Ankadien có những đặc điểm hóa học tập nào, các nhận ra và điều chế nó ra sao, thuộc tham khảo bài viết dưới trên đây nhé


Bạn đang xem: Ankadien liên hợp là gì

*

Lý thuyết Ankadien

- Ankađien là phần đông hiđrocacbon không no, mạch hở trong phân tử bao gồm chứa 2 liên kết đôi còn sót lại là các liên kết đơn.Bạn đang xem: Ankadien phối hợp là gì
Xem thêm: Biên Độ Dao Động Là Gì ? Biên Độ Dao Động Là Gì Và Những Kiến Thức Cần Nắm

*

Ankadien dễ dàng và đơn giản nhất - C3H4

- phương pháp tổng quát: CnH2n-2(n ≥3). - Danh pháp thay thế: số chỉ địa chỉ nhánh + thương hiệu nhánh + tên mạch thiết yếu + a + số chỉ địa điểm nối song + đien. - Đồng phân: đồng phân ankin, đồng phân xicloanken, đồng phân bixicloankan, đồng phân ankađien. Riêng rẽ đồng phân ankađien có những loại: đồng phân mạch C; đồng phân địa chỉ nối đôi và đồng phân hình học. - những ankađien tiêu biểu:

CH2=CH-CH=CH2 Buta-1,3-đien hay đivinyl CH2=C(CH3)-CH=CH2 2-Metylbuta-1,3-đien xuất xắc isopren

Buta-1,3-đien với isopren là đầy đủ ankađien phối hợp điển hình. Phần dưới đây chỉ nhắc đến những chất này.Bạn vẫn xem: Ankadien liên hợp là gì

I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

1. Bội phản ứng cùng cộng H2, cộng dung dịch Br2và cùng HX

do mang liên kết đôi C=C trong phân tử đề xuất ankađien cũng có phản ứng đặc thù là phản bội ứng cộng. Các phản ứng cộng xẩy ra với ankađien tương tự như như làm việc anken. Tuy nhiên vì có chứa 2 liên kêt song C=C đề nghị ankađien có thể tham gia làm phản ứng cùng theo tỉ lệ thành phần mol 1:1 hoặc 1:2.

a. Cộng xác suất mol 1:1

- cùng kiểu 1,2 (thường xảy ra ở nhiệt độ thấp khoảng chừng -800C): bội phản ứng này chỉ ảnh hưởng tác động đến 1 links đôi C=C, liên kết còn lại duy trì nguyên:

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH2-CH=CH2(Ni, t0)

CH2=CH-CH=CH2+ H2→CH3-CH=CH-CH3(Ni, t0)

b. Cộng phần trăm mol 1:2

CH2=CH-CH=CH2+ 2H2→CH3-CH2-CH2-CH3(Ni, t0)

2. Phản ứng trùng hợp

các phản ứng trùng hợp công ty yếu xảy ra theo phong cách 1,4.

nCH2=CH-CH=CH2→(-CH2-CH=CH-CH2-)n(Na, t0) (Cao su buna) nCH2=C(CH3)-CH=CH2→(-CH2-C(CH3)=CH-CH2-)n(xt, t0, p)

(Cao su isopren)

3. Làm phản ứng oxi hóa

a. Oxi hóa trọn vẹn

CnH2n-2+ (3n - 1)/2O2→nCO2+ (n - 1)H2O

b. Lão hóa không trả toàn

Ankađien cũng làm mất đi màu hỗn hợp thuốc tím ở ngay ánh sáng thường.

II. NHẬN BIẾT

Thuốc thử là dung dịch Brom hoặc hỗn hợp KMnO4.Hiện tượng là hỗn hợp bị mất màu sắc (hoặc nhạt màu)

III. ĐIỀU CHẾ

1. Bóc H2từ ankan tương ứng

CH3-CH2-CH2-CH3→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2 CH3-CH(CH3)-CH2-CH3→CH2=C(CH3)-CH=CH2+ 2H2

2. Buta-1,3-đien

2C2H5OH→CH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(MgO, ZnO, 4500C) CHΞC-CH=CH2+ H2→CH2=CH-CH=CH2(Pd/PbCO3; t0)