Mỗi ngôn từ trong kiến thiết web tốt lập trình web đều phải sở hữu những nằm trong tính để sử dụng, trong nội dung bài viết này mình chia sẻ với các bạn các trực thuộc tính background vào CSS. Các bạn cùng theo dõi nhé.

Bạn đang xem: Background-position là gì

Để xác minh các hiệu ứng liên quan tới background đến các phần tử trong HTML, chúng ta có thể sử dụng các thuộc tính background trong CSS.

Thuộc tính background-color: thuộc tính này được thực hiện để cấu hình thiết lập màu nền của một phần tử.Thuộc tính background-image: trực thuộc tính này được áp dụng để thiết lập hình nền cho một trong những phần tử.Thuộc tính background-repeat: nằm trong tính này được sử dụng để điều khiển và tinh chỉnh sự lặp đi lặp lại của một hình ảnh nền theo chiều dọc củ hoặc chiều ngang.Thuộc tính background-position: ở trong tính này được sử dụng để điều khiển và tinh chỉnh vị trí của một hình ảnh nền.Thuộc tính background-attachment: ở trong tính này được áp dụng để xác định xem có hay là không một hình nền là cố định và thắt chặt hoặc có thể scroll với phần sót lại của trang.Thuộc tính background: thực hiện thuộc tính này nếu bạn có nhu cầu viết không nhiều code hơn cơ mà vẫn khẳng định được toàn bộ các trực thuộc tính liên quan tới background sinh hoạt trên mang lại hình nền.

Bảng tiếp sau đây sẽ bắt tắt lại cho bạn có thể dễ thâu tóm hơn về những thuộc tính background trong CSS.

*


Ví dụ vắt thể cho từng thuộc tính

Thuộc tính background-color (Thiết lập màu nền vào CSS)

Để thiết lập cấu hình màu nền vào CSS, bạn sử dụng thuộc tính background-color. Ví dụ như sau minh họa cách tùy chỉnh thiết lập màu nền cho một phần tử trong CSS.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng thương hiệu màu, cực hiếm Hex Code, quý giá Short Hex Code hoặc nằm trong tính rgb().

*

Thuộc tính background-image (Thiết lập hình nền trong CSS)

Để thiết lập cấu hình màu nền trong CSS, bạn áp dụng thuộc tính background-image.

Giá trị url sống đây xác định đường dẫn đến nơi các bạn lưu giữ hình ảnh.

*

Thuộc tính background-repeat (Lặp lại nền game trong CSS)

Nếu bạn muốn hình nền của chính bản thân mình lặp đi lặp lại theo chiều ngang hoặc theo hướng dọc, chúng ta có thể sử dụng ở trong tính background-repeat trong CSS. Trực thuộc tính này còn có các giá trị:

repeat: quý giá mặc định. Hình nền sẽ được lặp đi tái diễn theo cả theo hướng dọc lẫn chiều ngang.repeat-x: ảnh trên nền sẽ chỉ được lặp đi lặp lại theo chiều ngang.repeat-y: hình nền sẽ chỉ được lặp đi tái diễn theo chiều dọc.no-repeat: Hình nền sẽ không còn được lặp đi lặp lại.

Theo mặc định, ở trong tính background-repeat sẽ có được giá trị repeat.

*

Cách lặp ảnh trên nền theo chiều dọc củ bởi áp dụng giá trị repeat-y của thuộc tính background-color:

*

Cách lặp hình nền theo chiều ngang bởi sử dụng giá trị repeat-x của ở trong tính background-color:

*

Thuộc tính background-position (Thiết lập vị trí màn hình trong CSS)

Để tùy chỉnh thiết lập vị trí cho hình nền, bạn thực hiện thuộc tính background-position trong CSS. Đơn vị thường được áp dụng để khẳng định giá trị đến thuộc tính background-position này là px.


*


Nếu bạn có nhu cầu thiết lập ảnh nền là cố định hay là rất có thể scroll được, bạn áp dụng thuộc tính background-attachment vào CSS.

Thuộc tính này nhận hai cực hiếm là fixed cùng scroll tương ứng.

Xem thêm: Nguyển Tử Khối Là Gì? Bảng Nguyên Tử Khối Là Gì ? Nguyên Tử Khối Là Gì

*

Thuộc tính background

Thuộc tính background : có giá trị trơ trọi hoặc tổng hợp các thuộc tính background-color, background-image, background-repeat, background-position, background-attachment.

Cách viết như sau:background: color image repeat position attachment;Ví dụ: background: #990000 url(bg_webstd.gif) no-repeat left top fixed;