Cho lếu láo hợp tất cả etanol với phenol tác dụng với natri (dư) thu được 3,36 lít khí hiđro nghỉ ngơi đktc. Ví như cho hỗn hợp trên công dụng với dung dịch nước brom trọn vẹn thu được 19,86 gam kết tủa trắng của 2,4,6-tribromphenol

a) Viết phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra.

b) Tính nhân tố phần trăm cân nặng của mỗi hóa học trong hỗn hợp đã dùng.
Bạn đang xem: Bài 6 trang 195 hóa 11

Phương pháp giải - Xem chi tiết

*


Khi cho tính năng với mãng cầu thì cả phenol cùng natri cùng phản ứng

Còn khi chức năng với hỗn hợp nước brom chỉ tất cả mình phenol bội phản ứng

Từ số mol kết tủa => số mol của phenol

Từ tổng cộng mol của khí H2 => số mol của ancol


Lời giải đưa ra tiết

*

cultureldjazair2007.com


*
Bình luận
*
phân chia sẻ
Bài tiếp sau
*

*
*
*
*
*
*
*
*Xem thêm: Windows 7 Ye Virtual C# Là Gì, Windows 7 Ye Virtual Pc 2009 Nasıl Yüklenilir

vấn đề em chạm chán phải là gì ?

Sai chủ yếu tả Giải khó hiểu Giải sai Lỗi khác Hãy viết chi tiết giúp cultureldjazair2007.com


Cảm ơn các bạn đã thực hiện cultureldjazair2007.com. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để chúng ta cho nội dung bài viết này 5* vậy?