tan trong nước phân li trọn vẹn ra cation kim loại (hoặc cation NH4+) cùng anion cội axit.

Nếu cội axit còn cất hiđro gồm tính axit, thì nơi bắt đầu đó thường xuyên phân li yếu đuối ra cation H+ và anion cội axit.

2. Tích số ion của nước

- Tích số của ion nước là (ở 250C) là:

*

Một bí quyết gần đúng, có thể coi quý giá của tích số này là hằng số cả trong hỗn hợp loãng của những chất khác nhau.

3. Giá trị và pH quánh trưng cho các môi trường

- môi trường trung tính: = = 10-7M hoặc pH = 7,00

- môi trường axit:  >  → > 10-7M hoặc pH +> -> → -7M hoặc pH > 7,00

Màu của quỳ, phenolphtalein cùng chất thông tư vạn năng trong dung dịch ở những giá trị pH khác biệt sẽ bị thay đổi màu.

*

4. Điều kiện xẩy ra Phản ứng trao đổi ion vào dung dịch những chất điện li.

Phản ứng điều đình ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li chỉ xảy ra khi các ion kết hợp được với nhau sản xuất thành tối thiểu một trong những chất sau:

- chất kết tủa.

- hóa học điện li yếu.

- hóa học khí.

5. Phương trình ion rút gọn mang lại biết thực chất của bội nghịch ứng vào dung dịch các chất điện li. 

Trong phương trình ion rút gọn, người ta đào thải những ion không thâm nhập phản ứng, còn đa số chất kết tủa, năng lượng điện li yếu, hóa học khí được không thay đổi dưới dạng phân tử.

II. Bài xích tập luyện tập axit, bazo, muối và phản ứng đàm phán ion

* bài xích 1 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình năng lượng điện li của các chất sau: K2S, Na2HPO4, NaH2PO4, Pb(OH)2, HBrO, HF, HClO4.

* Lời giải:

- Ta có các phương trình năng lượng điện li sau:

• K2S → 2K+ + S2-

• Na2HPO4 → 2Na+ + HPO42-

 HPO42- ⇆ H+ + PO43-

• NaH2PO4 → Na+ + H2PO4-

 H2PO4- ⇆ H+ + HPO42-

• HPO42- ⇆ H+ + PO43-

• Pb(OH)2 ⇆ Pb2+ + 2OH-

Hoặc H2PbO2 ⇆ 2H+ + PbO22-

• HBrO ⇆ H+ + BrO-

• HF ⇆ H+ + F-

• HClO4 ⇆ H+ + ClO4-

* Bài 2 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch có = 0,010M. Tính cùng pH của dung dịch. Môi trường thiên nhiên của dung chất dịch này là axit, trung tính giỏi kiềm? Hãy cho thấy thêm màu của quỳ trong hỗn hợp này?

* Lời giải:

- bài ra, ta có: = 0,010M = 10-2M

Mà ta có: . = 1,0.10-14 

⇒  = 1,0.10-14/ = 1,0.10-14/(1,0.10-2) = 1,0.10-12M

⇒ pH = -log = -log(1,0.10-2) = 2

Vậy dung nhờn này là axit vì tất cả pH * Bài 3 trang 22 SGK Hóa 11: Một dung dịch tất cả pH = 9,0. Tính mật độ mol của H+ và OH- trong dung dịch? Hãy cho biết thêm màu của phenolphtalein trong hỗn hợp này?

* Lời giải:

- bài ra, ta có: pH = 9,0

Vì pH = -log  ⇒ log = -pH = -9,0 ⇒  = 10-9

Mà . = 1,0.10-14 

Vi pH = 9,0 > 7,0 cần dung dịch có môi trường thiên nhiên kiềm, vì đó khi cho phenolphtalein vào dung chất dịch này sẽ thấy phenolphtalein chuyển thành màu sắc hồng (khi pH ≥ 8,3 phenolphtalein thay đổi màu).

* Bài 4 trang 22 SGK Hóa 11: Viết phương trình phân tử và ion rút gọn của những phản ứng (nếu có) xẩy ra trong dung dịch những cặp chất sau:

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2

b) FeSO4 + NaOH (loãng)

c) NaHCO3 + HCl

d) NaHCO3+ NaOH

e) K2CO3 + NaCl

g) Pb(OH)2(r) + HNO3

h) Pb(OH)2(r) + NaOH

i) CuSO4 + Na2S

* Lời giải:

• bí quyết chuyển phương trình bên dưới dạng phân tử thành phương trình ion rút gọn:

- Chuyển toàn bộ các hóa học vừa dễ dàng tan, vừa năng lượng điện li mạnh bạo thành ion; những chất khí, kết tủa, năng lượng điện li yếu nhằm nguyên bên dưới dạng phân tử. 

- Lược quăng quật những ion không gia nhập phản ứng, ta nhận được phương trình ion rút gọn.

a) Na2CO3 + Ca(NO3)2 → 2NaNO3 + CaCO3↓

- PT ion thu gọn: Ca2+ + CO32- → CaCO3↓

b( FeSO4 + 2NaOH (loãng) → Fe(OH)2↓ + Na2SO4

- PT ion thu gọn:Fe2+ + 2OH- → Fe(OH)2↓

c) NaHCO3 + HCl → NaCl + H2O + CO2↑

- PT ion thu gọn: H+ + HCO3- → H2O + CO2↑

d) NaHCO3 + NaOH → Na2CO3 + H2O

 HCO3- + OH- → CO32- + H2O

e) K2CO3 + NaCl không có phản ứng

g) Pb(OH)2 (r) + 2HNO3 → Pb(NO3)2 + 2H2O

 Pb(OH)2 (r) + 2H+ → Pb2+ + 2H2O

h) Pb(OH)2 (r) + 2NaOH → Na2PbO2 + 2H2O

 Pb(OH)2 (r) + 2OH- → PbO22- + 2H2O

i) CuSO4 + Na2S → CuS↓ + Na2SO4

 Cu2+ + S2- → CuS↓

* Bài 5 trang 23 SGK Hóa 11: Phản ứng thảo luận ion vào dung dịch hóa học điện li chỉ xảy ra khi:

A. Các chất bội nghịch ứng phải là đông đảo chất dễ dàng tan.

B. Những chất bội phản ứng đề nghị là phần lớn chất điện li mạnh.

C. Một số trong những ion trong dung dịch phối kết hợp được cùng nhau làm giảm nồng độ ion của chúng.

D. Bội phản ứng không hẳn là thuận nghịch.

Hãy chọn câu trả lời đúng.

* Lời giải:

- lựa chọn đáp án: C. Một số ion vào dung dịch kết hợp được cùng nhau làm giảm nồng độ ion của chúng. (do bao gồm chất kết tủa, bay hơi hoặc điện li yếu nên nồng độ ion giảm).

Xem thêm: Đáp Án Đề Thi Văn Vào 10 Năm 2020, Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Văn Hà Nội 2020

* Bài 6 trang 23 SGK Hóa 11: Kết tủa CdS được sản xuất thành bởi dung dịch những cặp hóa học nào dưới đây:

A. CdCl2 + NaOH

B. Cd(NO3)2 + H2S

C. Cd(NO3)2 + HCl

D. CdCl2 + Na2SO4

* Lời giải:

- lựa chọn đáp án: B. Cd(NO3)2 + H2S

Ta có: Cd(NO3)2 + H2S → CdS↓ + 2HNO3


* Bài 6 trang 23 SGK Hóa 11: Viết phương trình hoá học tập (dưới dạng phân tử cùng ion rút gọn) của phản bội ứng thương lượng ion trong dung dịch tạo nên thành từng chất kết tủa sau:Cr(OH)3 ; Al(OH)3; Ni(OH)2

* Lời giải:

- Ta có những PTHH:

• CrCl3 + 3NaOH(đủ) → Cr(OH)3↓ + 3 NaCl

Cr3+ + 3OH- → Cr(OH)3↓

• AlCl3 + 3NaOH (đủ) Al(OH)3↓ + 3 NaCl

Al3+ + 3OH- → Al(OH)3↓

Hoặc AlCl3 + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

Al3+ + 3NH3 (dư) + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4+

• Ni(NO3)2 + 2NaOH → Ni(OH)2↓ + 2NaNO3

Ni2+ + 2OH- → Ni(OH)2↓

Hy vọng với nội dung bài viết luyện tập về Axit, Bazơ, Muối với phản ứng hội đàm ion trong dung dịch những chất năng lượng điện li sống trên giúp những em củng rứa chắc khối kiến thức và kỹ năng này. cultureldjazair2007.com chúc những em học tốt, các góp ý và thắc mắc những em hãy để lại dưới phần comment nhé.

¤ Các bài viết cùng chương 1:

» bài xích 1: Sự Điện Li

» bài xích 2: Axit, Bazơ và Muối

» bài xích 3: Sự Điện Li Của Nước – pH và Chất thông tư Axit – Bazơ

» bài bác 4: bội phản Ứng Trao Đổi Ion vào Dung Dịch các Chất Điện Li

» bài 6: Bài thực hành thực tế 1: Tính Axit-Bazơ. Làm phản Ứng Trao Đổi Ion trong Dung Dịch các Chất Điện Li