Bài 5. Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1 nm và có trọng lượng nguyên tử là 65 u.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 9 sgk hóa 10

a) Tính cân nặng riêng của nguyên tử kẽm.

b) Thực tế phần đông toàn bộ khối lượng nguyên tử triệu tập ở phân tử nhân với nửa đường kính r = 2.10-6 nm. Tính trọng lượng riêng của phân tử nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhìnhcầu= ( frac43).πr3.

*

a) rzn = l,35.10-1 nm = 0,135.10-7 cm (lnm = 10-9 m)

1u = 1,6600. 10-24 g

mzn = 65 x l,6600.10-24 g = 107,9.10-24 gQuảng cáo

VnguyêntửZn = ( frac43).π.r3 = ( frac43).π.(0,135.10-7) = 10,3.10-24 cm3.

Dnguyên tử Zn = ( fracmV= frac107,9.10^-2410,3.10^-24) = 10,48g/cm3.

b) mhạtnhânZn = 65u => 107,9 x 10-24 gam

rhạtnhânZn = 2.10-6 nm = (2.10-6 x 10-7)cm = 2.1013cm

V hạt nhân nguyên tử Zn = ( frac43).π.(2.1013) 3 = 33,49.10-39 cm3

D hạt nhân nguyên tử Zn = ( frac107,9.10^-2433,49.10^-39) = 3,22.1015 g/cm3

= 3,22.109tỉ tấn/cm3


Bài học: chăm mục:

Quảng cáo
Bài trướcBài 4 trang 9 sgk Hóa 10, bài xích 4. Search tỉ số về trọng lượng của electron so với proton, so với nơtron.
Bài tiếp theoPhạm vi lãnh thổ
Danh sách bài tập
Bài 4 trang 9 sgk Hóa 10, bài 4. Kiếm tìm tỉ số về trọng lượng của electron đối với proton, so với nơtron.
Bài 3 trang 9 sgk Hóa 10, bài 3. Nguyên tử có đường kính lớn gấp khoảng chừng 10 000 lần 2 lần bán kính hạt nhân.
Bài 2 trang 9 Hóa 10, bài bác 2. Các hạt cấu trúc nên phần đông các nguyên tử?
Bài 1 trang 9 sgk Hóa 10, bài 1. Các hạt cấu tạo nên hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là
Lý thuyết nguyên tố nguyên tử, I- THÀNH PHẦN CẤU TẠO CỦA NGUYÊN TỬ trường đoản cú các nghiên cứu và phân tích thực nghiệm của các nhà khoa...
Mục lục môn Hóa 10


Xem đầy đủ: Hóa 10


Xem theo môn học

Sách giáo khoa (SGK)

Sách bài tập (SBT)


Quảng cáo
Luyện tập
Bài tập 5 trang 108 SBT Sử 10: máy bộ nhà nước bên dưới thời vua quang quẻ Trung được tổ chức như thế nào?
Bộ thứ nhà nước bên dưới thời vua quang quẻ Trung được tổ chức như vậy nào? . Bài xích tập 5 trang 108 Sách bài bác tập...
Bài 5 trang 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và dựa vào cân bằng sau nhằm minh họa:
Bài 50: cân đối hóa học tập - bài bác 5 trang 213 SGK hóa học 10 Nâng cao. Phát biểu nguyên lí Lơ Sa-tơ-li-ê và...
Thành thị trung đại đã làm được hình thành ra sao ? người dân sống ở kia làm phần đông nghề gì ?
Thành thị trung đại đã có hình thành thế nào ? dân cư sống ở đó làm những nghề gì ?. Vì sản...
Tại sao lại hoàn toàn có thể xem nét đặc thù cơ bản của truyền thống lịch sử yêu nước nước ta thời phong con kiến là phòng ngoại...
Tại sao lại rất có thể xem nét đặc trưng cơ bản của truyền thống yêu nước việt nam thời phong con kiến là phòng ngoại...
Language trang 17 Unit 7 Anh 10 mới, Tổng hợp các bài tập phần Language trang 17 Unit 7 Anh 10 mới.

Xem thêm: Ví Dụ Về Biệt Ngữ Xã Hội Là Gì ? Từ Ngữ Địa Phương Là Gì


Unit 7: Cultural Diversity - Language - trang 17 Unit 7 SGK tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp các bài tập phần Language trang...