Bài học tập này trình bày nội dung: Axit photphoric cùng muối photphat . Dựa vào cấu tạo SGK chất hóa học lớp 9, cultureldjazair2007.com sẽ tóm tắt lại hệ thống triết lý và chỉ dẫn giải những bài tập 1 cách chi tiết, dễ dàng hiểu. Hy vọng rằng, đây đang là tài liệu hữu ích giúp những em học tập tập giỏi hơn.


*

A - KIẾN THỨC TRỌNG TÂM

AXIT PHOTPHORIC

I.Cấu sản xuất phân tử và đặc điểm vật lí

*

Trong hợp hóa học H3PO4, Photpho tất cả số oxi hóa cao nhất là +5Acid photphoric là tinh thể trong suốt, lạnh chảy nghỉ ngơi 42,5oC.Rất háo nước và tan vô hạn trong nước.

Bạn đang xem: Bài 11 axit photphoric và muối photphat

II.Tính hóa học hóa học

1.Acid Photphoric là acid 3 nấc, có độ mạnh bạo trung bình. Nó có toàn bộ những đặc điểm chung của acid.

*

*

*

Trong hỗn hợp , H3PO4 có các ion:H2PO4- : dihidrophotphatHPO42- : hidrophotphatPO43- : photphat và ion H+

2.Tác dụng với dung dịch kiềm

Tùy theo lượng chất chức năng mà acid photphoric tạo ra muối acid, muối trung hòa - nhân chính hoặc các thành phần hỗn hợp mưới đó. Ví dụ;

H3PO4 + NaOH → na H2PO4 + H2O

H3PO4 + NaOH → Na2 HPO4 + 2H2O

H3PO4 + NaOH → mãng cầu 3PO4 + 3H2O

3.Acid photphoric không có tính oxi hóa.

III.Điều chế

1.Trong chống thí nghiệm

*

2.Trong công nghiệp

Đi trường đoản cú quặng photphorit hoặc apatit.

Ca3(PO4)2 + 3H2SO4 đặc →(to) 2 H3PO4 + 3CaSO4↓

Đi tự photpho: bao gồm độ tinh khiết và nồng độ dài hơn.

P + 5O2 →(to) 2P2O5

P2O5 + 3 H2O → 2 H3PO4

IV.Ứng dụng

Điều chế muối photphat, cung ứng phân lân, dung dịch trừ sâu, dược phẩm

MUỐI PHOTPHAT

Các loại muối photphat

Muối photphat trung hòa: Na3PO4, (NH4)3PO4, Ca3(PO4)2 ,... Muối bột acid:Muối hidrophotphat: Na2HPO4, CaHPO4, (NH4)2HPO4,…Muối dihidrophotphat: NaH2PO4,Ca(H2PO4)2, NH4H2PO4,…

I.Tính tan

Các muối trung hòa và các muối acid của kim loại Natri, Kali nà Amoni đều tan trong nước.Với những kim loại khác, chỉ gồm muối dihidrophotphat là chảy được, bên cạnh đó đều không tan hoặc không nhiều tan vào nước.

Xem thêm: Đáp Án Đề Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Văn 2016, Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Môn Ngữ Văn

II.Nhận biết ion photphat

Dùng AgNO3 làm cho thuốc thử để nhận ra các muối bột photphat tan.

3Ag+ + PO43- → AgPO4↓ vàng