I. Xác minh lĩnh vực ghê doanh

1. Căn cứ khẳng định lĩnh vực kinh doanh

Thị trường có nhu cầu

Đảm bảo thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp

Huy động công dụng mọi nguồn lực của công ty và xóm hội

Hạn chế thấp độc nhất những rủi ro khủng hoảng đến với doanh nghiệp

2. Khẳng định lĩnh vực sale phù hợp

Là nghành nghề kinh doanh cho phép doanh nghiệp tiến hành mục đích ghê doanh, cân xứng với luật pháp và không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp

Ví dụ:


*

Các nghành kinh doanh

II. Lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

1. Phân tích

Phân tích môi trường thiên nhiên kinh doanh

Nhu cầu của thị trường và cường độ thỏa mãn nhu cầu thị trường

Chính sách, điều khoản có liên quan

Phân tích điều kiện của doanh nghiệp

Phân tích nhân lực:

Trình độ trình độ chuyên môn của người lao động

Năng lực cai quản của nhà sở hữu

Phân tích tài chính

Vốn đầu tư trong tởm doanh

Nguồn kêu gọi vốn và tài năng huy cồn vốn

Thời gian hoàn tiền đầu tư

Lợi nhuận

Rủi ro

Phân tích đk kỹ thuật công nghệ

Phân tích khả năng thỏa mãn nhu cầu nhu cầu thị trường của doanh nghiệp

2. đưa ra quyết định lựa chọn

Trên cơ sở vấn đề phân tích tấn công giá, nhà kinh doanh đi đến ra quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh


Bài tập minh họa


Bài 1

Ở địa phương em bao hàm lĩnh vực marketing nào? Theo em, lĩnh vực kinh doanh nào là thuận lợi nhất?

Hướng dẫn giải

Ở địa phương em khiếp doanh

đồ biển: tôm, mực,...

Bạn đang xem: Bài 51 lựa chọn lĩnh vực kinh doanh

đồ mộc mĩ nghệ

cửa hàng cung cấp hoa,..

Lĩnh vực khiếp doanh dễ dãi nhất là buôn bán đồ biển, thủy hải sản bởi quê em sống ven biển, làm cho nghề đánh bắt hải sản, tất cả nguồn cá tôm phong phú.

Bài 2

Hãy phân tích các bước tiến hành lựa chọn nghành nghề dịch vụ kinh doanh.

Xem thêm: Sôi, Nhiệt Độ Sôi Là Gì ? Nêu Nhiệt Độ Sôi Của Một Vài Chất Lỏng

Hướng dẫn giải

1. Phân tích

Phân tích môi trường thiên nhiên kinh doanh:

Nhu cầu thị trường và cường độ thỏa mãn yêu cầu của thị trường

Các chế độ và pháp luật hiện hành tương quan đến lĩnh vực sale của doanh nghiệp

Phân tích, đánh giá năng lực lực lượng lao hễ của doanh nghiệp:

Trình độ chăm môn

Năng lực cai quản lí kinh doanh

Phân tích khả năng thỏa mãn nhu cầu nhu cầu thị phần của doanh nghiệp

Phân tích đk về kĩ thuật công nghệ

Phân tích tài chính:

Vốn đầu tư kinh doanh và khả năng huy động vốn

Thời gian hoàn vốn đầu tư + lợi tức đầu tư + những rủi ro

2. Quyết định lựa chọn

Trên cửa hàng phân tích, đánh giá, nhà sale đi đến ra quyết định lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp.