Oxi tự nhiên là một láo hợp các đồng vị: 99,757% 16O; 0,039% 17O; 0,204% 18O. Tính số nguyên tử của mỗi các loại đồng vị khi có 1 nguyên tử 17O.

Bạn đang xem: Bài 7 trang 14 sgk hóa 10


Lời giải bỏ ra tiết

Giả sử bao gồm 10 000 nguyên tử O. Số nguyên tử của từng đồng vị là:

99,757% 16O (Rightarrow) 99757 nguyên tử 16O

0,039% 17O (Rightarrow) 39 nguyên tử 17O

0,204% 18O (Rightarrow) 204 nguyên tử 18O 

Khi có một nguyên tử 17O thì số nguyên tử:

16O là: (99757 over 39 approx 2558) nguyên tử.

18O là: (204 over 39 approx 5) nguyên tử.

Xem thêm: 2022 New Cách Vẽ Hình Chiếu Trục Đo Công Nghệ 11 Bài 5: Hình Chiếu Trục Đo

cultureldjazair2007.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
>> (Hot) Đã có SGK lớp 10 kết nối tri thức, chân trời sáng sủa tạo, cánh diều năm học bắt đầu 2022-2023. Coi ngay!
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

vấn đề em gặp gỡ phải là gì ?

Sai chính tả Giải cạnh tranh hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cultureldjazair2007.com


Cảm ơn các bạn đã sử dụng cultureldjazair2007.com. Đội ngũ cô giáo cần cải thiện điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad rất có thể liên hệ với em nhé!


Liên hệ | chế độ

Đăng ký kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép cultureldjazair2007.com nhờ cất hộ các thông tin đến chúng ta để nhận thấy các giải thuật hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.