giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trang 45 SGK Hóa lớp 11: Axit nitric cùng muối nitrat – Chương 2

Lý thuyết phải nhớ về Axit nitric với muối nitrat

1. Vào hợp hóa học HNO3, nhân tố nitơ có số oxi hóa tối đa là +5

2. Axit nitric thuần khiết là chất lỏng ko màu, bốc khói dũng mạnh trong không gian ẩm. Axit HNO3 rã trong nước theo bất kể tỉ lệ nào.

Bạn đang xem: Bài 2 trang 45 sgk hóa 11

3. – Axit HNO3 là một trong những axit mạnh: có tác dụng quỳ tím hóa đỏ, chức năng với bazơ cùng oxit bazơ, tác dụng với muối hạt của axit yếu.

– Axit HNO3 là chất oxi hóa mạnh: phản nghịch ứng với đa số các kim đào thải Pt cùng Au, một số phi kim, các hợp hóa học vô cơ với hữu cơ. Thành phầm khử hiện ra tùy nằm trong nồng độ axit, tính khử của kim loại và ánh sáng phản ứng.

4. Vào phòng thể nghiệm axit HNO3 được điều chế bằng cách cho NaNO3 hoặc KNO3 công dụng với axit H2SO4 đăc, nóng:

2NaNO3(tt) + H2SO4(đ) →t0 Na2SO4 + 2HNO3

Trong công nghiệp được cấp dưỡng theo sơ đồ sau:

*

5. Tất cả các muối hạt nitrat phần lớn tan các trong nước cùng là hóa học điện li mạnh. Các muối nitrat yếu bền cùng với nhiệt, bọn chúng bị phân bỏ khi đun nóng: muối nitrat của những kim loại chuyển động mạnh (kali, natri,…) bị phân diệt thành muối nitrit và oxi; muối hạt nitrat của magie, kẽm, sắt, chì, đồng,… bị phân bỏ thành oxit kim loại tương ứng, NO2 và O2; muối bột nitrat của bạc, vàng, thủy ngân,… bị phân hủy thành kim loại tương ứng, khí NO2 với O2.

6. Giải được bài bác tập về HNO3 và NO3–.

Giải bài bác tập bài xích 9 Hóa lớp 11 trang 45

Bài 1. Viết bí quyết electron, công thức kết cấu của axit nitric. Cho biết nguyên tố nitơ có hóa trị với số oxi hóa bao nhiêu ?

Hướng dẫn:

*

Trong HNO3, nitơ bao gồm số lão hóa +5 cùng hóa trị là 4

Bài 2 trang 45 hóa 11: Lập những phương trình hóa học:

a) Ag + HNO3 (đặc) → NO2 + ? + ?

b) Ag + HNO3 (loãng) → NO + ? + ?

c) Al + HNO3 → N2O + ? + ?

d) Zn + HNO3 → NH4NO3 + ? + ?

e) FeO + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

g) Fe3O4 + HNO3 → NO + Fe(NO3)3 + ?

Hướng dẫn: Trước hết, căn cứ vào tính chất, điền công thức các chất còn thiếu tại đoạn có dấu (?). Sau đó, cân đối pthh theo phương thức thăng bởi electron, ta được công dụng sau:

a) Ag + 2HNO3 (đặc) → NO2 + AgNO3 + H2O


b) 3Ag + 4HNO3 (loãng) → NO + 3AgNO3 + 2H2O

c) 8Al + 30HNO3 → 3N2O + 8Al(NO3)3 + 15H2O

d) 4Zn + 10HNO3 → NH4NO3 + 4Zn(NO3)2 + 3H2O

e) 3FeO + 10HNO3 → NO + 3Fe(NO3)3 + 5H2O

g) 3Fe3O4 + 28HNO3 → NO + 9Fe(NO3)3 + 14H2O

Bài 3. Hãy chỉ ra những đặc điểm hóa học chung và biệt lập giữa axit nitric với axit sunfuric. Viết những phương trình hóa học nhằm minh họa.

Hướng dẫn: Axit nitric với axit sunfuric đặc đều phải có tính lão hóa mạnh.

Ví dụ: 3FeO +10HNO3 —> 3Fe(NO3)3 + NO ↓+ 5H2O

2FeO + 4H2SO4 —> Fe2SO4)3 + SO2 + 4H2O

Tuy nhiên nếu như HNO3 loãng vẫn đang còn tính lão hóa thì H2SO4 loãng lại không có tính oxi hóa. Ví dụ

3Fe3O4 + 28HNO3 l -> 9Fe(NO3)3 + NO↓+ 14H2O Fe3O4 + 4H2SO4 l —> FeSO4 + Fe2(S04)3 + 4H2O

Bài 4. a) vào phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng nhiệt độ phân fe (III) nitrat, tổng các hệ số bởi bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

b) vào phương trình hóa học của phản nghịch ứng sức nóng phân thủy ngân (II) nitrat, tổng các hệ số bởi bao nhiêu ?

A. 5 B. 7 C. 9 D. 21

Đáp án bài bác 4:


a) chọn D. 21

4Fe(NO3)3 →t0 2Fe2O3 + 12NO2 + 3O2

b) chọn A. 5

Hg(NO3)3 →t0 Hg + 2NO2 + O2

Bài 5 trang 45 Hóa lớp 11: Viết phương trình hóa học của các phản ứng tiến hành dãy đưa hóa sau đây:

NO2 →(1) HNO3 →(2)Cu(NO3)2 →(3)Cu(OH)2 →(4) Cu(NO3)2 →(5) CuO →(6) Cu →(7) CuCl2

Giải bài bác 5:

PTHH:

4NO2 + 2H2O -> 4HNO3

CuO + 2HNO2 -> Cu(NO3)2 + H2O

Cu(NO3)2 + 2NaOH -> Cu(OH)2↓ + 2NaNO3

Cu(OH)2 + 2HNO3 -> Cu(NO3)2  + 2H2O

Cu(NO3)2  ->t0 CuO + 2NO2↑ + ½ O2 ↑

CuO + H2 ->t0 Cu + H2O

Bài 6 trang 45 Hóa lớp 11: Khi kết hợp 30,0 g các thành phần hỗn hợp đồng và đồng (II) oxit trong 1,50 lít dung dịch axit nitric 1,00 M (loãng) thấy thoát ra 6,72 lít nitơ monoaxit (đktc). Xác minh hàm lượng phần trăm của đồng (II) oxit trong lếu hợp, độ đậm đặc mol của đồng (II) nitrat cùng axit nitric trong hỗn hợp sau bội nghịch ứng, biết rằng thể tích dung dịch không vắt đổi.

Lời giải bài bác 6:

nNO = 6,72/22,4 = 0,300 (mol)

nHNO3= 1,00 x 1,5 = 1,5 (mol)

pthh: 3Cu + 8HNO3 → 3Cu(NO3)2 + 2NO + 4H2O (1)

Theo (1) ta tính được nCu = 0,45 mol => mCu = 28,8 gam

nHNO3= 1,2 mol

nCu(NO3)2 = 0,45 mol

mCuO = 30 gam – 28,8 gam = 1,2 gam => nCuO = 0,015 mol

CuO + 2HNO3 → Cu(NO3)2 + H2O (2)

Theo (2) ta tính được nHNO3 là 0,030 mol,

nCu(NO3)2 là 0,015 mol

Phần tram cân nặng CuO: % mCuO  = 1,2/30 . 100% = 4,0 %

Từ (1) với (2) ta tính được số mol HNO3 dư là 0,27 mol.

Xem thêm: Text-Decoration Là Gì - Cách Sử Dụng Thuộc Tính Text

Nồng độ mol HNO3 sau phản ứng: 0,18 M

Nồng độ mol của Cu(NO3)2: 0,31 M

Bài 7. Để pha chế 5,000 tấn axit nitric độ đậm đặc 60,0 % bắt buộc dùng bao nhiêu tấn amoniac ? hiểu được sự hao hụt amoniac trong quy trình sản xuẩ là 3,8 %.