Hướng dẫn giải bài bác 40. Ancol sgk chất hóa học 11. Nội dung bài Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk chất hóa học 11 bao hàm đầy đầy đủ phần triết lý và bài tập, đi kèm công thức, phương trình hóa học, chăm đề… bao gồm trong SGK sẽ giúp đỡ các em học viên học tốt môn chất hóa học 11, ôn thi giỏi nghiệp trung học phổ thông quốc gia.

Bạn đang xem: Bài 5 trang 187 hóa 11

LÍ THUYẾT

1. Định nghĩa, phân loại, đồng phân, danh pháp

– Ancol là hồ hết hợp hóa học hữu nhưng phân tử bao gồm nhóm hiđroxyl (-OH) links trực tiếp với nguyên tử cacbon no, công thức R(OH)n

– Phân loại:

+ Theo nơi bắt đầu hiđrocacbon: gồm ancol no, ancol ko no, ancol thơm.

+ Theo số lượng nhóm hiđroxyl: ancol đối kháng chức, ancol đa chức.

+ Bậc của ancol = bậc của nguyên tử C liên kết với đội -OH.

– Đồng phân: Đồng phân nhóm chức, đồng phân mạch cacbon, đồng phân địa điểm nhóm OH, đồng phân vị trí links bội, đồng phân hình học.

– Danh pháp:

+ Danh pháp gốc chức: Ancol + Tên cội hidrocacbon + ic

+ Tên thay thế: số chỉ địa chỉ nhánh – tên nhánh – tên mạch chính – số chỉ vị trí nhóm – OH + ol

Lưu ý: Mạch đó là mạch cacbon nhiều năm nhất tất cả chứa đội -OH

Đánh số đồ vật tự nguyên tử C mạch chính bắt đầu từ phía gần nhóm -OH hơn

2. đặc thù vật lí

– những ancol từ C1 đến khoảng C12 ở đk thường là chất lỏng, tự C1 mang lại C3 tung vô hạn vào nước.

– ánh nắng mặt trời nóng chảy, ánh nắng mặt trời sôi, độ chảy trong nước của ancol đều cao hơn nữa so với những hiđrocacbon có trọng lượng mol phân tử tương đương, vị tạo được link hiđro giữa các phân tử ancol cùng với nhau và giữa các phân tử ancol cùng với nước.

3. đặc thù hóa học

a) bội nghịch ứng ráng nguyên tử H trong nhóm OH

– Ancol chức năng với kim loại kiềm M tạo nên muối ancolat. Bội phản ứng này minh chứng phân tử ancol tất cả nguyên tử hiđro linh động.

– phản nghịch ứng riêng biệt của glixerol: tác dụng với Cu(OH)2 tạo thành phức chất tan có màu xanh da trời lam khôn xiết đặc trưng.

b) bội nghịch ứng rứa nhóm OH

– phản ứng cùng với axit vô cơ khỏe mạnh như HX, HNO3, H2SO4…

R-OH + HA → R-A + H2O ( A là: Hal, ONO2…)

– phản ứng với ancol tạo thành ete: R- OH + HO- R’ (xrightarrowH_2SO_4đặc,t^o) R- O- R’ + H2O

c) phản nghịch ứng bóc nước chế tác anken

Ancol khi công dụng với H2SO4 đặc, làm cho nóng ở ánh nắng mặt trời 1700C đến phản ứng bóc tách nước giống như như phản nghịch ứng bóc HX trường đoản cú dẫn xuất halogen.

d) bội phản ứng oxi hóa

– lão hóa không trả toàn: khi oxi hóa dịu thì ancol bậc 1 tạo thành anđehit; ancol bậc 2 tạo ra xeton; ancol bậc 3 ko phản ứng. Ví dụ:

R- CH2OH + CuO → R- mang lại + Cu + H2O

– Oxi hóa hoàn toàn: Ancol cháy tạo thành khí cacbonic, tương đối nước và tỏa những nhiệt

4. Cách thức điều chế

– phương pháp tổng hợp: Tổng hợp etanol từ etilen có sẵn sau quy trình lọc dầu

– cách thức sinh hóa: Từ các nguồn nguyên liệu chứa được nhiều tinh bột trong thoải mái và tự nhiên ( gạo, lúa mì,…) sau quy trình lên men chiếm được etanol

5. Ứng dụng

Ancol ứng dựng những trong công nghiệp thực phẩm, y tế, hễ cơ,….

BÀI TẬP

Dưới đấy là phần khuyên bảo Giải bài bác 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk chất hóa học 11 rất đầy đủ và gọn gàng nhất. Nội dung chi tiết bài giải các bài tập các bạn xem sau đây:

1. Giải bài xích 1 trang 186 hóa 11

Viết công thức kết cấu và điện thoại tư vấn tên những ancol đồng phân của nhau có công thức phân tử C5H12O.

Bài giải:

Ancol gồm 2 nhiều loại đồng phân:

– Đồng phân về mạch C (mạch nhánh cùng mạch không phân nhánh)

– Đồng phân về địa chỉ nhóm chức.

*

2. Giải bài xích 2 trang 186 hóa 11

Viết các phương trình hóa học của làm phản ứng giữa propan-1-ol cùng với mỗi chất sau:

a) Natri kim loại.

b) CuO, đun nóng.

c) Axit HBr, gồm xúc tác.

Trong mỗi bội phản ứng trên, ancol nhập vai trò gì: chất khử, hóa học oxi hóa, axit, bazơ? Giải thích.

Bài giải:

a) Propan-1-ol phản ứng với mãng cầu là phản ứng cụ nguyên tử H trong nhóm OH bởi nguyên tử sắt kẽm kim loại Na.

Phương trình hóa học:

(2CH_3 – CH_2 – CH_2 – Ooverset+1H + 2overset0Na xrightarrowt^0 2CH_3 – CH_2 – CH_2 – Ooverset+1Na + overset0H_2↑)

Ancol vào vai trò hóa học oxi hóa bởi vì là chất nhận electron, số oxi hóa bớt sau phản bội ứng.

b) Propan-1-ol phản nghịch ứng với CuO, đun nóng sẽ bóc tách nước tạo thành anđehit.

Phương trình hóa học:

$CH_3-CH_2-overset-1CH_2OH + overset+2CuO xrightarrowt^0 CH_3-CH_2-overset+1CHO + overset0Cu + H_2O$

Ancol đóng vai trò là hóa học khử vì là hóa học nhường electron, số lão hóa tăng sau làm phản ứng.

c) Propan-1-ol làm phản ứng với HBr là bội nghịch ứng ráng cả nhóm -OH bởi nguyên tử Br.

Phương trình hóa học:

$CH_3-CH_2-CH_2OH + overset+1HBr → CH_3-CH_2-CH_2Br + H_2O$

Ancol đóng vai trò là bazơ bởi vì nhận H+ của HBr.

3. Giải bài bác 3 trang 186 hóa 11

Trình bày phương thức hóa học để phân biệt các chất lỏng đựng cá biệt trong các lọ ko dán nhãn: etanol, glixerol, nước cùng benzen.

Bài giải:

♦ phương pháp 1:

Trích mỗi chất 1 ít cho ra các ống nghiệm không giống nhau và khắc số thứ trường đoản cú tương ứng.

– cho lần lượt nước dư vào những ống nghiệm:

+ Ống nghiệm nào chất lỏng không tan, dung dịch tạo thành 2 lớp là benzen (nổi lên trên mặt phẳng nước).

+ những ống nghiệm còn sót lại dung dịch đồng điệu là: etanol (C2H5OH), glixerol (C3H5(OH)3), nước (H2O)

– mang đến Cu(OH)2 vào 3 chất còn lại, chất nào chế tạo phức màu xanh da trời lam là C3H5(OH)3, còn lại không tồn tại hiện tượng gì là C2H5OH cùng H2O

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 ightarrow _2Cu + 2H_2O$

Đốt 2 hóa học còn lại, rồi cho sản phẩm qua dung dịch nước vôi trong, hóa học nào thành phầm sinh ra làm cho đục nước vôi vào là C2H5OH, còn sót lại là H2O.

$C_2H_5OH + 3O_2 xrightarrowt^0 2CO_2 + 3H_2O$

$CO_2 + Ca(OH)_2 → CaCO_3↓ + H_2O$

♦ phương pháp 2:

C2H5OHC3H5(OH)3H2OC6H6
Cu(OH)2Không hiện tại tượngdung dịch xanh lamKhông hiện nay tượngKhông hiện tượng
CuO, toCu (đỏ)Không hiện tượngKhông hiện tượng
NaKhông bội phản ứngKhíKhông hiện nay tượng

Phương trình hóa học:

$2C_3H_5(OH)_3 + Cu(OH)_2 xrightarrow< > undersetDd xanh lam _2Cu + 2H_2O$

$CH_3-CH_2OH + CuO xrightarrow< > t^0 CH_3-CHO + Cu + H_2O$

(2H_2O + 2Na xrightarrow< > 2NaOH + H_2 uparrow)

4. Giải bài 4 trang 186 hóa 11

Từ propen và những chất vô cơ quan trọng có thể pha trộn được những chất sau đây: propan-2-ol (1); propan-1,2-điol (2). Viết phương trình hóa học của những phản ứng xảy ra.

Bài giải:

(1) Điều chế propan-2-ol:

(eginmatrix CH_3 -CH=CH_2 + H_2O xrightarrowt^0 \ \ endmatrix eginmatrix CH_3-CH-CH_3 \ ^| \ OH endmatrix)

(2) Điều chế propan-1,2-điol:

(3CH_2 = CH – CH_3 + 4H_2O + 2KMnO_4 o 3CH_2(OH) – CH(OH) – CH_3 + 2MnO_2 + 2KOH)

5. Giải bài bác 5 trang 187 hóa 11

Cho 12,20 g tất cả hổn hợp X tất cả etanol và propan-1-ol công dụng với natri (dư) nhận được 2,80 lít khí (đktc).

a) Tính yếu tố phần trăm trọng lượng của mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp X.

b) Cho hỗn hợp X qua ống đựng CuO đun nóng. Viết phương trình hóa học của phản ứng.

Bài giải:

a) Tính nhân tố phần trăm cân nặng của mỗi hóa học trong các thành phần hỗn hợp $X$.

Gọi số mol của C2H5OH với CH3CH2CH2OH theo thứ tự là $x$ và $y$ (mol)

Phương trình hóa học:

$C_2H_5OH + na → C_2H_5ONa + dfrac12 H_2↑$

$x → 0,5x (mol)$

$CH_3CH_2CH_2OH + na → CH_3CH_2CH_2ONa + dfrac12 H_2↑$

$y → 0,5y (mol)$

Theo đề bài xích ta có:

(n_H_2 = dfrac2,822,4 = 0,125,(mol))

Do đó ta bao gồm hệ phương trình:

(egingatheredleft{ egingatheredsum m_ancol = 46x + 60y = 12,2 hfill \sum n_H_2 = 0,5x + 0,5y = 0,125 hfill \endgathered ight. \⇒ left{ egingatheredx = 0,2 hfill \y = 0,05 hfill \endgathered ight. endgathered )

Do đó

$\% C_2H_5OH = dfracm_C_2H_5OHm_hh,ancol.100\% = dfrac0,2.4612,2.100\% = 75,4\% $

$\% CH_3CH_2CH_2OH = 100\% – 75,4\% = 25,6\%$

Vậy tất cả $25,6 \% CH_3CH_2CH_2OH$ cùng $ 75,4 \%C_2H_5OH$ vào hỗ hợp $X$.

b) Cho tất cả hổn hợp $X$ qua ống đựng $CuO$ đun nóng.

Phương trình hóa học của phản nghịch ứng:

$C_2H_5OH + CuO xrightarrowt^0 CH_3CHO + Cu↓ + H_2O$

$CH_3CH_2CH_2OH + CuO xrightarrowt^0 C_2H_5CHO + Cu↓ + H_2O$

6. Giải bài bác 6 trang 187 hóa 11

Oxi hóa hoàn toàn 0,60 g một ancol A 1-1 chức bởi oxi không khí, kế tiếp dẫn sản phẩm qua bình (1) đựng H2SO4 đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng dung dịch KOH. Trọng lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32 g.

a) giải thích hiện tượng xem sét trên bằng những phương trình hóa học.

b) Tìm phương pháp phân tử, viết công thức cấu trúc có thể tất cả của A.

c) Khi mang đến ancol trên tính năng với CuO, đun cho nóng thu được một anđêhit tương ứng. điện thoại tư vấn tên của A.

Bài giải:

a) thành phầm oxi hóa tất cả CO2 cùng H2O:

– Qua bình (1) đựng H2SO4 sệt thì H2O bị hấp thụ có tác dụng bình (1) tăng $m_H_2O = 0,72 (g)$.

– Qua bình (2) CO2 bị hấp thụ bởi vì dung dịch KOH, $m_CO_2 = 1,32 (g)$.

Gọi CTPT của ancol A đối kháng chức là CxHyO ta bao gồm phương trình chất hóa học như sau:

$2C_xH_yO + dfrac4x + y – 22 O_2 xrightarrowt^0 2xCO_2 + yH_2O$

$CO_2 + 2KOH → K_2CO_3 + H_2O$

b) Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu trúc có thể có của A.

Ta có:

(n_H_2O = dfrac0,7218 = 0,04,(mol);)

(n_CO_2 = dfrac1,3244 = 0,03,(mol))

Bảo toàn khối lượng: $m_O (trong A) = m_A – m_C – m_H$

⇒ $m_O (trong A) = 0,6 – 0,03 . 12 – 0,04 . 2 = 0,16 (g)$

⇒ $n_O = dfrac0,1616 = 0,01 (mol)$

Gọi CTPT của ancol A solo chức là CxHyO : 0,01 (mol) (Vì ancol đối chọi chức đề xuất nA = nO)

Do đó:

(egingathered⇒ x = dfracn_CO_2n_A = dfrac0,030,01 = 3 hfill \,,y = dfrac2n_H_2On_A = dfrac0,080,01 = 8 hfill \endgathered )

Vậy cách làm phân tử của $A$ là: $C_3H_8O$

Công thức kết cấu có thể tất cả của $A$ là: $CH_3-CH_2-CH_2OH$ với đồng phân (eginmatrix CH_3-CH-CH_3 \ ^| \ OH endmatrix)

c) Khi mang đến ancol trên chức năng với CuO, đun nóng thu được một anđêhit tương ứng

A + CuO nung lạnh → anđehit

⇒ A là ancol bậc 1.

⇒ CTCT của $A$ là $CH_3CH_2CH_2OH$: propan-1-ol

Phương trình bội nghịch ứng

$CH_3CH_2CH_2OH + CuO xrightarrowt^0 CH_3CH_2CHO + Cu↓+ H_2O$

7. Giải bài 7 trang 187 hóa 11

Từ 1,00 tấn tinh bột tất cả chứa 5,0% hóa học xơ (không bị phát triển thành đổi) có thể sản xuất được bao nhiêu lít etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quy trình sản xuất là 80,0% và trọng lượng riêng của etanol D = 0,789 g/ml

Bài giải:

Khối lượng hóa học xơ là:

$m_xơ = frac10^6.5\% 100\% = 0,05.10^6 (g)$

Khối lượng tinh bột là:

$m_tb = 10^6 – 0,05.10^6 = 0,95.106 (g)$

Phương trình phản bội ứng

$(C_6H_10O_5)_n + nH_2O → nC_6H_12O_6$ (1)

$C_6H_12O_6 xrightarrowmen,ruou 2C_2H_5OH + 2CO_2$ (2)

Từ (1) cùng (2) ta có:

(egingatheredn_C_2H_5OH = 2n_C_6H_12O_6 = 2n.n_C_6H_10O_5\ = 2n.dfrac0,95.10^6162n = dfrac1,9.10^6162 hfill \⇒ m_C_2H_5OH = dfrac1,9.10^6162.46 = dfrac87,4.10^6162(g) hfill \⇒ V_C_2H_5OH = dfracmD = dfrac87,4.106162.0,789(ml) hfill \endgathered )

Vì $\%H = 80\%$ buộc phải lượng ancol thực tiễn thu được là:

(V_C_2H_5OH ,tt = dfrac87,4.10^6162.0,789.dfrac80\% 100\% = 0,547.10^6(ml) ) (= 547,(l))

Vậy hoàn toàn có thể sản xuất được $547,(l)$ etanol tinh khiết.

8. Giải bài 8 trang 187 hóa 11

Cho ancol bao gồm công thức cấu tạo: $H_3C-CH(CH_3)-CH_2-CH_2-CH_2-OH$

Tên nào tiếp sau đây ứng cùng với ancol trên?

A. 2-metylpentan-1-ol.

B. 4-metylpentan-1-ol.

C. 4-metylpentan-2-ol.

D. 3-metylhexan-2-ol.

Bài giải:

Tên ancol = thương hiệu số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch cacbon chính + số chỉ vị trí nhóm -OH +ol

Đánh số đồ vật tự từ cacbon gần team chức -OH nhất

*

Như vậy:

– đội -OH sinh sống Cacbon số 1 là: 1-ol.

– Nhánh metyl nghỉ ngơi Cacbon số 4 là: 4-metyl.

⇒ thương hiệu ứng với ancol là 4-metylpentan-1-ol

⇒ Đáp án: B.

Xem thêm: Đề Cương Ôn Tập Toán Lớp 5 Học Kỳ 2 Môn Toán Lớp 5 Năm 2020, 18 Đề Ôn Thi Học Kì 2 Môn Toán Lớp 5

9. Giải bài xích 9 trang 187 hóa 11

Cho 3,70 gam một ancol X no,đơn chức, mạch hở công dụng với natri dư thấy bao gồm 0,56 lít khí thoát ra (đktc). Cách làm phân tử của X là:

A. C2H6O

B. C3H10O

C. C4H10O

D. C4H8O

Bài giải:

Gọi phương pháp của ancol $X$ no đối kháng chức, mạch hở là $C_nH_2n+1OH (n≥ 1)$

Phương trình hóa học:

$2C_nH_2n+1OH + 2Na → 2C_nH_2n+1ONa + H_2↑$

Ta có:

(n_H_2 = dfrac0,5622,4 = 0,025,(mol))

$⇒ n_C_2H_5OH = 2n_H_2 = 2.0,025 = 0,05 (mol)$

Do đó:

(egingatheredM_C_nH_2n + 1OH = dfrac3,70,05 = 74,(g/mol) hfill \⇒ 14n + 1 + 17 = 74 hfill \⇒ n = 4 hfill \CTPT:C_4H_10O hfill \endgathered )

⇒ Đáp án: C.

Bài trước:

Bài tiếp theo:

Trên đấy là phần hướng dẫn Giải bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 trang 186 187 sgk hóa học 11 đầy đủ, gọn nhẹ và dễ hiểu nhất. Chúc các bạn làm bài xích môn hóa học 11 tốt nhất!