Lý thuyết Công nghệ 12: bài bác 8. Mạch khuyếch - mạch tạo xung

I. MẠCH KHUẾCH ĐẠI

1. Chức năng của mạch khuếch đại

Mạch khuếch đại là mạch điện mắc phối hợp với các linh kiện điện tử để khuyếch đại tín hiệu điện về mặt điện áp, chiếc điện, công suất.

Bạn đang xem: Bài 8 mạch khuếch đại mạch tạo xung

2. Sơ đồ và nguyên tắc làm việc của mạch khuếch đại

a)Giới thiệu về IC khuếch đại thuật toán với mạch khuếch đại sử dụng IC

- IC khuếch đại thuật toán (OA) là bộ khuếch đại mẫu một chiều gồm nhiều tầng ghép trực tiếp hệ số khuếch đại cao , nhị đầu vào với một đầu ra.

- Mạch khuếch đại đảo dùng OA

*

- UVKđầu vào không đảo, đánh dâu (+), tín hiệu vào thuộc dấu với tín hiệu ra.

- UVĐđầu vào đảo , đánh dấu (-), tín hiệu vào trái dấu với tín hiệu ra, cần sử dụng để hồi tiếp âm.

b) nguyên lý làm việc của mạch khuếch đại điện áp sử dụng OA

- Tín hiệu vào Uvào qua R1 tới đầu vào đảo của OA . Kết quả điện áp ở đàu ra ngược dấu với điện áp ở đầu vào cùng đã được khuếch đại.

- Hệ số khuếch đại điện áp

*

II. MẠCH TẠO XUNG

1.Chức năng của mạch tạo xung

- Mạch mắc phối hợp các linh kiên điện tử.

- Biến đổi năng lượng dòng điện một chiều thành năng lượng điện có xung cùng tần số theo yêu cầu.

Sơ đồ nguyên lí làm cho việc của mạch tạo xung đa hài tự dao động.

Xem thêm: Add-Ons Là Gì ? Ví Dụ Về Tiện Ích Mở Rộng Add On Là Gì

Là mạch tạo ra những xung hình chử nhật lặp lạitheo chu kì, trạng thái cân nặng bằng không ổn định.

a) Sơ đồ mạch điện

Mạch tạo xung đa hài tự kích thích dùng tranzito ghép colectơ-bazơ hình 8-3 SGK

*

b) Nguyên lí có tác dụng việc

*

Quá trình lặp đi lặp lại tạo xung ra hình chữ nhật như hình vẽ