Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 năm 2021 tất cả 10 đề thi, giúp những em học viên lớp 4 ôn tập, luyện giải các dạng toán tự cơ bạn dạng đến nâng cao.

Bạn đang xem: Bài ôn tập toán lớp 4

Nhờ đó, các em sẽ được làm quen với các bài tập trắc nghiệm, tự luận để cố kỉnh thật chắc kiến thức, sẵn sàng thật tốt cho năm học tập 2021 - 2022 tới đây đạt tác dụng cao. Vậy mời các em thuộc theo dõi nội dung chi tiết trong nội dung bài viết dưới đây của cultureldjazair2007.com:


Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 - Đề 1

1. Đúng ghi Đ, không nên ghi S:

Số 93 085 đọc là:

a) Chín nghìn cha mươi trăm tám mươi lăm. ☐


b) Chín trăm bố mươi trăm tám mươi năm. ☐

c) Chín mươi tía nghìn ko trăm tám mươi lăm. ☐

2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Số lớn nhất trong các số: 85 091; 85 190; 58 901; 58 910.

A. 85 091 B. 85 190C. 58 901D. 58 910

3. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:

Điền dấu (>, 60 000 + 200 + 4 ☐

b) 60 240 B. 8 855C. 6 790D. 33 355

5. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Một tổ công nhân trong những năm ngày làm được 425 dụng cụ. Hỏi với mức làm như thế thì vào 9 ngày thì tổ công nhân đó làm được bao nhiêu dụng cụ?

A. 657 B. 675C. 765D. 756

6. A) Sắp sếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 37 109; 29 815; 48 725; 19 624; 20 001


b) Sắp sếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 65 008; 72 912; 84 109; 12 754; 39 789

7.Tính giá trị của biểu thức sau:

a) 7 536 – 124 x 5 b) (7 536 + 124) : 5

8. Tìm X, biết:

a) 3 408 + X = 8 034 b) X – 1 276 = 4 324

c) X x 8 = 2 016 d) X : 6 = 2 025

9. Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi và diện tích hình chữ nhật đó.

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 - Đề 2

1. Viết số tự nhiên có năm chữ số khác nhau:

a) Lớn nhất là:

b) Bé nhất là:

2. Đúng ghi Đ:, không đúng ghi S: đến năm chữ số: 2; 4; 0; 5 và 7

a) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ 5 chữ số đó là:

75 04274 50275 420

b) Số bé nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ 5 chữ số đó là:

24 57002 45720 457

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Hiệu của số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau và số chẵn lớn nhất có tía chữ số:

A. 9 023B. 9 327C. 9 237D. 9 236

4. Khoanh vào chữ đặt trước đáp số đúng: Một hình vuông có diện tích là 100 cm2. Chu vi hình vuông đó là:

A. 25 cmB. 40 cm2C. 40 cm

5. Viết số vào ô trống:

Tính giá trị của biểu thức:


aBiểu thức
498 + 8 x a
072 – a x 9
823 x a – 97
696 : a x 5

6. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức:

a) Nhân 6 với tổng của 1 328 và 2 107

.……………………………………………

.……………………………………………

b) 10 318 trừ đi tích của 728 và 6.

.……………………………………………

.……………………………………………

7. Hãy viết tất cả các số có 3 chữ số khác nhau từ bốn chữ số sau: 0; 1; 2; 3.

Bài giải

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

8. Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 6 m. Nếu giữ nguyên chiều rộng và gấp song chiều dài lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật đó.

Bài giải

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 - Đề 3

1. Nối mỗi chữ số với cách đọc đúng của nó:

a) 840 2151) Tám trăm bốn mươi nhì nghìn không trăm mười lăm
b) 842 0152) Tám trăm bốn mươi nghìn nhì trăm mười lăm
c) 408 1253) Bốn trăm tám mươi mốt nghìn hai trăm linh lăm
d) 481 2054) Bốn tăm linh tám nghìn một trăm nhì mươi lăm

2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Số258 016735 394812 057109 502
Giá trị của chữ số 550 000500505
Đúng/ Sai

3. Điền dấu ( >,

528 725 528 752

678 645 95 976

99 999 100 000

345 012 345 000 + 12

4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Cho 6 chữ số 0; 2; 1; 7; 8; 4. Số bé nhất có đủ 6 chữ chữ số là:

A. 021 478B. 210 784C. 102 478D. 120 784

5. Viết các số sau và cho biết chữ số 4 ở mỗi số thuộc hàng nào, lớp nào.

a) Tám trăm nghìn không trăm bốn mươi.

.……………………………………………

b) bố trăm bốn mươi nghìn nhị trăm.

Xem thêm: Nêu Đặc Điểm Của Thực Vật Bậc Cao Là Gì ? Thực Vật Có Mạch Nêu Đặc Điểm Của Thực Vật Bậc Cao

.……………………………………………

c) Bốn trăm nghìn bảy tăm mười tám

.……………………………………………

6. Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

.……………………………………………

7. Tìm X, biết:

a) X + 1 760 = 10 345

.……………………………………………

.……………………………………………

b) X – 1 846 = 19 048

.……………………………………………

.……………………………………………

c) X x 5 = 48 710

.……………………………………………

.……………………………………………

d) X : 8 = 1 025

.……………………………………………

.……………………………………………

8. Một trại trồng cây ăn uống quả có tất cả 36 000 cây, vào đó là số cây nhãn, số cây vải gấp nhị lần số cây nhãn, còn lại là cây cam. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu cây?

Bài giải

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

.……………………………………………

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 - Đề 4

1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

a) Số bé nhất có 6 chữ số mà số hàng nghìn là 5, chữ số hàng chục là 2 là: